Colour Coverage Analyser


Förbättra kostnadstransparensen för färgutskrifter


Information om toner- eller bläcktäckning för ett dokument som ska skrivas ut är viktig för att förstå de faktiska utskriftskostnaderna. Konica Minolta Colour Coverage Analyser uppskattar den mängd toner eller bläck som krävs för ett utskriftsjobb och visar täckningen för olika skrivare och utskriftstekniker. Du kan dessutom jämföra två skrivare eller utskriftstekniker med varandra.


Colour Coverage Analyser-arbetsflöde

Colour Coverage Analyser

Colour Coverage Analyser

Budget- och kvothantering

  • Beräkning av täckning
  • Klicka på kostnadsberäkning
  • Klicka på kostnadsjämförelse

Hämta produktbroschyren för att få all information.

Colour Coverage Analyser broschyr
Colour_Coverage_Analyser_user-cost-manage-thumbnail