BENS Server


Programoberoende säker och mobil utskrift


BENS Server erbjuder flexibel, smart och skalbar utskriftsprocesshantering och är den smarta lösningen för att skapa användarspecifika utskrifts- och dokumentarbetsflöden samt säker mobil utskrift. BENS Server fungerar som en nätverksskrivarserver och optimerar utskriftsdataströmmarna och ser till att Konica Minoltas utskriftsenheter anpassar sig till praktiskt taget alla utskriftsmiljöer, bland annat SAP och AirPrint. BENS Server är helt programoberoende och förfinar mobila utskriftsdata för att få önskat utskriftsresultat. Den kombinerar konverteringsmöjligheter och förbättrade funktioner, är lätt att skala och erbjuder många fördelar från små till medelstora företag samt omfattande utskriftsmöjligheter: en enda BENS-serverenhet kan stödja och förbättra funktionerna i ett helt företagsnätverk.

 

BENS Server-arbetsflöde


BENS Server

BENS Server

Säker utskrift

 • Administratörsstyrd användaråtkomst
 • Filkryptering
 • Follow-me print
 • Säker utskrift av jobb
 • Autentisering med PIN-kod
 • Autentisering med streckkod

Flexibel jobbsändning

 • Drivrutinsutskrift
 • Mobil utskrift

Stöd för företagspolicyn BYOD*

 • Lösning för flera leverantörer
 • Utskrift från mobil enhet

Stöd för filformat och utskriftsinställningar

 • Standardutskriftsinställningar

 

*Bring Your Own Device (Ta med din egen enhet)


Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr BENS Server