Elajo invest ab // el, maskinteknik och energi som avlastar dem med hanterade tjänster och infrastrukturlösningar

elejo – logotyp

Elajo invest ab // el, maskinteknik och energi som avlastar dem med hanterade tjänster och infrastrukturlösningar

Elajo invest ab // el, maskinteknik och energi som avlastar dem med hanterade tjänster och infrastrukturlösningar

Elajo är ett av Sveriges ledande elektricitets-, maskinteknik- och energiföretag, med bred expertis och en kunnig personal med nästan 900 anställda. Sedan det grundades 1958 har familjeverksamheten haft stark tillväxt under många år och kombinerar närheten och flexibiliteten hos ett litet företag med resurserna hos ett stort företag. I de allra flesta fall befinner sig företaget geografiskt mycket nära sina kunder eftersom det har kontor i 38 städer i Sverige. Med sina produkter och tjänster genererar Elajo och dess anställda en årlig omsättning på cirka 900 miljoner SEK. Beslutet att använda den långsiktiga partnern Konica Minolta för uppdatering av programvara och maskinvara samt för tilldelning av hanterade nätverkstjänster var helt naturligt. Lösningarna säkerställer att det nya systemet ger den högsta säkerhetsnivån och möjliggör även mycket effektiva och förenklade arbetsflöden.


Avlasta interna IT-avdelningar genom skräddarsydda tjänster 

För Elajos verksamhet är det extremt viktigt att kunna fokusera på kundernas behov. I dagens ekonomi spelar underliggande IT-system en avgörande roll för att det ska vara möjligt. I takt med att allt fler system blir anslutna och interna såväl som externa affärsprocesser blir allt mer digitala måste företagen kunna utnyttja hela potentialen hos dessa tekniker för att behålla konkurrenskraften på sin marknad och ge kunderna högsta kvalitet. En stark partner som känner till verksamheten och kan ta hand om IT och digitaliseringen av ett företags processer är särskilt avgörande för en mångfaldig och geografiskt spridd företagsstruktur med 38 kontor. ”Att hantera IT är kärnan i vår verksamhet, och vi vill begränsa de interna resurser som vi investerar där till ett minimum. Därför vände sig vår IT-avdelning till Konica Minolta, vår sedan länge etablerade, beprövade partner, för att fokusera våra resurser och insatser på att stödja medarbetarna”, förklarar Elajos ekonomichef Olle Westerling. Genom den nära dialogen mellan de två företagen innan projektet startade fick Konica Minolta en fördjupad förståelse för Elajos behov och kunde därmed skräddarsy tjänsten till exakt önskat resultat, vilket frigjorde interna resurser. ”På många sätt känns det som om Konica Minoltas experter har blivit en del av vårt IT-team”, tillägger Westerling.


En enda kontaktpunkt för hanterade nätverkstjänster 

För att kunna tillhandahålla Elajo med inte bara en uppsättning IT-produkter, utan även den lösning som verkligen behövs erbjuder Konica Minolta ett komplett utbud av hanterade tjänster. Konica Minoltas experter hanterar hela företagets nätverk proaktivt: det omfattar maskinvaru- och IT-hantering, däribland datorer, servrar och hela utskriftsinfrastrukturen samt programvarukomponenter som säkerhetsbrandväggar och konventionell daglig kontorsprogramvara. Tjänsterna inbegriper övervakning i realtid och hantering av nätverk och infrastruktur samt kontinuerlig driftsättning av ny programvara och maskinvara, vilket garanterar högsta möjliga säkerhetsnivå för att skydda varje kontor. För Elajo har den här proceduren den enorma fördelen att företaget har en enda kontaktpunkt för alla ämnen som rör nätverket, eftersom Konica Minolta ansvarar för alla frågor om IT-nätverket. Med Konica Minolta som harmoniserar företagets IT-installation kan nya platser nu enkelt integreras i befintliga system. De nya platserna får ett lättimplementerat driftsättningspaket med enkla steg så att de kan komma igång på en bråkdel av den tid som en ny installation brukade ta.


På byggarbetsplatsen eller på kontoret: Få arbetet att fungera problemfritt 

Som organisation är Elajo på väg att dra nytta av potentialen med digitaliserade arbetsprocesser. Konica Minolta harmoniserade företagets kontorsprogramvara med implementeringen av Microsoft Office 365 på alla platser och på alla mobila enheter. Projektet planerades och genomfördes i ett mycket nära samarbete mellan Konica Minoltas experter och Elajos IT-proffs, vilket gjorde att det passar perfekt för hela organisationen. Implementeringen möjliggör en mängd olika tillämpningar för mobilt och fjärranslutet arbete samt kommunikation. Detta är väldigt värdefullt för anställda som ständigt är på resande fot eller på byggarbetsplatser. Åtkomst till nya program ger anställda större flexibilitet i hur de arbetar och hur de interagerar med sina kollegor, samtidigt som det förenklar hela underhålls- och uppdateringsprocessen i systemet. ”Konica Minolta är väl införstådda med vår verksamhet. Deras lösningar gör det möjligt för oss att till exempel arbeta på distans, vilket avsevärt ökar vår totala effektivitet. Vi kan därför fokusera på våra kärnuppgifter och slipper resa lika mycket, vilket innebär stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för oss”, säger Olle Westerling.


Konica Minolta som pålitlig långsiktig partner för IT 

Projekten med Elajo är ett utmärkt exempel på Konica Minoltas fullständiga fokus på kundernas behov. Konica Minolta är mer lösningsleverantör än produktleverantör och ser till att helt förstå verksamheten och de befintliga omständigheterna i kundens miljö. Dessutom främjar Konica Minoltas tillvägagångssätt som universell servicepartner även efter implementeringsfasen av de skräddarsydda systemen den nära relationen med kunderna samt insikter i affärsprocesserna och vad som behövs för att kunna leverera bästa möjliga lösningar till kunderna.

Fördelar

Fördelar
 • Avlastning av IT-avdelningen så att de kan fokusera på att ge stöd till anställda
 • Högre grad av anslutningar och möjligheter till mobilt arbete
 • Tillförlitligt, snabbt och mycket effektivt internt informationssystem
 • Konica Minolta som enda kontaktpunkt för fortlöpande support
 • Ökad säkerhet genom systemövervakning i realtid

Utmaning

Utmaning
 • Den interna IT-infrastrukturen och systemen, däribland maskinvara och programvara, växte organiskt och omfattade en mängd olika leverantörer och lösningar. Detta gjorde processer och underhåll mycket tidskrävande
 • Ökat behov av realtidsinformation och anslutningsmöjligheter för personal på annan plats och tekniker samt länkar
 • Support för IT-avdelningen vad gäller underhåll och uppdateringar av programvara, maskinvara och nätverkshantering.
 • Behov av enhetliga och mer effektiva interna informationssystem och IT
 • Säkerställa säkerheten för all infrastruktur och alla system i företaget

Lösning

Lösning
 • Enhetlig systemmiljö med Office 365 och harmonisering av all programvara
 • Kombinera toppmodern programvara (t.ex. Clavister-brandväggar) med den senaste maskinvaran (t.ex. HP-switchar)
 • Etablering av hanterade nätverkstjänster med bland annat följande:
 • Realtidsövervakning av hela IT-infrastrukturen och systemen
 • Högsta nivån av datasäkerhet
 • Anslutningspaket som möjliggör smidig och snabb integrering av nya platser i nätverket