LED Color Viewing Light v2 M/XL Hybrid

Ljusskåp för visuell färgbedömning med LED-teknikbelysning i olika konfigurationer

 • Färgbedömningsskåp för kvalitetskontroll
 • Idealiska förhållanden för färgbeslut under standardiserade och speciella ljusförhållanden: lluminant D50, D65, A, Simulated TL84, UV, TL84
 • Livslängd som är minst 10 gånger längre än för traditionell lysrörsteknik
 • Färgrymd av högsta kvalitet: CRI mellan 90 och 100 och Metamerism Index < 1
 • Ytterligare lysrör (standard är TL84, kan anpassas på begäran) för exakt visualisering av metameriska effekter med lysrörsbelysning (hybridversion)

Visuell bedömning av färg i enlighet med olika internationella normer

Ett ljusskåp säkerställer att visuella färgbedömningar görs på ett konsekvent och därmed objektivt sätt, inte påverkas av ständigt föränderlig naturlig eller artificiell belysning.

Användningen av ett färgbedömningsskåp i kvalitetskontroll rekommenderas starkt för att säkerställa en visuell matchning jämfört med data och bedömningar av ett färgmätinstrument.

JUST Normlicht LED färgbedömningsskåp eliminerar produktkvalitet och problem med leveranskedjan som orsakas av felaktiga färger. Flera versioner finns tillgängliga för att passa dina specifika behov och kan uppgraderas med programvaran LED Color Control Professional.

Att kunna programmera ljusa färger uppmätta var som helst med en ljusmätare erbjuder idealiska förutsättningar för färgbeslut under standardiserade men också speciella ljusförhållanden. Inte bara kan metameriska effekter upptäckas i tid utan alla möjliga färginkonstanseffekter för alla slags ljusförhållanden kan simuleras.

JUST Normlicht har för första gången utvecklat en LED-ljuskälla som uppfyller de höga kraven för färgbedömning av alla branscher där färg är avgörande. För att styra LED-egenskaperna enligt kraven har JUST Normlicht utvecklat en komplex kalibreringsprocedur på flera nivåer som kalibrerar varje enskild LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i enhetens elektroniska kontroller. Denna process är unik och har därför ett patent ansökt av JUST Normlicht.

 • Illuminant D50, D65, +UV och A i "Basic"-version, med dimmer och med luminanskontroll
 • Perfekt simulering av alla standardljuskällor: D50, D65, D75 eller A ect.
  (endast med programvaran LED Control Professional!)
 • Kontrollerat UV-innehåll för igenkänning av fluorescens (OBA)
  (endast med programvaran LED Control Professional!)
 • Oberoende val av färgtemperatur eller kromaticitetskoordinater
  (endast med programvaran LED Control Professional!)
 • Unik LED-kalibreringsmetod (patentsökt)

Utöver de ovan nämnda funktionerna erbjuder LED Colour Viewing Light XL Hybrid "Basic" ytterligare tre lysrör (enligt standard TL 84 men andra lysrörstyper kan väljas) för att exakt simulera lysrörsbelysning.

Funktioner

Funktioner

För att på ett tillförlitligt sätt kunna utvärdera färgerna på ytor och material är naturligt dagsljus olämpligt. Under dygnet – och året – ändrar den ständigt sin spektrala konfiguration (och därmed det respektive visuella intrycket). Visuell färgutvärdering är oumbärlig när det gäller val och visuell kontroll av producerade färger och material. Det är först efter visuell bestämning av färg som färgmätningar kan ske och gränsvärden kan definieras.

Men utvärderingen av färgsensationen är inte bara viktig för ett visst tillstånd - metameriska färger som verkar identiska under en viss typ av ljus visar plötsligt skarpa kontraster när de utsätts för en annan grad eller typ av ljus som den spektrala konfigurationen av ljuskällorna och de utvärderade materialen är i själva verket olika. Enligt gällande normer för visuell färgvärdering ska färgproverna se identiska ut när de ses under ljustypen D65 och kan visa vissa avvikelser under andra typer av ljus – det vill säga att metamerism blir synlig. JUST Normlicht standardiserade belysningsenheter ger tittaren chansen att snabbt känna igen Metamerism i tid.
 

BARA Normlicht-teknikprestationer

För dem som vill ha en mer fullständig kontroll över belysningen och letar efter en framtida teknik som finns tillgänglig idag, erbjuder JUST Normlicht redan morgondagens teknik genom att använda LED-belysning för färgutvärdering.

För att kontrollera LED-egenskaperna enligt JUST Normlichts många krav, utvecklades en komplex kalibreringsprocedur på flera nivåer som kalibrerar varje enskild LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i enhetens elektroniska kontroller. Denna process är unik och har därför ett patent ansökt av JUST Normlicht. Flernivåkalibreringen är uppdelad i den grundläggande fabrikskalibreringen och permanent online-kalibrering under drift utan användning av en extern metrologisk enhet.

JUST LED-tekniken överträffar inte bara den konventionella standardiserade ljustekniken i ljuskvalitet, utan kan nu för första gången replikera en enorm färgrymd med högsta kvalitet, vilket innebär ett CRI mellan 90 och 100 och ett Metamerism Index < 1. Med denna multispektrala LED-ljuskälla skapar JUST Normlicht ett färgomfång större än sRGB och kan nu replikera inte bara standardiserade ljuskällor som D50 eller D65 för den grafiska industrin utan även andra ljuskällor som A, C, D55, D75 och något annat vitt eller färgat ljus. För att undvika metameriska fel orsakade av optiska vitmedel ingår även UV-innehållet i ljuskällan.

En andra fördel med JUST LED-tekniken är en livslängd som är minst 10 gånger längre än den traditionella lysrörstekniken. Detta innebär inte bara stabil, oföränderlig ljuskvalitet under en mycket lång tidsperiod utan också stora besparingar för ersättningslampor under livslängden för en JUST LED-visningsbås. En annan fördel att tänka på är miljövinsten med LED-tekniken. Genom att inte använda kvicksilver och endast en mycket liten mängd fosfor, som båda är huvudkomponenter i lysrör, minskar LED-tekniken mängden farligt avfall som slängs på våra deponier över hela världen.

Skåpen lämpar sig för alla industrier och applikationer där det finns ett behov av att upprätthålla färgkonsistens och produktkvalitet såsom textilier, fordon, keramik, kosmetika, färgning, livsmedel, skor, bläck, förpackningar och tryck.

För att kunna se dina prover objektivt utan påverkan av omslutnings- eller bakgrundsfärger, är skåpen invändiga i en neutral matt grå färg.

Specifikationer & downloads

Specifikationer & downloads

 

Modell: LED Color Viewing Light v2 M (Hybrid)

Standard ljuskällor

D50, D65, A, simulerad TL84, UV, TL84

Totalmått (B x H x D)

680 x 510 x 420 mm

Öppning (B x H x D)

650 x 380 x 360 mm

Vikt

34.0 kg

 

Modell: LED Color Viewing Light v2 XL (Hybrid)

Standard ljuskällor

D50, D65, A, simulerad TL84, UV, TL84

Totalmått (B x H x D)

1080 x 800 x 880 mm

Öppning (B x H x D)

955 x 645 x 730 mm

Vikt

88.0 kg

 

Extra tillbehör

Provbord för visuell färgkontroll

Vikt

Bord 45° (fast version)

3.0 kg

Bord 0-90°

6.0 kg

 

Mjukvara

 

Info

LED Control Professional

För att uppgradera och möjliggöra simulering av alla ljuskällor, möjligt att programmera upp till 10 belysnings i LED skåp

Katalog över Color Viewing Light skåp

PDF engelska

LADDA NER

Tillbehör

Tillbehör
 • B027196: LED Control Professional Software
 • B027199: Bord 45° (fast version)
 • B027216: Bord 0-60° (variabel version 49x33cm)
 • B027173: Bord 0-60° (variabel version 65x55cm) endast för XL-version

Begär en offert