Infrastrukturlösningar som omformar kundens upplevelse i varje butik

Coop Case Study Konica Minolta

Coop is the leading retailer of consumer goods in Denmark, who recently started a comprehensive digitalization process. Konica Minolta was chosen as a supplier of Wi-Fi for the retailer’s more than 1,100 stores. This Wi-Fi is the basis for profoundly transforming them into truly digital shops – making additional services for the customers possible while unburdening staff with tools which enable them to better support the customers.

Coop Technology logo

Infrastrukturlösningar som omformar kundens upplevelse i varje butik

Infrastrukturlösningar som omformar kundens upplevelse i varje butik

Med en årlig omsättning på cirka 50 miljarder DKK och fler än 36 000 anställda i landet är Coop den ledande återförsäljaren av konsumtionsvaror i Danmark. Företaget har nyligen startat en omfattande digitaliseringsprocess. Konica Minolta har varit en stark, strategisk IT-partner till företaget i flera år nu, och sköter hela service- och supportpaketet åt detaljhandelsgiganten. Konica Minolta har visat sig vara en partner med djup förståelse för företagets strategi och styrka inom projektimplementering och valdes som Wi-Fi-leverantör till detaljhandlarens fler än 1 100 butiker. Wi-Fi utgör grunden till att omvandla dem till verkligt digitala butiker – vilket möjliggör ytterligare tjänster åt kunderna samtidigt som personalen avlastas med verktyg som hjälper dem att ge kunderna bättre service och support.


Mot en digital detaljhandelsframtid

Detaljhandeln som vi känner den är i färd med att förändras i grunden – och Coop placerar sig modigt längst fram i omvandlingsprocessen. Med Coops ”Beep ’n Go-tjänst” kan kunderna redan använda Coop-appen och skanna varorna medan de lägger dem i kundvagnen i utvalda butiker. Tillförlitligt och starkt Wi-Fi är avgörande för detta, men Coop strävar efter att tillhandahålla mycket mer i sina butiker:


”Vi vill frigöra tid åt personalen och ge dem verktyg för att hjälpa och ge råd till kunderna. Kunder som behöver hjälp med att välja rätt vin, det bästa köttet eller vill veta mer om lokala grönsaker kan via smarttelefonen anropa en medarbetare som är duktig på exempelvis vin”, säger Bjørn Langhorn Lundt.


Företagets mål är inte att minska behovet av personal i butikerna. Syftet är att skapa större värde för kunderna. Med hjälp av digitala verktyg ska de anställda ges nya möjligheter, t.ex. utbildning och förmåga att skapa nya, lokala produkter och marknadsföra dem till lokala kunder. Personalappen kommer att bli huvudpunkten i Coops digitala dialog och kommunikation mellan anställda och chefer, lokalt och nationellt.


Coop tar hjälp av Konica Minoltas skickliga nätverksspecialister och -tekniker för att skapa den trådlösa infrastruktur som krävs för att ta steget mot butiksdigitalisering.


En betrodd partner med djup strategisk förståelse

Konica Minolta hade redan etablerat sig som en stark, pålitlig partner till Coops IT-avdelning. Konica Minolta har tagit över detaljhandlarens IT-serviceavtal och stödjer Coops interna supportteam med skickliga konsulter som verkligen förstår detaljistens installerade NetApp-system. Systemet har runt 1 200 servrar och en total kapacitet på 3,5 PB.


För Coop var det av yttersta vikt att den nya service- och supportpartnern kunde uppfylla detaljhandelskoncernens kompromisslösa krav på driftsäkerhet, översyn och styrning. Under samarbetet med Konica Minolta har Coop fått en enklare service- och supportinstallation som sparar dem tid, arbete och utgifter.


Coop beslöt sig för att implementera Wi-Fi-projektet med sin betrodda partner Konica Minolta. ”Vi valde Konica Minolta eftersom de förstod vår strategi bäst och kunde beskriva en lösning som levde upp till våra strategiska mål. Därefter har de visat upp sina styrkor under implementeringen, och vi hör bara positiv feedback om Konica Minoltas tekniker och konsulter av butikschefer och lagerchefer”, förklarar Bjørn Langhorn Lundt apropå företagets val.


Konfiguration och övervakning av Konica Minoltas skickliga medarbetare

Lösningen som implementeras i butikerna bygger på Cisco Meraki-produkter. Konica Minolta har en omfattande avdelning för teknisk support i Danmark med 100 anställda, varav 70 är tekniker som kan göra platsbesök. Ytterligare 40 anställda arbetar på företagets IT-infrastrukturavdelning.


Systemet installeras av Konica Minoltas nätverksspecialister och -tekniker. De tar över ansvaret för den totala leveransen och för att demontera den befintliga utrustning som inte uppfyller Coops krav och visioner. De installerar den nya utrustningen och ser till att den fungerar. Eftersom butikerna skiljer sig mycket när det gäller storlek och möblering varierar antalet åtkomstpunkter som behövs i de enskilda butikerna. Vanligtvis finns det mellan 5 och 30 åtkomstpunkter, men i några av de största butikerna finns det 40 till 50 åtkomstpunkter. Själva nätverket är uppdelat i ett kundnätverk och ett personalnätverk.


Trots komplexiteten kan Konica Minolta övervaka hela nätverket centralt från sitt kontor i Ballerup. Därifrån kan företagets specialister felsöka och, i många fall, åtgärda fel i nätverket. Dessutom kan Konica Minolta hantera principer för vilka webbsidor som kan öppnas och vid behov reglera trafiken.


IT för en ny, mer personlig detaljhandelsvärld

Med Konica Minolta som en stark IT-partner kan Coop fokusera på att förändra morgondagens köpupplevelse för sina kunder – med digitala verktyg som möjliggör en helt ny, mer personlig och lokaliserad typ av service i butiken, samtidigt som högsta möjliga tillförlitlighet och effektivitet bibehålls i systemet.Bjørn Langhorn Lundt
quotation marks

För oss är det viktigt att våra leverantörer är strategiska partner som kan hantera de utmaningar som naturligt uppstår under ett större projekt i samarbetsanda, och Konica Minolta är helt enkelt den rätta strategiska partnern för oss

Bjørn Langhorn Lundt

inköpschef, Coop Technology

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier