Konfigurera din utskrift för framtiden

Oavsett om du driver ditt eget utskriftsföretag eller hanterar ett internt tryckeri kommer du som tryckeri att bli mycket medveten om att endast en intelligent konfiguration för utskrift och effektiviserad prepressfas gör att du kan producera och leverera oklanderliga utskriftsprodukter med snäva leveranstider.

Jobbförberedelse: konfigurera din tryckpress för framtiden


Professionella jobbförberedelsefunktioner är en central del av en genomtänkt utskriftskonfiguration. Med de enkla jobbförberedelsealternativen kan du reagera flexibelt på de sista minuten-ändringar som kunder ofta efterfrågar, öka effektiviteten och optimera dina tjänster.

De tekniska fördelarna med att använda programvara för utskriftsförberedelse som gör att du kan lita på en välkonfigurerad tryckpress är enorma. Utskriftsförberedelserna som underbygger produktionen, från att konfigurera tryckpressen till att klienten skriver på ett godkänt ark, kan vara repetitiva och onödigt tidskrävande.


Professionell programvara för jobbförberedelse ger dig möjlighet att ändra inställningar för ett utskriftsjobb några sekunder innan jobbet skickas till produktion. Med rätt jobbförberedelseprogram är det inget problem att infoga flikar, ta bort sidor eller lägga till komplexa jobbearbetningsdetaljer som broschyrefterbehandling, utskjutning, färguppdelning eller beskärningsmärkning precis före utskrift, kombinera olika typer av dokument, skapa en layout och mycket mer. Tack vare förhandsgranskningen i realtid ser du genast eventuella ändringar som gjorts i jobbet.


På så sätt sparar du värdefull tid eftersom du inte längre behöver producera provutskrifter och du kan arbeta professionellt med de där sista minuten-ändringarna som kunder ofta efterfrågar – bland annat sidstorlek eller antal sidor, efterbehandlingsinställningar som broschyr, bindning, häftning och liknande – och slutkunderna drar nytta av de mer konkurrenskraftiga priser du kan erbjuda.

Jobbförberedelse

Jobbförberedelse

Vad exakt är ”utskriftsförberedelse” och hur kan det gagna ditt företag?

Professionella jobbförberedelsefunktioner förbättrar effektiviteten och gör att du kan reagera flexibelt på eventuella sista minuten-ändringar som kunder kan efterfråga. De hjälper dig och din personal att effektivisera utskriftsförberedelserna, så att du inte längre behöver slösa tid på de återkommande uppgifter som krävs för att konfigurera utskriftsjobb, kan konfigurera din utskriftsproduktion effektivt och sänka kostnaderna genom att dela upp jobb i färg och svartvitt.

Hardware
hardware icon
Effektivitet och flexibilitet med snabba färgproduktionsskrivare

AccurioPress. Med sina blixtsnabba hastigheter, enkla användning och kraftfulla inbyggda efterbehandling höjer våra snabba digitala tryckpressar ribban för digital produktivitet genom att spara tid och arbetskostnader (samt utrymme på produktionsgolvet).

Software
software icon
Ge tryckeriet den flexibilitet det verkligen behöver

AccurioPro Flux Essential är optimerat för användning på interntryckerier på offentliga organisationer, universitet och företag, och har de funktioner som krävs för att minimera kostnaderna och maximera avkastningen på din investering. Kraftfulla förberedelsefunktioner ingår för professionell jobbredigering. Sen jobbredigering ökar flexibiliteten i tryckeriet, samtidigt som det blir enklare och snabbare att ordna flera sidor på ett enda ark.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Konfigurera din utskrift för framtiden

Konfigurera din utskrift för framtiden

Upptäck vad utskriftsförberedelse kan göra för dig

Med professionell programvara för utskriftsförberedelse ökar du din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft. Utskjutningsmallar frigör arbetskraft så att personalen inte behöver ange liknande eller samma inställningar upprepade gånger för varje nytt jobb, samtidigt som funktionen för uppdelning färg/svartvitt ökar produktionshastigheten och säkerställer kostnadseffektiv produktion av blandade jobb i färg och svartvitt.


Professionella funktioner för utskriftsförberedelse är viktiga för dig eftersom de gör att du kan reagera flexibelt på sista minuten-ändringar som kunder ofta efterfrågar. Sådana funktioner förbättrar effektiviteten och hjälper dig att optimera dina tjänster, medan alternativ för sen jobbredigering även gör att sista minuten-ändringar snabbt och enkelt kan föras in i utskriftsjobb, så att du alltid är mer flexibel när det gäller kundförfrågningar. Du kan vara säker på att hitta ett jobbförberedelseprogram som passar dina ändamål perfekt i Konica Minoltas omfattande programportfölj! 


De fördelar som ditt företag kan ta del av genom att använda denna programvara är bland annat följande …

   

   

Ikon för utskrift

Det är inget problem att infoga flikar, ta bort sidor eller lägga till komplexa jobbearbetningsdetaljer som broschyrefterbehandling, utskjutning, färguppdelning eller beskärningsmärkning precis före utskrift.

Ikon för produktivitetsfunktion

Programvaran gör att du kan organisera din utskriftsproduktion på det effektivaste, billigaste sättet och alltid använda den bästa utskriftsenheten för varje jobb. Att dela upp jobb och skriva ut färg och svartvitt separat är ofta det mest kostnadseffektiva sättet.

Ikon för produktivitetsfunktion

Öka din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft.

Ikon för mobilitetsfunktion

Med professionella programvaror kan du hantera förfrågningar om sena ändringar från kunderna. På så sätt reagerar du så flexibelt som möjligt och kan klara även de snävaste leveranstiderna.

Ikon för teknikfunktion

Tack vare förhandsgranskningen i realtid ser du genast eventuella ändringar som gjorts i jobbet. Det sparar dig värdefull tid eftersom du inte längre behöver producera provutskrifter.

Ikon för användarfunktionalitet

Utskjutningsmallar frigör personal från att ange samma eller liknande inställningar upprepade gånger för varje nytt jobb.

Ikon för hastighetsfunktion

Du behöver inte längre slösa tid på utskriftsförberedelser, de återkommande konfigurationsuppgifterna som utskriftsjobb av liknande slag ofta kräver. Att göra det arbetet manuellt är tidskrävande, opraktiskt och genererar onödiga kostnader eftersom det kräver mer personal.

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings