LED Color Proof Light v2 XL Hybrid Luminaire

Ljusskåp för visuell färgbedömning med LED- eller hybridteknik i olika konfigurationer

 • Färgbedömningsskåp för kvalitetskontroll
 • Idealiska förhållanden för färgbeslut under standardiserade och speciella ljusförhållanden: lluminant D50, D65, A och UV
 • LED-arrayen har minst 10 gånger längre livslängd än lysrörssystem
 • 3 extra lysrör (standard är TL84, kan anpassas på begäran) för exakt visualisering av metameriska effekter med lysrörsbelysning (hybridversion)

Visuell bedömning av färg i enlighet med internationella normer

För att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma prover när tolleranser fastställs, samarbeta eller diskutera färg och utseende på produkter, och för att korrekt specificera och godkänna färg, är det viktigt att kontrollera så mycket som möjligt av den visuella bedömningsprocessen. En väl underhållen färgvisningslampa är ett viktigt krav, som ger ett neutralt utrymme med ett antal vanligt förekommande ljuskällor som tagits fram specifikt för uppgiften. 

Betraktningsskåp förenklar inte bara kontrollen av belysningen, utan gör det också lättare att utesluta omgivande ljus, placera och vinkla prover och följa andra riktlinjer för visuell bedömning enligt bästa praxis.

Enligt branschnormerna för visuell färgutvärdering ska färgproverna se identiska ut när de betraktas under ljustyp D65 och minst ett annat belysningsämne används för att kontrollera metamerism.

Färgskåpen är lämpliga för alla branscher och tillämpningar där det finns ett behov av att upprätthålla färgkonsistens och produktkvalitet, t.ex. textil, fordon, keramik, kosmetika, färgning, livsmedel, skor, bläck, förpackning och tryck.

För att du ska kunna se dina prover objektivt utan att påverkas av omgivande färger eller bakgrundsfärger är skåpens insidor ytbehandlade i en neutral mattgrå färg.

Funktioner

Funktioner

Användning av ett färgbedömningsskåp vid kvalitetskontroll rekommenderas starkt för att säkerställa en visuell matchning jämfört med data och bedömningar från ett färgmätningsinstrument.

Ett färgbedömningsskåp säkerställer att visuella färgbedömningar kan utföras på ett kontrollerat och konsekvent sätt, som inte påverkas av ständigt föränderlig naturlig eller artificiell belysning.

Korrekt användning av JUST Normlicht färgbedömningsskåp hjälper till att identifiera och korrigera problem med produktkvalitet och leveranskedja som orsakas av felaktig färg. Underlättar visning och diskussion av färg och utseende under kontrollerade ljusförhållanden.

Flera versioner finns tillgängliga för att passa dina specifika behov och kan uppgraderas med hjälp av programvaran LED Color Control Professional.

Med LED-arrayen och programvaran LED Color Control Professional kan operatören programmera ljusskåpet med anpassade ljusfärger som mäts var som helst med en ljusmätningsanordning. Replikera kromaticiteten hos butiksbelysning, miljöbelysning eller effektbelysning där de produkter som bedöms kommer att betraktas av slutanvändaren.

Utföra visuell bedömning för färgbeslut under både standardiserade och speciella ljusförhållanden. Metameriska effekter kan inte bara identifieras i tid utan alla möjliga färginkonsistenseffekter för alla typer av ljusförhållanden kan simuleras.

JUST Normlicht har för första gången utvecklat en LED-ljuskälla som uppfyller de höga kraven för färgbedömning i alla branscher där färg är avgörande. För att kontrollera LED-ljuskällans egenskaper enligt kraven har JUST Normlicht utvecklat ett patenterat kalibreringsförfarande på flera nivåer som kalibrerar varje enskild LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i enhetens elektroniska kontroller. 

 • lluminant D50, D65, A och UV i "Basic"-version, med dimmer och med luminansreglering
 • Hybridutförande med extra lysrör (TL84 som standard, andra lysrörstyper på begäran) för exakt simulering av lysrörsbelysning.
 • Simulering av alla vanliga ljuskällor: D50, D65, D75, A etc.
 • (kräver programvaran LED Control Professional)
 • Perfekt simulering av nästan alla LED-spektrum för visuell färgkontroll (kräver programvaran LED Control Professional)
 • Kontrollerat UV-innehåll för igenkänning av fluorescens (OBA) (kräver programvaran LED Control Professional)
 • Oberoende val av färgtemperatur eller kromaticitetskoordinater (kräver programvaran LED Control Professional)
 • Unik LED-kalibreringsmetod (patentansökan inlämnad)

JUST Normlicht LED-teknik

JUST Normlicht erbjuder kunderna morgondagens teknik genom att använda LED-belysning för färgutvärdering. Ger förbättrad kontroll över belysningen och tidigare ouppnåelig anpassning av ljuskällor.

För att kontrollera LED-egenskaperna enligt JUST Normlichts många krav, utvecklades en patenterad flernivåkalibreringsprocedur som kalibrerar varje enskild LED-ljuskälla och lagrar de spektrala egenskaperna i enhetens elektroniska kontroller.

Flernivåkalibreringen är uppdelad i den grundläggande fabrikskalibreringen och permanent online-kalibrering under drift utan att det krävs en extra extern metrologisk enhet.

JUST LED-tekniken överträffar inte bara den konventionella standardiserade ljustekniken i ljuskvalitet, utan kan nu för första gången replikera en enorm färgrymd med högsta kvalitet. LED-arrayen kan uppnå en CRI mellan 90 och 100 och ett metamerismindex < 1.

Den multispektrala LED-ljuskällan kan uppnå ett färgomfång större än sRGB och kan nu replikera inte bara standardiserade ljuskällor som D50 eller D65 för den grafiska industrin utan även andra ljuskällor som A, C, D55, D75 och alla andra vita eller färgat ljus.

För att undvika metameriska fel orsakade av optiska vitmedel ingår även UV-innehållet i ljuskällan.

En andra fördel med JUST LED-tekniken är en livslängd som är minst 10 gånger längre än för traditionella lysrör. Detta innebär inte bara en stabil ljuskvalitet under en mycket lång tidsperiod utan också betydande besparingar på ersättningslampor under livslängden för en JUST LED-visningsbås.

Genom att inte använda kvicksilver och endast en mycket liten mängd fosfor, som båda är huvudkomponenter i traditionella lysrör, minskar LED-tekniken som används av JUST Normlicht mängden farligt avfall som slängs på soptippar över hela världen.

Specifikationer & downloads

Specifikationer & downloads

 

Modell: LED Color Proof Light v2 XL Hybrid Luminaire

Standard ljuskällor

D50, D65, A, simulerad TL84, UV

Totalmått (B x H x D)

1080 x 120 x 800 mm

Öppning (B x H x D)

1000 x 700 mm
beroende på armatur och höjd

Vikt

72.0 kg

 

Extra tillbehör

Provbord för visuell färgkontroll

Vikt

Bord 45° (fast version)

3.0 kg

Bord 0-60°

6.0 kg

 

Mjukvara

 

Info

LED Control Professional

För att uppgradera och möjliggöra simulering av alla ljuskällor, möjligt att programmera upp till 10 belysnings i LED skåp

Katalog över Color Viewing Light skåp

PDF engelska

LADDA NER

Tillbehör

Tillbehör
 • B027196: LED Control Professional Software
 • B027199: Bord 45° (fast version)
 • B027216: Bord 0-60° (variabel version 49x33cm)
 • B027173: Bord 0-60° (variabel version 65x55cm) endast för XL-version

Begär en offert