Arbeta med den senaste tekniken

Fischer Weilheim logo

Arbeta med den senaste tekniken

Arbeta med den senaste tekniken

Sedan FISCHER Weilheim GmbH grundades 1927 har det varit svårt att föreställa sig byggnads- och transportbranscherna i Stuttgart-området utan att samtidigt se företagets särpräglade flotta med orange fordon. FISCHER Weilheim GmbH har nu kontor på tio platser och över 300 anställda på tre företag samt olika investeringar inom transport, utgrävningar, rivning, avfall och återvinning, soptippar, byggmaterial och stenbrytning. I portföljen ingår även ett servicecenter för underhåll av kommersiella fordon och konstruktionsmaskiner. Det är här musklerna möter maskinerna, en enorm fordonspark som får adrenalinet att flöda. Ett verkligt gigantiskt företag som i dag arbetar med toppmodern teknik – tack vare rätt IT-råd i kombination med en skräddarsydd, integrerad IT-lösning.


Om FISCHER Weilheim GmbH

Det här familjeföretaget grundades 1927 i Weilheim an der Teck och bedriver verksamhet inom ett stort antal affärsområden. FISCHER Weilheim specialiserar sig på att genomföra krävande projekt inom sektorerna transport, utgrävningar, rivning och avfallshantering samt återvinning, och flyttar i genomsnitt 10 000 ton bulkmaterial och jord av alla slag varje dag. Företaget är representerat på tio platser i regionen
och erbjuder många kvalificerade positioner samt möjligheter till dubbelstudier, vilket gör dem till en viktig arbetsgivare.


IT som ett hinder

IT-infrastrukturen såg något annorlunda ut för bara några år sedan: kommunikation mellan de olika platserna var mycket arbetsam, medan hanterbarhet och licensverifiering innebar ännu större utmaningar. I många år hade programvara endast köpts upp efter behov, och de många olika versionerna inom företaget gjorde det svårt att använda programvaran, som kommer åt Office.


Kort sagt: Det var lite som en av företagets egna byggarbetsplatser. Liksom som alla byggarbetsplatser behöver en förman som kan planera korrekt struktur, hålla ett öga på målet och samordna alla processer ville personalen på FISCHER Weilheim GmbH ha en tillförlitlig partner som skulle ge nödvändig tillsyn och modernisera IT-miljön på ett kostnadseffektivt sätt.


quotation marks

Vi skapar utrymme för innovation – och Office 365 hjälper oss att göra det.

Kay Ernst

IT-chef, FISCHER Weilheim GmbH

Smart design med Microsoft

Konica Minolta IT Solutions GmbH hittade den rätta, praktiska IT-arkitekten. En rivningskula togs i bruk: virtuella servrar installerades först för att släpa den rostiga programvaran och maskinvaran till dagens standard. Nästa steg var att implementera Microsoft Exchange Online och Office 365-abonnemang, E3 baserat på den grunden. All personal har nu ett enhetligt användargränssnitt som gör att de kan byta arbetsytor efter behov, ge ömsesidigt stöd till varandra och, tack vare molnlösningen, få åtkomst till sina data oavsett var de befinner sig.


”Efter renovering och konsolidering av datacentren med en lösning med hög tillgänglighet är migrering till Microsoft Office 365 en annan viktig komponent i det nya IT-konceptet”, säger Matthias Brändle, IT-chef på Konica Minolta IT Solutions, som förklarar tillvägagångssättet.
Oavsett om det gäller grävmaskiner, kranar eller flatbäddstruckar organiseras allt konsekvent under övervakning av den nya arbetsledaren: Office 365. Det visade sig också vara möjligt att optimera och öka effektiviteten för dataflöden mellan de enskilda affärsenheterna. Med tanke på hur viktigt det är att skydda delade data innebär diskussioner om säkerhet att man skulle behöva använda kraftfulla virtuella skyddsvakter. Programvara som använder Office-program behöver nu
bara testas på en enda enhet innan de används direkt i hela företaget – en enorm tidsbesparing.


IT-avdelningen behöver nu bara hantera en portal i stället för att gräva sig igenom berg av data, vilket gör det mycket enklare att ge användarna support. Konica Minolta IT Solutions fortsätter även att övervaka den tekniska sidan, vilket innebär att IT-personalen på företaget kan ägna all sin energi åt att hantera användare och licenser.


Med en molnbaserad lösning är möjligheterna nästan obegränsade

Den nya, omfattande lösningen möjliggör tillförlitlig budgetering samtidigt som den behåller fokus på kostnadseffektiviteten. Den senaste
programvaruversionen är alltid automatiskt tillgänglig för personalen, vilket gör licenshanteringen till en barnlek. Nya arbetsplatser kan snabbt och enkelt konfigureras – det är alltid ett starkt argument i ett snabbt växande företag. Nästa alternativ som diskuteras är Skype för företag. Slutsats: FISCHER Weilheim GmbH gör de tunga lyften och driftsätter företagslösningar i molnet som hjälper till att bygga framtiden.

Fördelar

Fördelar
 • Enhetligt användargränssnitt för alla anställda
 • Platsoberoende åtkomst till data
 • Optimerat och mer effektivt dataflöde mellan olika affärsenheter
 • IT-administration via en enda portal; effektiviserat användarstöd
 • Tillförlitlig budgetplanering
 • Felsäker administration av licenser
 • Snabb och enkel installation av nya arbetsplatser

Utmaning

Utmaning
 • Förenkla kommunikationen mellan olika platser
 • Effektivisera administration och licensiering
 • Samordning av olika programvaruversioner

Lösning

Lösning
 • Installation av virtuella servrar
 • Microsoft Exchange Online Office 365-abonnemang, E3
 • Omstrukturering och konsolidering av datacenter

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier