FAB Pro.Work

fab.pro logo

FAB Pro.Work

FAB Pro.Work

”Det gjorde att våra anställda kunde lägga mindre tid på teknikrelaterade problem och mer tid på kunderna...”FAB Pro.Work är ett kommersiellt tryckeri med ett högre syfte. FAB Pro.Work är en trycktjänstleverantör som, utöver elva anställda, har 26 anställda med funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Det är en separat affärsenhet inom FAB (över 650 personer). FAB Pro.Work erbjuder dessa personer arbetsmöjligheter i en professionell miljö och har som mål att hjälpa dem in på den öppna arbetsmarknaden. Dessa personer ansvarar för orderhanteringsprocessen och de olika efterbehandlingsaspekterna av tryckjobb. Enligt mottot ”Print is our Business” fokuserar FAB Pro.Work på att tillhandahålla digitala trycktjänster, men erbjuder även traditionella offsetprodukter genom en partnerorganisation.


Utmaningen

2009 stod FAB Pro.Work inför ekonomiska svårigheter på grund av dess höga driftskostnader och minskade intäkter. Enligt Sandra Raninger, verksamhetschef på FAB Pro.Work, var det nödvändigt att omstrukturera organisationen och bygga en mycket mer kostnadseffektiv tryckproduktionsprocess.


Lösningen

Under den här processen talade FAB Pro.Work med Konica Minolta och insåg att det fanns verkliga möjligheter att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten i produktionsprocessen. Bland andra maskinvaru- och programvarulösningar insåg de att de kunde standardisera och automatisera orderacceptans- och jobbförberedelseprocessen, som tidigare inbegrep många manuella beröringspunkter. Under det nya systemet kunde jobbkvitton genereras med AccurioPro Flux, vilket ger ett mycket mer effektivt produktionsarbetsflöde. 


Det gjorde att operatörerna kunde ägna mer uppmärksamhet åt andra delar av produktionsprocessen och avsevärt minska tiden för produktionsomgång. FAB:s ledning insåg att de nya lösningarna skulle ge de nödvändiga kostnadsminskningarna och produktivitetsförbättringarna och godkände planen, vilket ledde till en fullständig implementering 2011.


Resultatet

Mer än ett år senare blev det tydligt att de nya lösningarna verkligen hade gjort det möjligt för FAB Pro.Work att bli framgångsrika igen. Den totala kostnaden för tryckproduktionsprocessen minskade med nästan 50 %. Det blev även en betydande minskning av den tid som krävdes för att acceptera och förbereda tryckjobb, vilket gjorde att de anställda kunde ägna mindre tid åt teknikrelaterade problem och mer tid åt kunderna. Detta förbättrade i sin tur kundservicen.


Framtida prognos

Med den nya och förbättrade arbetsflödesprocessen implementerad vill FAB Pro.Work nu utöka sin verksamhet. Ett av de första expansionsområden som företaget påbörjade var att diskutera med BBRZ-koncernen, som FAB är en del av, angående möjligheten att ha större tryckjobb på de olika systerbolag som dirigeras till FAB Pro.Work.


Företaget strävar i grund och botten efter att fungera som en central reprografiavdelning för sina systerbolag inom FAB, vilket ytterligare ökar tryckvolymerna. ”Framtiden är ljus”, förklarar Sandra Raninger. ”Nu när standardiseringen i våra arbetsflödesprocesser är på plats har vi utrymme att expandera. Och om vi hade lagt till ett webbaserat verktyg för jobbsändning för våra systerbolag skulle vi inte bara ha optimerat vårt interna arbetsflöde, utan även gjort det enklare att skicka jobb till oss!”


Låter FAB PRO.WORKs upplevelse som något du skulle vilja upprepa på ditt företag?

Om du vill ha mer information om hur du effektiviserar arbetsflödet, eller tala med någon av våra experter, kan du klicka på Kontakta oss!

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier