LED Color Viewing Light v8

Ljuskabinett för visuell färgbedömning med toppmodern LED-teknik. Valfri hybridversion med lysrör (TL83/TL84/F11).

 • 100% LED-ljusteknik 
 • Idealiska förutsättningar för färgbeslut under standardiserade och speciella ljusförhållanden: lluminant D50, D65, CIE standard LED illuminanter B1-B3 och UV-A
 • Livslängden för LED-ljuskällor är minst 10 gånger längre än för lysrörssystem
 • Minne för användarförinställningar och programmerbara belysningssekvenser
 • Olika storleksalternativ enligt dina krav
 • Hybridversion med lysrör (TL83/TL84/F11) som tillval

Visuell bedömning av färg i enlighet med olika internationella normer

För att säkerställa att det visuella intrycket och mätresultaten från en färgmätningsutrustning är konsekventa i kvalitetssäkringen rekommenderas användning av färgprovtagningsbås.
En ljusbås säkerställer att den visuella färgbedömningen utförs under enhetliga förhållanden och därmed objektivt, och att den inte påverkas av den ständiga förändringen av naturlig eller artificiell belysning.
 
Med JUST Normlicht LED-ljuskabiner undviks kvalitets- och leveranskedjeproblem som orsakas av felaktig färgmatchning. Olika modeller för dina individuella krav finns tillgängliga och kan anpassas när som helst.
 
JUST Normlicht är den första tillverkaren i världen som har utvecklat en LED-ljuskälla som uppfyller de höga kraven på färgmatchning i alla färgkritiska branscher. För att kontrollera lysdiodernas egenskaper har JUST Normlicht utvecklat en utarbetad kalibreringsprocess i flera steg för varje enskild multispektral LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i den elektroniska styrningen av LED-ljuskabinen. Denna process är unik och är därför patentsökt av JUST Normlicht.

 • D50 ISO 23603, CIE S 012, ISO 3664 
 • D65 ISO 23603, CIE S 012, ISO 3668
 • ALT1 valbar CIE 15:2018 B1 (2733K), B2 (2998K) eller B3 (4103K)
 • ALT2 valbar CIE 15:2018 B1 (2733K), B2 (2998K) eller B3 (4103K)
 • UV-A (UV-komponent justerbar och omkopplingsbar)
 • Minnesfunktion för förinställningar
 • Programmerbara ljussekvenser
 • Stabila ljusförhållanden tack vare unikt kalibreringsförfarande i flera steg (pat. pend.)
 • 10 gånger längre livslängd för multispektrala LED-ljuskällor jämfört med lysrörslampor.
 • Inget kvicksilver

Förutom D50-, D65- och UV-A-ljustyperna kan ytterligare två alternativa ljustyper specificeras för DLS Color Viewing Light v8, helt enligt kundens önskemål.

Funktioner

Funktioner

Naturligt dagsljus är olämpligt för tillförlitlig färgåtergivning av ytor och material. Dagsljuset ändrar sin spektrala sammansättning under dagen - och året - och därmed också sitt visuella intryck. Den visuella färgåtergivningen är dock viktig när man väljer och utvärderar tillverkade varor eller material. Instrumentella färgmätningar bör endast utföras efter visuellt färggodkännande, liksom tilldelningen av toleranser.
 
Men bedömningen av färgintrycket är inte bara viktig för en enda belysning - metameriska färger som ser likadana ut under en typ av belysning ändrar sitt färgintryck avsevärt när de utsätts för en annan belysning, eftersom den spektrala sammansättningen av både materialet och belysningen är annorlunda. Enligt gällande standarder för visuell färgmatchning ska färgprover se identiska ut när de betraktas i ljuskälla D65 och kan uppvisa variationer i andra ljuskällor. Eller med andra ord - visa metamerism. De standardiserade JUST-standardljuskabinerna gör det möjligt för användaren att upptäcka metamerism i tid.
 
JUST standardljus LED-teknik
 
Om du vill ha fullständig kontroll över din färgmatchning och vill arbeta med en lovande teknik redan i dag, erbjuder JUST Normlicht redan nu morgondagens teknik - färgmatchning med LED-belysning.
 
JUST Normlicht är den första tillverkaren i världen som har utvecklat en LED-ljuskälla som uppfyller de höga kraven på färgmatchning från alla färgkritiska branscher. För att kontrollera lysdiodernas egenskaper har JUST Normlicht utvecklat en genomarbetad kalibreringsprocess i flera steg för varje enskild multispektral LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i den elektroniska styrningen av LED-ljuskabinen. Denna process är unik och har därför patentsökts av JUST Normlicht. Flerstegskalibreringen är uppdelad i en grundkalibrering från fabrik och en permanent kalibrering, som utförs kontinuerligt under drift utan behov av extern mätutrustning.
 
JUST LED Colour Viewing Light v8 överträffar inte bara konventionell standardljusteknik när det gäller ljuskvalitet, utan det är nu också för första gången möjligt att simulera ett enormt ljusfärgområde i högsta kvalitet (CRI Ra ≥ 95) och därmed förverkliga alla möjliga tillämpningar i en och samma apparat. Med denna multispektrala LED-ljuskälla är det möjligt att simulera inte bara ljustyperna D50 och D65 för industrin, utan även andra ljustyper som B2 eller B3 i utmärkt kvalitet. För att undvika metamerism som orsakas av optiska ljusförbättrare beaktas även UV-komponenter.
En annan stor fördel med JUST LED-teknik är den 10 x längre livslängden för LED-ljuskällor jämfört med konventionell lysrörsteknik och en nästan 100 x längre livslängd jämfört med halogenteknik med filter. Detta innebär inte bara en jämn ljuskvalitet under lång tid utan också en avsevärd kostnadsbesparing, vilket kompenserar för de högre inköpskostnaderna för en LED-färgvisningslampa v8 och dessutom skyddar miljön. Lysrörslampor innehåller föroreningar som kvicksilver och fosfor och måste i stora mängder bortskaffas som farligt avfall och får enligt RoHS inte längre släppas ut på marknaden efter den 25 augusti 2023.
 
LED-lampor för färgvisning v8-ljuskabiner är lämpliga för alla branscher och tillämpningar där färgkonsistens och produktkvalitet är viktiga, t.ex. textilier, fordonskomponenter, keramiska produkter och kosmetika, men även för livsmedelsindustrin, tryckfärger och förpackningar.
För att säkerställa en objektiv provning av proverna utan att påverkas av omgivande färger eller bakgrundsfärger är kabinernas insida täckt med en neutral mattgrå beläggning.

JUST LED-tekniken inte bara överskrider den konventionella standardiserade ljusteknik i ljuskvalitet, men har nu för första gången möjlighet att replikera en färgrymd med högsta kvalitet, vilket innebär en CRI mellan 90 och 100 och ett Metameri index <1.  Med denna multispektrala LED-ljuskälla har JUST Normlicht skapat ett färgomfång som är större än sRGB och kan nu replikera inte bara standardiserade ljuskällor som D50 eller D65 för den grafiska industrin, men även andra ljuskällor som A, C, D55, D75 och någon annan med vitt eller färgat ljus. För att undvika metamera fel som orsakats av optiska vitmedel, är UV-halten i ljuskällan också där.

En andra fördel med JUST LED-teknik är att livslängden på minst 10 gånger längre än för de traditionella lysrören. Detta innebär inte bara en stabil, oföränderlig ljuskvalitet under mycket lång tid, men också en hög besparing av ersättningslampor. En annan fördel att tänka på är den miljömässiga fördelen med LED-teknik. Genom att inte använda kvicksilver och endast en mycket liten mängd fosfor, som båda är viktiga komponenter i lysrör minskar LED-teknik mängden farligt avfall.

Skåpen är lämpliga för alla industrier och applikationer där det finns ett behov av att upprätthålla enhetliga färger och produktkvalitet såsom textilier, automotive, keramik, kosmetika, färgning, mat, skor, bläck, förpackningstryck.

För att kunna se dina prover objektivt utan påverkan av surround-eller bakgrundsfärger, är inredningen av skåpen i en neutralmatt grå nyans.

JUST Normlicht LED Technology

JUST Normlicht erbjuder kunderna morgondagens teknik genom att använda LED-belysning för färgutvärdering. Det ger förbättrad kontroll över belysningen och en tidigare ouppnåelig anpassning av ljuskällorna.

För att styra LED-egenskaperna till JUST Normlichts många olika krav utvecklades en patenterad kalibreringsprocedur på flera nivåer som kalibrerar varje enskild LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i enhetens elektroniska kontroller. 

Flernivåkalibreringen är uppdelad i den grundläggande fabrikskalibreringen och permanent online-kalibrering under drift utan att kräva ytterligare en extern metrologisk enhet.

JUST LED-tekniken överträffar inte bara den konventionella standardiserade belysningstekniken när det gäller ljuskvalitet, utan kan nu för första gången återge en enorm färgrymd med högsta kvalitet. LED-arrayen kan uppnå CRI>95 och ett metameriindex ≤ 0,8.

Den multispektrala LED-ljuskällan kan uppnå en färgskala som är större än sRGB och kan nu återge inte bara standardiserade ljuskällor som D50 eller D65 för den grafiska industrin utan även andra ljuskällor som A, C, D55, D75 och alla andra vita eller färgade ljuskällor.

För att undvika metameriska fel som orsakas av optiska vitmedel ingår även UV-innehållet i ljuskällan.

En annan fördel med JUST LED-tekniken är en livslängd som är minst 10 gånger längre än för traditionella lysrör. Detta innebär inte bara en stabil ljuskvalitet under en mycket lång tidsperiod utan också betydande besparingar på utbyteslampor under livslängden för ett JUST LED Viewing Booth.

Genom att inte använda kvicksilver och endast en mycket liten mängd fosfor, som båda är viktiga komponenter i traditionella lysrör, minskar den LED-teknik som används av JUST Normlicht mängden farligt avfall som bortskaffas i deponier över hela världen.

Specifikationer & downloads

Specifikationer & downloads
  Modell: LED Color Viewing Light v8 | S Modell: LED Color Viewing Light v8 | S Hybrid
Standardbelysningskällor CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3, + Fluorescerande rör -TL83/TL84/F11
Övergripande dimensioner
(B x H x D)
700 x 710 x 430 mm
Belyst yta (B x D) 640 x 360 mm
Vikt 12,0 kg



 

  Modell: LED Color Viewing Light v8 | L Modell: LED Color Viewing Light v8 | L Hybrid
Standardbelysningskällor CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3, + Fluorescerande rör -TL83/TL84/F11
Övergripande dimensioner
(B x H x D)
1320 x 970 x 600 mm
Belyst yta (B x D) 1250 x 540 mm
Vikt 31,0 kg




 

  Modell: LED Color Viewing Light v8 | XL Modell: LED Color Viewing Light v8 | XL Hybrid
Standardbelysningskällor CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3, + Fluorescerande rör -TL83/TL84/F11
Övergripande dimensioner
(B x H x D)
1620 x 950 x 600 mm
Belyst yta (B x D) 1550 x 540 mm
Vikt 34 kg




 

  Modell: LED Color Viewing Light v8 | XXL Modell: LED Color Viewing Light v8 | XXL Hybrid
Standardbelysningskällor CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ENDAST (UV-A), CIE B1-B3, + Fluorescerande rör -TL83/TL84/F11
Övergripande dimensioner
(B x H x D)
1620 x 950 x 600 mm
Belyst yta (B x D) 1550 x 790 x 540 mm
Vikt -




 

Valfria tillbehör
 
Provtavlor för visuell färgkontroll Kompatibilitet
Tavla 45° (fast version)
630x270 mm
Alla
Provhållare progressiv 0-60° (490x330  mm) Alla
Provhållare progressiv 0-60° (650x550 mm) Endast L, Hybrid & XL
Provhållare -15°, 0°, 15°, 45°, 60° Endast L, Hybrid & XL

Katalog över Color Viewing Light skåp

LADDA NER

Tillbehör

Tillbehör
 • B027199: Bord 45° (fast version)
 • B027216: Bord 0-60° (variabel version 49x33cm)
 • B027173: Bord 0-60° (variabel version 65x55cm) endast för L, Hybrid & XL

Begär en offert