Energieffektivitet och klimatskydd

 

Tjänster

Koldioxidneutrala utskrifter

Konica Minolta kompenserar oundvikliga koldioxidutsläpp för utskrifter på kontoret och i produktion. Ett utsläppsintyg som anger mängden CO2-utsläpp som sparas utgör bevis på koldioxidkompensationen. Det här systemet gynnar våra kunder genom att göra det möjligt för dem att uppfylla sina egna miljömål, minska sitt koldioxidavtryck, visa sitt engagemang för klimatskyddet och förbättra sin företagsimage. 

Läs mer om vårt program Enabling Carbon Neutrality.

 

Funktioner

Konica Minoltas kontorsenheter kan programmeras för att förbruka energi så effektivt som möjligt. Kunderna gynnas även av systeminställningar som minskar deras miljöpåverkan ytterligare.

 

 1. Energisparande och vilolägen: Det finns tre energisparlägen och det mest effektiva, ErP-läget, uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv. I det här läget kan systemet endast aktiveras på nytt om det har programmerats i veckotimern eller när du har använt energisparknappen igen.
 2. Tid och kalenderfunktion: Manuell definition när utskriftssystemet måste gå in i energisparläge eller viloläge.
 3. Dynamisk ekotimer: Intelligent automatisk inställning på låg effekt eller viloläge när kontorssystemet anpassar sig efter den faktiska användningen, baserat på en analys på fyra veckor.
 4. Ekoskanning: Kort skanningstid och ingen aktivering av fixeringsuppvärmare.
 5. Ekoutskrift: Kontrollpanelen aktiveras inte automatiskt om ett utskriftsjobb aktiveras när systemet är i viloläge. Endast de delar som behövs får ström, vilket minimerar onödig energiförbrukning.
 6. Ekoinställningar: Minskar skärmbelysningen.
 7. Enkla inställningar/jobbprogram: Förprogrammering av Ekosysteminställningar och -funktioner.
 8. Ekomätare: Visualisering av enskilda bidrag till miljön genom att visa förbrukning av toner, papper och koldioxid, vilket skapar miljömedvetenhet bland enskilda medarbetare.
 9. Min flik: Kombinerar miljövänliga funktioner som ofta behövs på en enda skärm.
 10. Fjärrunderhåll: Enhetsunderhåll och användarsupport som identifierar tekniska problem som Konica Minolta kan lösa på distans utan att skicka ut servicetekniker.

 

Teknik

Konica Minoltas kontorsenheter använder teknik som gör energiförbrukningen låg, så att kundernas miljöpåverkan minskas ytterligare:
 

 1. Energieffektiv toner: Konica Minoltas Simitri HD-polymeriserade toner används både vid kontors- och produktionsutskrifter och har en markant lägre miljöpåverkan under tillverkning, användning och återvinning än vanlig pulverbaserad toner eftersom tonern fixeras vid en lägre temperatur.
 2. Energieffektiv skannerlampa: Skannerns ljuskälla har ändrats från konventionell lysrörsbelysning till LED och innehåller inte längre kvicksilver. Kunderna gynnas av strömbesparingar och låg värmeprestanda, samtidigt som ljusstyrkan och skanningshastigheten ökar.
 3. Lågt TEC-värde: Konica Minoltas kontorsprodukter har särskilt låga TEC-värden. De står för en produkts normala elförbrukning per vecka (TEC) och baseras på en genomsnittlig kontorsanvändning enligt definitionen i ENERGY STAR-programmet.
 4. Fixeringsteknik med induktionsvärme: Det här minskar energiförbrukningen avsevärt eftersom temperaturen som krävs för fixeringen uppnås mycket snabbare och kan styras exakt.
 5. Ozonfri rullladdning: Gör att du kan få högupplösta utskrifter under långa perioder samtidigt som ozonframställningen dämpas.

 

Engagemang

 

Lägre koldioxidutsläpp och grön elektricitet

Vårt långsiktiga mål att minska koldioxidutsläppen med 80 % har redan uppnåtts till 49 %. Det här har vi kunnat göra genom att minska mängden koldioxid som produceras vid produktanvändningen med 79 % mellan 2005 och 2016. Grön elektricitet som inte skapar några koldioxidutsläpp används på våra tyska kontor. 
 

Programmet Bike2Work minskar koldioxidutsläppen och håller medarbetarna i rörelse

I Tyskland och Tjeckien kan medarbetare på Konica Minolta delta i åtgärdsprojektet Bike2Work genom att cykla till jobbet i stället för att ta bilen under sommarmånaderna. Det är ett sätt att ta ansvar för miljön och förbättra sin egen hälsa. Sedan 2014 har medarbetare på Konica Minolta cyklat mer än 110 000 kilometer och hjälpt till att minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 ton genom att inte köra bil den här sträckan. 
 

Intern koldioxidkompensation

Konica Minolta Europe kompenserar oundvikliga koldioxidutsläpp genom att ge stöd till certifierade klimatskyddsprojekt. Det här gör oss till ett ”klimatneutralt” företag och vårt europeiska huvudkontor i Langenhagen har varit klimatneutralt sedan januari 2018. Konica Minolta kompenserar även för den koldioxid som produceras under olika evenemang och har kompenserat för alla utskrifter i Langenhagen sedan 2015. När Konica Minolta-kunder också använder programmet för koldioxidneutralitet för koldioxidneutrala utskrifter kompenserar Konica Minolta även de utsläpp som produceras vid tillverkning och transport av produkten. Detta görs för alla enheter för kontors- och produktionsutskrift, vilket säkerställer en fullständigt koldioxidneutral livscykel. Mer än 9 miljoner kg koldioxid har hittills sparats in på det här sättet (gäller augusti 2018).

 

Kontakta oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post

Kontakt