Capture OnTheGo


Göra verksamheten synlig för nya kundgrupper


I praktiken, särskilt vid försäljnings-, konsult- eller servicebesök, används papper fortfarande ofta för att samla in data på plats – ta försäkringsanspråk som exempel. Det finns dock nackdelar med att samla in data och fylla i formulär för hand. I och med att det medför ytterligare arbete kan det leda till fel och ökade kostnader: det är tidskrävande och ineffektivt att skicka tillbaka formulär till kontoret för inläsning, bearbetning och arkivering. För att maximera produktiviteten och undvika förseningar är det viktigt att snabba på inläsningen. Det uppnås bäst genom att automatisera uppgiften med Capture OnTheGo, den mobila lösningen för automatisering av praktiska moment.


Capture OnTheGo-arbetsflöde

Capture OnTheGo

Capture OnTheGo

Dokumentinläsning

  • Tillgängliga formuläråtgärder på den mobila enheten

Dokumentbearbetning

  • Ladda ned PDF-dokument
  • Ladda ned och fyll i HTML-formulär

Dokumentdistribution

  • Överför formulär med ett enda klick

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr Capture OnTheGo

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings