Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

Koncerninformation

FÖRETAGET

Som en ledande leverantör av lösningar för dokumenthantering och IT erbjuder Konica Minolta produkter, tjänster och lösningar för kontors- och produktionsmiljöer.

Koncerninformation

Konica Minolta är ett japanskt, forskningsintensivt och ekonomiskt stabilt företag. Den övergripande strategin är att förflytta sig från dagens produktfokus till att vara ett globalt tjänsteföretag inom IT och dokumenthantering.

Koncernens totala omsättning är cirka 70 miljarder kronor och antalet anställda 40.400.
Konica Minolta Inc., där Konica Minolta i Sverige ingår, grundades i oktober 2003.
Företaget erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom IT och dokumenthantering.
I Sverige representeras Business Technologies av dotterbolaget Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, som har cirka 155 anställda.

Konica Minolta har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Falun och Kalmar.

Genom samarbete med fristående partners finns Konica Minolta representerat på cirka 70 orter i Sverige.

     Sponsring