CS Remote Care


Ett interaktivt informationsutbyte mellan dina enheter och vårt tjänstehanteringssystem när underhållssupport av hög kvalitet krävs.


CS Remote Care erbjuder toppmodern maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) mellan bizhub-utskriftsenheter och Konica Minoltas tjänsteorganisation: fjärranslutningen vidarebefordrar alla relevanta systemdata i realtid, informerar Konica Minolta tjänsteorganisation för rutinunderhåll eller andra åtgärder som krävs, till exempel för att åtgärda ett tekniskt problem.

Via fjärranslutningen är det möjligt att automatiska tjänster, till exempel leverans av förbrukningsartiklar, och att utföra uppgifter på distans, bland annat tjänster som uppdateringar av inbyggd programvara och enhetsinställningar. Via en fjärrpanel kan slutanvändare få vägledning och instruktioner på distans. Webbportalen innehåller även grafiskt och användarvänligt webbgränssnitt med information om enhetens status och rapportering.

CS Remote Care-konceptet är Konica Minoltas garanti för maximal systemtillgänglighet. Driftstopp i utskriftsenheter kan minimeras, produktiviteten kan ökas och rutinunderhåll planeras i enlighet med användares arbetsscheman.


CS Remote Care-arbetsflöde

CS Remote Care

CS Remote Care

Övervakning

 • Säker anslutning
 • Enkelriktad/dubbelriktad kommunikation
 • Omfattande övervakning
 • Insamling av sensordata från produktionsutskriftsenheter och deras vidare analys

Centrering

 • Effektiv informationsöverföring
 • Ingen installation krävs för de flesta kommunikationsmetoder

Automatiserade tjänster

 • Direkt räknaravläsning
 • Automatiserad beställning av förbrukningsartiklar
 • Inga manuella servicesamtal behövs

Enhetsinställningar

 • Tjänstemenyer
 • Fjärruppdatering av inbyggd programvara
 • Fjärrsupport

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr CS Remote Care