Hållbarhet

 

Med morgondagen i åtanke

 

Vi på Konica Minolta strävar efter hållbarhet genom våra innovationer för företag och samhället i stort. Vi hjälper även våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Med våra hållbarhetslösningar kan kunderna uppnå högre effektivitet och lägre kostnader samtidigt som de skapar en miljömässigt ansvarsfull digital arbetsplats. Våra metoder är inriktade på fyra kundcentrerade hållbarhetsfrågor: 
 

Mer information och insikter:

Kontakta oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post

Kontakta oss