Högkvalitativ tryckning av böcker i färg

Högkvalitativ tryckning av böcker i färg

Högkvalitativ tryckning av böcker i färg

Det grekiska företaget Alphabeto behövde ett färgproduktionssystem som kunde uppfylla högt ställda specifikationer. Högkvalitativa tryck och absolut tillförlitlighet var högst upp på kriterielistan för att tillfredsställa den krävande kundbas som köper böcker i färg på material från 80 till 180 g/m2. I ett utmanande affärsklimat eftersträvades en enstationslösning med kapacitet att självständigt hantera alla medievariationer och samtidigt ge en enhetlig kvalitet, särskilt vad gäller tryckfärg, samt robust produktionsdriftsäkerhet.


Kundprofil

Alphabeto är ett kommersiellt tryckeri i Grekland som bedriver verksamhet i två skift om 30 anställda vardera. Företaget grundades 1991 och har utvecklat en kundbas som genererar en tryckvolym på mellan 1 000 000 och 5 000 000 sidor varje månad. Företaget erbjuder en trycktjänst på begäran, inte bara för böcker, utan även för häften och affischer. Av den totala månadsvolymen skrivs mellan 100 000 och 300 000 sidor ut på Konica Minolta-maskiner.


Konica Minoltas lösning

Vid samtalen med Alphabeto-cheferna framgick det snabbt att kvalitet var av yttersta vikt. Det fanns inget utrymme för kompromisser. Den systemkonfiguration som föreslogs av Konica Minolta, och som i slutänden beställdes av företaget, var bizhub PRESS C8000 med pappersmataren PF-704, häftenheten FS-521 och IC-307 för fullständig utskriftskontroll.

Programvarupaketet som används på stationen är Minolta Color Care 2-sviten, med en ES-1000-fotospektrometer som möjliggör exakt installation och kalibrering av bizhubs färgsystem enligt kvalitetsmålen. För att uppfylla även de mest krävande kundönskemålen, utöver själva tryckkvaliteten, har systemet flera offline-efterbehandlingsalternativ.

Utskrift av färgböcker är trots allt en extremt komplex uppgift som kräver absolut precision ned på pixelnivå. Systemspecifikationerna för bizhub PRESS C8000 uppfyller enkelt Alphabetos kvantitets- och pappersspecifikationer, med uppbackning av ES-1000 för ytterligare färgresultat och -kvalitet. Den externa IC-307-styrenheten ger en extra grad av kvalitetssäkring.


Tidigare installationer

Vid konfigurationen av lösningen tog Konica Minolta i stor utsträckning hänsyn till kundens dåliga erfarenhet från tidigare. Den digitala tryckinstallation som företaget hade anlitat en konkurrent att sköta blev en besvikelse och installerades inte ens till fullo. Flera allvarliga problem uppstod i samband med mediehantering och vad gäller färgkvalitet.


Nyckeln till framgång

Garanterad tryckkvalitet på kundspecifikt material

Konica Minolta bizhub PRESS C8000 är utrustad med unik, egenutvecklad digital bildhanteringsteknik som tillsammans med inbyggda funktioner kan garantera enastående och konsekvent kvalitet, både vad gäller färg och utskrift.


Exakt återgivning

Användning av Simitri HD+ polymeriserad toner är en annan garanti för att texter och rader ska återges exakt, vilken utgör ett perfekt komplement till den avancerade mediehanteringsflexibiliteten. Papper på upp till 300 g/m2 transporteras på ett säkert sätt från alla standardfack, och från PFU-facken transporteras papper på upp till 350 g/m2.


Hastighet

Konica Minolta PRESS C8000 är en digital tryckstation som ger en total produktionshastighet på upp till 80 A4-sidor per minut i färg och svartvitt, vilket om nödvändigt motsvarar en kapacitet på upp till 500 000 sidor per månad.


Service och support

I det övergripande servicepaketet ingår Konica Minoltas högt aktade fjärrdiagnossystem CS Remote Care tillsammans med ett anpassat kundsupportprogram för underhåll som maximerar systemets drifttid.


Arbetsflöde

Arbetsflödet på Alphabeto kan delas in i tre separata steg: indata, bearbetning och utskrift/tryck. Indatasteget utgörs av leverans från kunden av dokument i det överenskomna dataformatet. Det första interna steget i bearbetningen är att kontrollera filen/filerna med avseende på innehållsrimlighet med hjälp av programpaketet Konica Minolta Color Care 2.

Sedan vidarebefordras data till tryckstyrenheten IC-307 inför den faktiska tryckfasen. Före själva tryckningen programmeras bizhub PRESS C8000 för det specifika tryckjobbet, t.ex. vad gäller inbyggda efterbehandlingsfunktioner. Kunderna uppskattar det breda urvalet av offline-efterbehandlingsalternativ och -variationer. Slutprodukterna är inget mindre än professionellt tryckta böcker.


Förbättringar och fördelar


  • Absolut tillförlitlighet
  • Konsekvent tryckkvalitet
  • Mediehantering i små och stora volymer
  • Högre effektivitet
  • Kostnadsbesparingar (i arbetskraft och material)
  • Hastighetquotation marks

Vår bizhub PRESS C8000 var lösningen vi letat efter. Vi behövde ett produktionssystem som ger snabba utskrifter med tillförlitlighet och färgkonsekvens

Theodoros Gavalas

Alphabeto

quotation marks

Vi är mycket nöjda med det här systemet som ger oss ovanstående och innebär att våra utskriftskostnader sänks

Theodoros Gavalas

Alphabeto

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier