PageScope Account Manager


PageScope Account Manager för den centrala insamlingen av detaljerade räknaravläsningar och den efterföljande kostnadsberäkningen.


Account Manager är en av modulerna i PageScope Enterprise Suite och erbjuder omfattande utskriftskontroll och kostnadskontroll för utskrifter.

Det gör det möjligt för utskriftskrävande miljöer att själva bedöma sina utskriftskostnader, fastställa utskriftsbudgetar och öka kostnadstransparensen för utskrifter för att begränsa onödiga utskrifter. Förutom utskriftshantering tillhandahåller Account Manager central spårning och övervakning av alla kopierings-, skannings- och faxaktiviteter.


PageScope Account Manager-arbetsflöde

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Kostnadstilldelning och återbetalning

 • Automatisk spårning
 • Flexibel kostnadsfördelning
 • Synkronisering med aktiv katalog
 • Exakt beräkning av utskriftskostnader
 • Verktyg för utskriftslogg

Budget- och kvothantering

 • Flexibel kvottilldelning
 • Regelbunden kvotåterställning
 • Automatiskt meddelande

Detaljerad utskriftsrapportering

 • Guidebaserad utskriftsrapportering
 • Skapa rapport
 • Enkel korshänvisning
 • Export av rapportresultat
 • Schemaläggningsfunktion

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr PageScope Account Manager