YSoft SafeQ


Håller utskriftskostnaderna under kontroll


Företagsmiljöer behöver vanligtvis en exakt översikt över utskriftsåtgärder och -kostnader för att hålla budget och hålla kostnaderna nere. De flesta utbildningsorganisationer och offentliga organisationer samt företag med projektbaserat arbete vill debitera utskriftskostnaderna för enskilda användare. För alla dessa behov är YSoft SafeQ Print Management det perfekta svaret och garanterar den avancerade transparens som krävs. SafeQ är ett praktiskt verktyg för omfattande användar- och kostnadshantering och tillhandahåller central användar- och rollhantering, underlättar kostnadstilldelning och återbetalning, omfattar funktioner för hantering av budget och kvoter och har funktioner för detaljerade utskrifts- och kostnadsrapporter.


YSoft SafeQ-arbetsflöde

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Central användar- och rollhantering

 • Centraliserad användarhantering
 • Behörighetsmallar
 • Centraliserad autentiseringshantering

Kostnadstilldelning och återbetalning

 • Utskriftsredovisning och -övervakning
 • Automatisk spårning
 • Spårning av enheter från tredje part
 • Individuell prisberäkning
 • Flexibel kostnadsfördelning
 • Övervakning av lokala skrivare

Budget- och kvothantering

 • Enkel budgettilldelning
 • Periodisk budgetåterställning
  • Kassapåfyllning
  • Självbetjänad påfyllning
  • Kreditkortspåfyllning

Detaljerad utskrifts- och kostnadsrapportering

 • Webbrapporter
 • Hanteringsrapporter
 • Export av rapportresultat
 • Automatiserad rapportering

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr YSoft SafeQ

Kontakta oss