dokoni PROCESS


Automatisera SharePoint-affärsprocesser


Alla organisationer och företag är idag beroende av att deras dokumentprocesser automatiseras och av de dynamiska ändringar som dessa kräver. dokoni PROCESS ger företagsanvändare och IT-personal möjlighet att snabbt och enkelt automatisera alla typer av affärsprocesser, dirigera uppgifter och samarbeta i dokument.

Som en omfattande ECM-modul (dokumenthantering för företag) är dokoni PROCESS av intresse för användare med både lokala och mobila enheter. Programmet uppfyller en mängd olika krav och tillhandahåller en intuitiv webbaserad arbetsflödesformgivare med dra och släpp-funktioner. Det underlättar utformningen och förbättringen av enkla eller komplexa affärsprocesser, ansluter till data från olika system (till exempel SQL, Exchange Server, webbtjänster) och integreras med molntjänster baserade på Microsoft SharePoint-plattformen.

Specifika moduler ger möjlighet att utöka processer och arbetsflöden till mobila, sociala och molnbaserade system.

 

dokoni PROCESS-logotyp

 


dokoni PROCESS-arbetsflöde

dokoni PROCESS

dokoni PROCESS

Innehållshantering

  • Automatiserade affärsprocesser
  • Skapa ”användardefinierade åtgärder”
  • Direktanslutning
  • Utnyttja SharePoint fullt ut
  • Webbaserade arbetsflödesformulär
  • Omvandling av arbetsflöden
  • Molnanslutning
  • Mobilappar

Get the product brochure now to have all information at hand.

dokoni PROCESS brochure

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings