Framtidens print: webb-to-print

Därför erbjuder webb-to-print alla de utskriftslösningar som du behöver online

De online- och e-utskriftslösningar som dina kunder kommer att använda


Internet och e-handel har blivit en viktig del av vardagslivet och utvecklas snabbt till de kanaler som används för de allra flesta affärstransaktioner.

För att behålla konkurrenskraften i framtiden måste SME-tryckerier erbjuda W2P-lösningar (Web 2 Print), inklusive fjärrpublicering, onlineutskrift och e-handelsutskrift, för att kommunicera och sälja sina produkter och tjänster. Dina kunder kommer redan att känna igen webb-till-tryck-system och webbaserade system, och de är vana vid att köpa produkter som böcker, kontorsmaterial, brevpapper och gratulationskort samt tjänster som resor, datalagring och datoranvändning i molnet.


Det är därför som Web 2 Print är så viktigt för dig som trycktjänstleverantör. Det gör att du kan särskilja dina tjänster från konkurrenternas företag, minska kostnaderna, förbättra effektiviteten och mycket mer.Vad kan Web 2 Print göra för mitt utskriftsföretag? 

Web 2 Print erbjuder en mängd möjliga fördelar i utskriftsmiljön, däribland:


 • Det kan ge tids- och kostnadsbesparingar för marknadsföringsavdelningar
 • Det kan hjälpa kundens anställda som ansvarar för att ta hand om tryckta material
 • Kunden kan beställa dygnet runt
 • Ger insyn i beställningsprocessen för att minska kundservicefrågor
 • Hjälper kundens anställda som ansvarar för att ta hand om tryckta material
 • Skapar en onlinebutik med alla dina produkter och tjänster för att öka försäljningen
 • Ger dig möjlighet att erbjuda alternativ för onlinebetalningar, vilket förbättrar kassaflödet
 • Automatiserar processerna för beställning, betalning och bokföring

Webb-till-tryck

Webb-till-tryck

Så varför är webb-till-tryck så viktigt?

Web 2 Print-lösningar håller snabbt på att bli viktiga komponenter i en digital skrivares strategier, inte bara vad gäller åtkomst, utan också försäljning, marknadsföring och design. De alternativ som erbjuds är också viktiga verktyg för att övervinna den vanliga bördan med stora ökningar i administrationen av backoffice som genereras av stora volymer av jobb med låg drift och låg kostnad. De flesta skrivarleverantörers administrativa processer och konventionella hanteringssystem lämpar sig för förskjutningsproduktion och har svårt med kraven i en digital utskriftsmiljö.

Hardware
hardware icon
Gör ditt avtryck i onlinemiljön för webb-till-tryck

Med blixtsnabba hastigheter, enkel användning och kraftfull efterbehandling i produktionslinjen höjer AccurioPress-sortimentet med färgproduktionsskrivare med hög hastighet ribban för digital produktivitet – vilket sparar tid, arbetskostnader och utrymme på produktionsgolvet.

Software
software icon
Den programvara du behöver för att få webben att fungera för dig

Är du ute efter att komma igång när du installerar dina Web 2 Print-lösningar? Du måste börja med exakt rätt programvara. AccurioPro Flux Ultimate är ett avancerat Web 2 Print-program som gör det möjligt för tryckerier, interna tryckerier, offentliga myndigheter och utbildningssektorn att erbjuda säkra, arbetsorderbaserade utskrifter online. Slutanvändarna kan sedan dra nytta av den här praktiska tjänsten dygnet runt, alla dagar i veckan.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Framtidens print: webb-to-print

Framtidens print: webb-to-print

Webb-till-tryck är inte längre ett alternativ; det är en lösningsleverantör som bara måste erbjuda.

Med webb-till-utskrift kan kunderna bekvämt beställa, överföra och förhandsgranska sina jobb online. Utskriftsklara dokument kan tillhandahållas i kataloger, medan icke-tryckta artiklar även kan beställas. Programmet kontrollerar om filerna är utskrivbara, om bilder som tillhandahålls av kunden har rätt upplösning, att teckensnitt bäddas in och att transparenser har inkluderats. Med de flesta webb-till-utskrift-program kan kunderna anpassa färdiga mallar och överföra sitt eget innehåll för automatiserad utskriftsproduktion. 


Vad är webb-till-utskrift och varför behöver du det?

   

   

Ikon för teknikfunktion

Optimerad för B2B-tryckerier och interna utskrifter

Ikon för produktivitetsfunktion

Webb-till-utskrift och digitala stormarknader är trycksektorns version av e-handel, och använder internet för att driftsätta utskrifter mer effektivt och kostnadseffektivt

Ikon för utskrift

Webb-till-utskrift är en heltäckande lösning för inköp och hantering av utskrifter

Ikon för mobilitetsfunktion

Med webb-till-utskrift-lösningar kan vem som helst köpa utskriftslösningar från en dator oavsett var de befinner sig, godkänna PDF-filer och skicka dem direkt till skrivaren

Ikon för hastighetsfunktion

Det är ett snabbt och enkelt verktyg som kunderna kan använda för att beräkna priser

Hur hjälper AccurioPro Flux dig?

Accurio Pro Flux - automatiserat utskriftsflöde

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom

Gör dig redo för en ny affärsmöjlighet

Skapa affär Web to Print
 

Hur kan din in-house print bli vinstdrivande

I dagens nätverksmiljöer är många av de interna processerna redan webbaserade. Så varför borde inte in-house-utskrift vara lika bra?

Webben till utskrift (W2P) erbjuder inbyggda skrivrum ett spännande tillfälle att förbättra effektiviteten, bekvämligheten och snabbheten med vilka utskriftsbeställningar kan placeras och implementeras. W2P gör det möjligt att placera utskriftsbeställningar när som helst eftersom skrivrummet är öppet för företag 24/7. Dessutom möjliggör W2P betydande besparingar - både i hela företaget och inom skrivrummet. Eftersom de flesta inhemska skrivrummen drivs som vinstcentra är de ekonomiska fördelarna med W2P särskilt viktiga.

Hur ditt företag kommer att dra nytta Web to Print:

 • Öppet 24/7
 • Spara tid och pengar
 • Mer effektiva orderprocesser
 • Utöka service till interna kunder
 • Order-tracking-funktionalitet
 • Högre grad av automatisering

Hur din inhouse kommer att dra nytta Web to Print:

 • Kostnaderna sänks
 • Vinster ökade
 • Produktiviteten ökade
 • Omfördela utskriftsjobb enkelt
 • Förhållandena med interna kunder förbättrades
 • Antal tidskrävande förfrågningar minskade


Kostnadsskärande självservice är en av de största fördelarna W2P ger den egna inhouse funktionen. Har du råd att missa detta?

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings