A/S VARBAS, NORGE

A/S VARBAS, NORGE

A/S VARBAS, NORGE

Webb-till-utskrift-installation ger en inkomstökning på 30 procent

A/S Varbas är ett företag i Oslo som erbjuder en mängd olika anläggningstjänster, bl.a. lagerhantering, paketering och tilläggstjänster samt en mekanisk verkstad.


En av företagets affärsenheter erbjuder digitala trycktjänster till företag i närheten. Enheten har vuxit från ett tryckeri för en person för fem år sedan till en framgångsrik leverantör av digitala trycktjänster med sex anställda och en tryckvolym på över tre miljoner utskrifter per år.


Utmaningen

År 2000 letade Varbas efter nya intäktsmöjligheter. ”Volymökningen hade stabiliserats och vi ville använda vår kapacitet på ett effektivare sätt. Vi hade ett antal små kunder, men ville ha större kunder och en avsevärd ökning av tryckvolymen”, säger Roger Kristiansen, General Manager för Varbas tryckcenter.


Lösningen

Under en rad samtal med Konica Minolta informerades Kristiansen om möjligheterna att skapa en webbportal och därigenom ge kunderna ett nytt och enklare sätt att skicka tryckjobb. Detta skulle även minska den tid som internt spenderades på jobbsändningsprocesser. Roger Kristiansen insåg att han skulle kunna ägna mindre tid åt mottagningsprocessen och mer tid åt att skaffa nya kunder.


Medan Varbas funderade på saken fick Konica Minolta reda på att en annan kund, ett konsultföretag i Oslo, skulle utkontraktera alla interna CRD-aktiviteter och letade efter en trycktjänstleverantör som kunde ta hand om tryckbehoven. Det handlade bland annat om rapporter och utbildningsmanualer som var för stora för att skrivas ut på de lokala MFP-enheterna. Det viktigaste var en standardiserad tryckbeställningsprocess med en webbportal och snabba leveranser. Konica Minolta presenterade Varbas för konsultföretaget, och de två norska företagen ingick ett avtal om tillhandahållande av trycktjänster.quotation marks

Webben är framtiden. Att göra det enklare för kunderna att beställa utskrifter är en av våra viktigaste strategier för att utskriftsvolymerna ska fortsätta öka i framtiden.

Roger Kristiansen

General Manager, Varbas utskriftscenter

Resultatet

Med en sådan stor, ny kund implementerade Varbas AccurioPro Flux Ultimate och skapade en särskild webbportal för konsultföretaget. Kontorscheferna på konsultföretaget fick åtkomstbehörighet till portalen för beställning av tryckjobb.


Bara under den första hela månaden i drift genererade Varbas webbportal runt 10 000 euro i extra intäkter, och sedan implementeringen har tryckvolymen ökat med motsvarande 12 000 euro per månad i genomsnitt. Det motsvarar ungefär 30 procents inkomsttillväxt som Varbas inte hade tidigare.


I dag genereras ca 20 procent av den totala tryckvolymen som produceras av Varbas via portalen. Även jobb som skickas via e-post eller andra kanaler registreras internt via webbportalen eftersom denna skapar prisofferter automatiskt och kopplar administrationen till varje tryckjobb. På bara några år har företagets Web2Print-lösning blivit grundstommen i beställningsprocessen.


Framtiden

Tack vare den enorma ökningen av tryckvolymen med webbportalen erbjuder Varbas nu även webbportaler till andra kunder. ”En av Varbas andra divisioner har en stor lagerkund, ett public service-företag”, säger Kristiansen. ”Nu samtalar vi med dem om att de ska minska det förtryckta lagret och i stället beställa tryck på begäran via en webbportal, där alla mallar redan är inlästa.”

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier