Hanteringssäkerhet och -optimering och bättre servicekvalitet och behandlingstider

AFI - ESCA INSURANCE - logotyp

Hanteringssäkerhet och -optimering och bättre servicekvalitet och behandlingstider

Hanteringssäkerhet och -optimering och bättre servicekvalitet och behandlingstider

AFI ESCA, en specialist på besparingar och försäkringar i mer än 90 år, är en pionjär i branschen med nästan ett sekels erfarenhet. AFI ESCA, som tillhör Burrus-koncernen, är ett försäkringsbolag för den privata sektorn med en portfölj som är inriktad på tre produktgrupper: låneförsäkring, livförsäkring och begravningsförsäkring. Det är ett dynamiskt nationellt företag som är verksamt i Europa, omsätter 173 miljoner euro och har 280 anställda på huvudkontoret i Strasbourg, företagskontoret i Lille och lokala filialer i alla regioner. År 2011 hade dokumentvolymen på Lille-kontoret (med nästan hundra anställda) nått enorma, tidskrävande proportioner: försäkringstagarposter och försäkringsanspråk kunde vara dussintals sidor långa. AFI ESCA inriktar sig därför på att snabba upp och säkra informationsöverföringen mellan avdelningar. Koncernledningen beslutade därför att använda sig av en elektronisk dokumenthanteringslösning för att automatisera arbetsflödena och digitalisera sina omfattande arkiv.


Direktåtkomst till 4 miljoner digitaliserade sidor 

AFI ESCA valde Numerial, som rekommenderade en integrering av innehållshanteringssystemet OnBase. Inberäknat inkommande filer och hanteringen av arkivposter har teamet nu omedelbar åtkomst till strax över fyra miljoner digitaliserade sidor. 

Distributionen av projektet var en framgång tack vare en kompletterande förändringsprocess med presentation av DMS-koncept, iterativ validering av specifikationer, organisering av utbildning och workshops, support efter produktion osv. 


40 % produktivitetsökning under första veckan 

Tack vare OnBase har mer än fyra miljoner sidor, eller 150 000 filer, digitaliserats, dussintals avdelningar har mobiliserats och en 40-procentig ökning av produktiviteten rapporterades efter den första produktionsveckan. Efter framgången med det första projektet har AFI ESCA, tillsammans med Numerial och OnBase, infört ett utgiftsinitieringssystem med arbetsflödesvalidering för att poola hanteringen av beställningar som behandlas av teamen på företaget.

Fördelar

Fördelar
  • Förbättra säkerheten och sekretessen för medicinsk information
  • Minska lagringsutrymmet och relaterade kostnader
  • Spara tid på alla nivåer (för arkivering av uppgifter, aktiva och arkiverade dokumentsökningar och informationsdelning och -behandling)
  • Större produktivitetsökning, dvs. antalet erbjudanden som bearbetas under 24 timmar
  • Möjlighet att samtidigt få tillgång till dokument

Utmaning

Utmaning
  • Kostnadseffektiv, decentraliserad molnlösning för en virtuell arbetsbelastning med alla fördelar som lokal maskinvara ger – som kan placeras var som helst i världen

Lösning

Lösning
  • Integrering av innehållshanteringssystemet OnBase och Kofax för att automatisera arbetsflödena och digitalisera omfattande arkiv