BENS Server


Anpassning till alla utskriftsmiljöer


BENS Server fungerar som en nätverksskrivarserver och optimerar utskriftsdataströmmar för att integrera Konica Minoltas utskriftsenheter i praktiskt taget alla utskriftsmiljöer, till exempel SAP. BENS Server är helt programoberoende och förfinar utskriftsdata för att ge önskat resultat. Streckkoder, teckensnitt eller makron kan läggas till och genomslagskopior skapas för att ersätta matrisskrivare eller översätta egenutvecklade utskriftsdataströmmar som Prescribe till standardskrivarspråk. Fullständig flexibilitet för filter och licenser garanteras. Samtidigt gör BENS Server en smart lösning till två för att skapa användarspecifika utskrifts- och dokumentarbetsflöden. Funktionsuppsättningen ger värdefullt stöd för enhetlig hantering av utskriftsrum, underlättar definitionen av utskriftspolicyer, möjliggör produktbaserad jobbearbetning och stöder effektiv hantering av utskriftsköer.


BENS Server-arbetsflöde

BENS Server

BENS Server

Enhetlig hantering av utskriftsrum

 • Teckensnittsbearbetning
 • Makron

Policyer och regler för utskrift

 • Kontroll av färgutskrift
 • Skrivarredundans
 • Policyer för grön utskrift
 • Skapa anpassade regler
 • Lagra en kopia av ett utskriftsjobb

Produktbaserad jobbearbetning

 • Genomslagskopia
 • Smart dokumenthantering

Hantering av utskriftsköer

 • Central hantering av
  utskriftsköer och inställningar
 • Flexibla köegenskaper
 • Säker utskrift
 • Skriva ut var som helst
 • Lagringshantering
 • Grundläggande lastbalansering

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr BENS Server brochure

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings