Automatiserad infrastruktur för tryck och lösningar för dokumentarbetsflöden i global skala

BMW logo

Automatiserad infrastruktur för tryck och lösningar för dokumentarbetsflöden i global skala

Automatiserad infrastruktur för tryck och lösningar för dokumentarbetsflöden i global skala

Genom att ge BMW Group en integrerad lösning för att modernisera utskriftsinfrastrukturen i ett globalt samarbete har Konica Minolta hjälpt företaget att uppfylla sina högt ställda mål för hållbarhet och digitalisering. Ett särskilt globalt kundtjänstteam har skapats för att ge support till BMW Group i 44 länder med utskriftslösningar som optimerar processer, implementerade system och över 11 000 installerade enheter. Med Konica Minolta kan BMW Group spara resurser och samtidigt förbättra arbetsflödena på sina produktionscenter i global skala.


Den perfekta partnern för en effektiv och ekologisk utskriftsinfrastruktur och dokumentarbetsflödeslösningar

Samarbetet mellan BMW Group och Konica Minolta började i fyra länder 2011 – men utökades snabbt till ett globalt partnerskap som omfattar kontor i 44 länder i Asien-Stillahavsregionen, Europa och Nordamerika. Som leverantör har Konica Minolta en stark internationell ställning, en kompromisslös attityd till kvalitet och effektivitet samt en filosofi med fokus på hållbarhet och ansvar. Leverantören utnämndes till Industry Group Leader i branschsegmentet i erkända Dow Jones Sustainability World Index 2017. Detta index är ett av de mest prestigefyllda globala indexen för investeringar i miljö, samhälle och styrning (ESG). 


Konica Minolta kan implementera och hantera en omfattande global utskriftslösning och tillhandahålla en strategi för att kontinuerligt digitalisera pappersbaserade processer. Detta kräver låga investeringar av kunderna och möjliggörs genom ett oberoende globalt serviceteam. Konica Minolta utvecklade ett sammanhängande koncept- och lösningspaket i enlighet med BMW Groups vision. 


För ett internationellt företag som BMW Group är en smidig implementering på global nivå nödvändig. Därför skapade Konica Minolta en smart ansluten lösning, med maskinvaruelement såsom bordsskrivare eller flerfunktionsskrivare som bidrar till att effektivisera arbetsflödena och ger den infrastruktur som behövs på BMW Groups produktionsanläggningar. Dessutom ger den implementerade lösningen för follow-me print och säker utskrift både resursbesparing och dokumentsäkerhet. 


De många mobila funktionerna gör att de anställda kan köra utskriftsjobb via sina mobila enheter på ett säkert och smidigt sätt. De anställda hos BMW Group kan skriva ut dokument och bilder via vilken enhet som helst och importera skannade data, vilket tar arbetsflödesproduktiviteten med mobila enheter till en helt ny nivå. Med lösningarna och tjänsterna som tillhandahålls av Konica Minolta bedrivs verksamheten effektivt och smidigt – dygnet runt, alla dagar i veckan.


BMW


Programvarulösningar som förbättrar arbetsflödena och effektiviteten

YSoft SafeQ – follow-me print och säker utskrift

Systemet är en perfekt utskriftshanteringslösning för företag som är utspridda på flera platser och skickar och skriver ut utskriftsjobb över hela världen. Med det här systemet kan BMW Group hantera alla utskrifts- och relaterade aktiviteter centralt och skydda företagets hela utskriftsinfrastruktur mot obehörig åtkomst, samtidigt som bästa möjliga utskriftseffektivitet säkerställs. Med den medföljande lösningen för follow-me print och säker utskrift kan de anställda skriva ut från vilken plats som helst. Detta ökar såväl datasäkerheten som användarvänligheten. Dessutom minskas pappersavfallet, vilket sparar resurser och ökar hållbarheten. 


PageScope-mobilapp

Appen ansluter de här mobila enheterna till Konica Minoltas skrivare via Wi-Fi. De anställda kan skriva ut dokument och bilder och importera skannade data, vilket tar arbetsflödesproduktiviteten med mobila enheter till en helt ny nivå.


Netaphor SiteAudit

Det är en centralt organiserad, flexibel och tillverkaroberoende lösning för hantering av maskinvaruenheter som ger effektiv hantering av flerfunktionsskrivare och skrivare, oavsett om den är ansluten till ett nätverk eller hanteras lokalt. I en komplex IT-infrastruktur ger SiteAudit BMW Group en översikt över utskrivna, kopierade och skannade sidor för alla anslutna enheter. Dessutom rapporterar den incidenter och information om nödvändig påfyllning av förbrukningsmaterial direkt till Konica Minoltas ERP-system för smidig drift.


Global service för ett globalt företag

Konica Minolta har iordningställt okomplicerad, tillförlitlig global support för BMW Group. Leverantörens globala kundtjänst (GCS) säkerställer både flexibilitet och agilitet på internationell nivå, och betyder att ett lokalt serviceteam alltid är tillgängligt.


”Vår globala kundtjänst gjorde det möjligt för BMW Group att outsourca de här uppgifterna till oss, avlasta de interna resurserna och minska mängden administrativt arbete”, förklarar Ante Borau, chef för global verksamhet inom det särskilda globala serviceteamet. Han fortsätter: ”Med våra programvarulösningar övervakar vi inte bara den globala servicetillgängligheten, utan tar även itu med potentiella problem innan de inträffar.”


Antalet incidenter går att minska till ett minimum, men kan aldrig undvikas helt. Samarbetet med GCS är lika smidigt som det är snabbt och effektivt: Konica Minolta tillhandahåller en specialiserad kundtjänst som är centraliserad på tre platser över hela världen. Om det finns behov av assistans på någon BMW Group-plats definieras omedelbart den supportgrupp som behövs. Problemet löses sedan så snabbt det bara går. ITIL-baserade och -certifierade processer på båda sidorna säkerställer att lösningen uppnås så effektivt och snabbt som möjligt.


”Införandet av det globala supportcentret (GSC) var en värdeökande åtgärd”, förklarar Ante Borau. ”Nu erbjuder vi kundtjänst per telefon dygnet runt i hela världen. På så sätt säkerställs snabbast möjliga reaktions- och lösningstider.” 


Dr Matthias Kießling, chef för det globala kontoteamet, understryker: ”Det är vårt uttalade mål att driva BMW Groups globala utskriftstjänst som går utöver överenskomna servicenivåavtal. Vi strävar efter att stödja BMW Groups digitaliseringsstrategi genom att implementera nya lösningar för att förbättra produktiviteten och hitta innovativa sätt som optimerar tjänsten och sparar resurser. Därför erbjöd vi BMW Group en lösning som omfattar specialistteam, vars engagemang och kunskap stöder BMW Groups vision och värderingar.


BMWNytt värde skapas över hela linjen

Tack vare implementeringen av det här projektet har BMW Group kunnat minska energiförbrukningen för utskriftstjänsterna med 28 procent. Koldioxidutsläppen har minskat med 24,84 ton per månad, vilket motsvarar 28 procent. Högre effektivitet och digitala alternativ leder även till minskad pappersförbrukning: varje månad sparas cirka 5 000 000 A4-ark, eller nästan 25 000 kg papper, vilket motsvarar mer än 37 granar per månad. En annan sak som Konica Minolta tog hand om var att återvinna de gamla enheterna på ett lämpligt sätt.


Konica Minoltas beslutsamhet att uppnå sina ekologiska mål presenteras i företagets Eco Vision 2050, som innehåller långsiktiga mål fram till år 2050. För att bli en drivkraft inom hållbarhetsområdet har företaget satt upp högt ambitiösa utsläppsmål: år 2050 är målet att minska koldioxidutsläppen under hela produktlivscykeln med 80 procent jämfört med räkenskapsåret 2005.


Utöver att minska de egna koldioxidutsläppen delar företaget även med sig att sin expertis på området för att hjälpa affärspartner och andra att minska sina koldioxidutsläpp.


Med Konica Minoltas lösningar var det möjligt för BMW Group att ytterligare förbättra anpassningen av IT-relaterade tjänster till verksamheten, vilket ytterligare ökade organisationens flexibilitet. I framtiden är målet att behålla drivkraften i projektet: användarberättelser identifieras och verkställs i sprintar. En gemensam innovationskommitté ger strategisk ledning och prioriterar de olika projekten. 


Utmaning

  • Leverera och förvalta en global utskriftslösning
  • Tillhandahålla system som uppfyller de högsta kraven på hållbarhet och effektivitet
  • Skapa ett autonomt globalt serviceteam


Lösning

  • Flerfunktionsskrivare och bordsskrivare
  • Smarta programvarulösningar som YSoft SafeQ för follow-me print och säker och mobil utskrift
  • Ett globalt kundtjänstteam som arbetar utifrån BMW Groups behov


Fördelar

  • Bättre arbetsflöden
  • Betydande minskning av koldioxidutsläpp
  • Högre resurseffektivitet och specialiserade tjänster i global skala


Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier