Resursskydd och minskat avfall

 

Tjänster

 

Avyttringsprogram

Konica Minolta driver insamlings- och återvinningsprogram anpassade för specifika länder, deras marknader och juridiska krav. Konica Minoltas nationella operativa företag erbjuder individuella lösningar för insamling och återvinning av förbrukningsmateriel. I Europa har företaget antagit åtgärder i enlighet med EU-direktivet WEEE II (om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning). Dessutom driver Konica Minolta ett B2C-system för kostnadsfri insamling och återvinning av använda tonerkassetter för laserskrivare (Konica Minolta Magiccolor- och PagePro-enheter) i 18 europeiska länder.

Läs mer på Cleanplanet


Funktioner

Nedan ser du exempel på hur kontorsprodukter från Konica Minolta kan programmeras för en ansvarsfull resursanvändning. Våra kunder har även tillgång till systeminställningar som minskar miljöpåverkan ytterligare. 

 

  1. Dubbelsidig utskrift: Dubbelsidig utskrift och kopiering
  2. Miniatyrer: Utplacering av ett valt antal sidor på ett och samma ark
  3. Kombinerade utskrifts- och kopieringsjobb: När utskrifts- och kopieringsjobb kombineras kan du minska förbrukningen av papper och energi
  4. Förhandsgranskning av utskrifter: En exakt förhandsgranskningsfunktion på datorskärmen med drivrutinen XPS Print Preview som gör att du undviker utskriftsfel
  5. Korrekturutskrift: Utskrift av en enda testsida eller en uppsättning sidor så att du kan kontrollera om det finns några misstag innan du skriver ut eller kopierar hela jobbet
  6. Borttagning av tomma sidor: Förhindrar att tomma sidor skrivs ut
  7. Överläggsfunktion: Gör att du kan skriva ut brevpapper. Om du gör ändringar uppdateras den lagrade filen snabbt och enkelt så att du inte behöver skriva ut stora mängder förtryckt brevpapper
  8. Allmän mapp: För lagring av offentliga dokument som behöver uppdateras ofta, så att det är enkelt att komma åt och redigera dem innan du skriver ut ett stort antal
  9. Personlig mapp/följ mig-utskrifter: Genom att samla utskrifts- och kopieringsjobb i den personliga mappen undviker du att skriva ut jobb som inte plockas upp så småningom, och med följ mig-utskrifter undviker du även upprepade uppvärmningscykler
  10. Hantering av användare och kostnader: Central programvara som beräknar utskriftskostnader och meddelar användare vilka kostnader ett visst jobb medför i ett popupfönster. Detta kan öka användarnas medvetenhet om utskriftskostnaderna och förhindra onödiga eller icke miljövänliga utskriftsjobb.

 

 

Teknik

 

Användning av återvunnet material i produkter

Upp till 88 % av våra kontorsenheters yttre höljen innehåller återvunnet material (PET-flaskor). Upp till 40 % av våra tonerflaskor är tillverkade av återvunna mjölkflaskor. Konica Minolta har som mål att använda återvunnet material i all sin tonerproduktion över hela världen, att gå från den nuvarande siffran på 25 % till 100 % i framtiden.


Miljövänlig pappersåtervinning

Vid återvinning av papper är det viktigt att enkelt kunna ta bort eventuell toner. Den tyska organisationen INGEDE e.V. som finns i hela Europa intygar att bläcket från Simitri® HD-tonern som används i Konica Minoltas produktionsutskriftssystem kan tas bort i hög grad. På så sätt kan tryckproffsen vara säkra på att de inte skriver ut på bekostnad av miljön, samtidigt som de gynnas av enastående avsvärtningsegenskaper. På så sätt bidrar de ytterligare till att stänga pappersslingan för återvinning och minska vattenföroreningarna. 

 

Engagemang

 

Biologisk mångfald

Frågan om biologisk mångfald behandlas under Green Factory Certification System. Ett exempelprojekt har initierats av medarbetare på Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., som har installerat sex bikupor på företagskontorets tak. Intäkterna från honungsförsäljningen doneras till en rad välgörenhetsprojekt, medan bina bidrar naturligt till att bevara den biologiska mångfalden.
 

Le Marathon Vert

Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. har varit en nyckelsponsor till Marathon Vert (gröna maraton), som hjälpt till med återplantering av skog i Etiopien sedan starten 2011. Under 2016 planterades över 115 000 träd i Etiopien tack vare evenemanget.

 

Kontakta oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post

Kontakt