Remote Deployment Distributor


Snabbt och effektivt: gemensam justering av enhetsinställningar


Företag ställs ständigt inför teknisk förändring och utveckling och måste effektivisera sina processer för att öka produktiviteten och göra det möjligt för personalen att hantera rutinuppgifter på så kort tid som möjligt. Särskilt administratörer måste regelbundet ändra och justera ett flertal inställningar för att kunna möta nytillkommande behov. När det görs manuellt tar det mycket tid och det finns risk för mänskliga fel och försummelse.

Konica Minolta utvecklade Remote Deployment Distributor för att möjliggöra snabb fjärrdistribution av nya inställningar till i stort sett hur många enheter som helst. Verktyget gör det enklare att konfigurera inställningar för flera enheter: de inställningar som krävs kan först förberedas i programmet och sedan gemensamt distribueras till alla valda enheter, vilket gör att IT-administratörer slipper tidsödande repetitiva uppgifter.


Remote Deployment Distributor-arbetsflöde

Remote Deployment Distributor

Remote Deployment Distributor

Centrering

  • Centralt verktyg för enhetsinställningar
  • Överföra inställningar mellan enheter
  • Distribution av redigerad information
  • Fjärrbearbetning
  • Flera enheter
  • Installation på plats

Enhetsinställningar

  • Allmänna enhetsinställningar
  • Administratörsinställningar
  • SSL-inställningar
  • Administratörslösenord

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr Remote Deployment Distributor