Mångfald och trivsel

 

Tjänster

 

IAQ (Indoor Air Quality)

Som mått på hur ren luften är på kontoret och dess potentiella inverkan på den personliga hälsan och komforten hos medarbetarna som använder utrymmet är IAQ (Indoor Air Quality) viktigt när det gäller att förbättra allmänhälsan och välbefinnandet. Konica Minolta försöker aktivt att förbättra kundernas arbetsmiljö och ge dem utrymme att fokusera på kärnverksamheten. Säkerhet och effektivitet är viktiga mått på Konica Minoltas lösningar för luftrengöring, och företaget har utvecklat särskilda filter för olika kontorssystem som ger större emissionsminskningar samtidigt som luftflödet i enheterna bibehålls. Kunderna kan dessutom förbättra kvaliteten på den egna inomhusluften, något som är viktigt för personalens hälsa, komfort och produktivitet. 

Konica Minolta strävar efter att förbättra kundernas arbetsmiljöer genom att erbjuda hållbara och effektiva lösningar som hjälper till att förbättra inomhusklimatet (IAQ) på arbetsplatsen. Här är några av fördelarna:
 

 • Konica Minolta kan övervaka och förbättra luftkvaliteten så att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten
 • en maximalt effektiv emissionsminskning
 • särskilt utformat för Konica Minoltas enheter
 • räcker enhetens hela livslängd så att du inte behöver byta ut det.

Konica Minolta samarbetar med ett brett utbud av tillförlitliga och kompetenta projektpartner för att tillhandahålla särskilda filterenheter för olika kontorssystem, vilket säkerställer hög utsläppsminskning. Filterlösningar, uppmätta med Blue Angel-certifieringar, minskar utsläppen av kopieringspartiklar med upp till 98 %.

 • Standardluftrengöringsenhet
  • Minskar emissionerna med minst 90 %
  • Används redan som standard i de senaste enheterna från Konica Minolta
 
 • Luftrengöringsenhet (tillval)
  • Minskar emissionerna med mellan 82 och 97 %
  • Två olika filter som kan användas med enheter från Konica Minolta

 

 

 

Universell design

Universell design från Konica Minolta innebär att företagets enheter är utformade på ett sådant sätt att de tar hänsyn till problem med användbarhet, tillgänglighet, hantering och stil. Det här gör att våra produkter enkelt kan användas av personer med fysiska funktionshinder eller nedsatt syn. 
Våra kunder kan tillhandahålla en inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, kroppsstorlek eller särskilda behov. Våra produkter är lätta att nå, enkla att använda och logiska i både design och bekvämlighet. Det här gör att våra kunder kan öka mångfalden bland sin personal. 

Läs mer om användartillgänglighet och synlighet

 

Engagemang

 

Sociala innovationer

Konica Minolta jobbar aktivt med utmaningarna gällande global hållbarhet genom att använda toppmodern digital teknik som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och robotteknik som kärnteknik. Företaget arbetar för att omvandla sin verksamhet så att den fokuserar på att tillhandahålla lösningar på brådskande globala problem. Den här omvandlingen bidrar inte bara till att uppnå hållbara utvecklingsmål (SDG), utan berikar även livet för de personer som utgör samhället.

Läs mer om sociala innovationer på Konica Minolta.
 

Könsmångfald i IT-branschen

Konica Minolta Business Solutions Europe samarbetar med en ideell organisation om att driva ett kapacitetsbyggande projekt som stödjer kvinnor inom IT-branschen. Syftet med projektet är att locka, välja och stödja kvinnor och tjejer inom IT-branschen, med målet att hjälpa dem att komma in på jobbmarknaden, lära sig grunderna, hitta ett jobb eller ett starta företag. Projektet lanserades ursprungligen i Tjeckien i augusti 2015. Det expanderade till Tyskland följande år och har även startats i Polen och Österrike under det senaste räkenskapsåret.

 

Kontakta oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post

Hämta broschyrer om Enable Carbon Neutrality!

Kontakt