Optimera utskriftsmiljön

Jeroen Bosch logo

Optimera utskriftsmiljön

Optimera utskriftsmiljön

Jeroen Bosch Hospital, NederländernaJeroen Bosch Hospital är ett av Nederländernas största utbildningssjukhus och en del av Institute of Top Clinical Hospitals (Stichting Topklinische Ziekenhuizen). 


Sjukhuset startades 2002 efter sammanslagningen av Bosch Medical Center och Liduina Carolus Hospital. Cirka 4 000 anställda och 240 medicinska specialister arbetar för närvarande på Jeroen Bosch Hospital, med 350 praktikanter och 88 sjuksköterskor och läkarassistenter som utbildas på anläggningen varje år.


quotation marks

Vi är mycket glada över att kunna rekommendera den kompetenta metod som Konica Minolta använder och deras genomtänkta projekthantering

Carola Janssen

inköps- och logistikchef

I takt med att vården blir allt dyrare, och Jeroen Bosch Hospital måste hantera budgetskärningar från de lokala myndigheterna, är det alltjämt nödvändigt att hålla de totala kostnaderna på sjukhuset under kontroll. Eftersom Jeroen Bosch grundades med sammanslagningen av två tidigare separata institutioner (inklusive deras tekniska utrustning), och de var tvungna att flytta med kort varsel under 2011, har sjukhuset konfronterats med säkerhetsbrister och en kaotisk utskriftsmiljö. Eftersom ungefär 450 olika tillämpningar användes var kostnaderna oprecisa, datasäkerheten mycket bristfällig och systemhanteringen en utmaning.


Effektiv dokumenthantering

Konica Minolta började arbeta med kunden genom att analysera sjukhusets infrastruktur, inklusive planritningar och en detaljerad lista över alla utskriftsenheter. Under OPS-konsultfasen (Optimised Print Services) upptäcktes ett behov av att minska och standardisera skrivarparken. Den nya infrastrukturen var även tvungen att uppfylla kundens stränga krav på datasäkerhet, extra funktionalitet och ett optimerat arbetsflöde.

Expertteamet från Konica Minolta kunde optimera kundens arbetsflöde genom att digitalisera pappersdokument. På så sätt förbättrade vi kraftigt sättet att dokumentera och lagra känsliga patientdata.


Nyligen sammanställd skrivarpark

Konica Minolta tog över hanteringen av ett stort antal system som består av olika märken och bytte ut enheterna mot 108 multifunktionella skrivare och 284 mindre skrivare. Den här nya skrivarparken integrerades i ett enda inloggningssystem med ett passerkortssystem för hela sjukhuset. Det här systemet ger anställda automatisk fysisk åtkomst till sjukhuset och låter dem logga in i utskriftsnätverket från alla platser i byggnaden med samma PIN-kod. Det sparar tid eftersom anställda hanterar färre lösenord, och det hjälper till att spåra information.


Säkerställa att vissa patientdata är säkra

Samtidigt som detta gjordes installerade Konica Minolta SafeQ-systemet, vilket gjorde att sjukhuset nu kan dra nytta av ökad säkerhet vid utskrift av konfidentiella dokument, till exempel medicinska journaler. Ett autentiseringssystem kontrollerar dataåtkomst och sjukhuset garanterar att känsliga medicinska journaler är säkra i enlighet med lagar och förordningar. När en användare gör en utskriftsbegäran överförs begäran först till SafeQ-servern.

Användaren kan sedan identifiera sig vid vilket utskriftssystem som helst på sjukhuset, med hjälp av en PIN-kod eller ett passerkort, för att begära utskriften (som nu är lagrad). Genom att spåra utskrifts-, kopierings- och skanningsjobb kan SafeQ också identifiera potentiella flaskhalsar.

Kunden kan nu dra nytta av en optimerad maskinpark samt en enda kontaktpunkt på Konica Minolta.


Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier