Colour and Gloss Measurement of Industrial Paint & Coatings

Quality Control and Colour Formulation of Powder Coating, Coil Coatings, Flooring, and more

Colour and Gloss Measurement of Industrial Paint & Coatings


Spectrophotometers and Gloss Meters for Construction Equipment, Marine Coatings, Heat Resistant Coatings, Aviation Coatings, Coil Coating, and more.

Industrial paints & coatings are applied to a vast range of surfaces and components typically providing some function ahead of more decorative paints. Industrial coatings provide corrosion resistance or protection from wear and tear or light, can be resistant to decay, or provide some other mechanical benefit. Therefore, for such products, visual appearance is not the primary characteristic but consistent and accurate colour is still important for the customer perception of quality or brand.


The ability to offer a range of accurate colours or customise a product to the customer specification can be a powerful way to differentiate your products and meet or exceed customer expectation.


Konica Minolta Measuring Instruments offer a solution for accurate colour of industrial paint and coating applications, from raw materials to finished products. Colour measurement allows organisations to implement data driven process control and quality control procedures that improves output consistency, saving time and waste. Whether for internal controls, colour specification and communication with your supply chain, colour matching or remaking from a database of colours, our software solutions are supported by an experienced team who can help you to accurately specify, produce, and communicate colour, even accounting for non-colour related properties.

Digital colour and appearance data can be used to expedite the supply process, greatly improving a paint producer's ability to react to the market by reducing the risks and costs associated with producing, distributing, and maintaining physical standards.
Colour measurement, applied when visiting with customers, agreeing specifications with suppliers, in paint and coating development laboratories, benchmarking industry competitors, or reporting for internal quality control programs, can build supply chain relationships based on quality, consistency, and reducing subjectivity from specification and approval.

Konica Minolta has a dedicated team of experts responsible for implementing, training, optimising, and customising our computer colour matching and digital colour data platform Colibri®.
Colibri® is a modular digital colour data platform that allows companies to develop and grow their systems as necessary, with specialised modules for all functions of the colour supply chain. Owners can build libraries and share data and functions securely with supply partners via cloud or on-premises infrastructure. Benefitting from the advanced colour matching algorithm, colour producers can greatly simplify matching and correction steps, easily switch in our materials or colourants as dictated by the market or supply chain.

Our benchtop spectrophotometers are manufactured to the highest standards, to provide you with accuracy and traceability alongside innovative features like a built-in ISO compliant gloss sensor or built in display and operator wizard. A portable spectrophotometer such as the CM-26dG is the perfect accompaniment to the process, allowing operators mobility and flexibility whilst maintaining traceability and industry leading inter model agreement with other instruments in the supply chain and integrating a 60-degree gloss sensor.

Through our partnership with Rhopoint Instruments, we offer a number of advanced gloss and appearance measurement solutions, including the innovative IQ glossmeters which measure DOI and Haze. Development teams can utilise the Rhopoint TAMS, a portable machine vision system, to inspect surfaces throughout the coating process, from surface preparation, primer, coats, and finishing.

Jobbförberedelse

Jobbförberedelse

Vad exakt är ”utskriftsförberedelse” och hur kan det gagna ditt företag?

Professionella jobbförberedelsefunktioner förbättrar effektiviteten och gör att du kan reagera flexibelt på eventuella sista minuten-ändringar som kunder kan efterfråga. De hjälper dig och din personal att effektivisera utskriftsförberedelserna, så att du inte längre behöver slösa tid på de återkommande uppgifter som krävs för att konfigurera utskriftsjobb, kan konfigurera din utskriftsproduktion effektivt och sänka kostnaderna genom att dela upp jobb i färg och svartvitt.

Hardware
hardware icon
Effektivitet och flexibilitet med snabba färgproduktionsskrivare

AccurioPress. Med sina blixtsnabba hastigheter, enkla användning och kraftfulla inbyggda efterbehandling höjer våra snabba digitala tryckpressar ribban för digital produktivitet genom att spara tid och arbetskostnader (samt utrymme på produktionsgolvet).

Software
software icon
Ge tryckeriet den flexibilitet det verkligen behöver

AccurioPro Flux Essential är optimerat för användning på interntryckerier på offentliga organisationer, universitet och företag, och har de funktioner som krävs för att minimera kostnaderna och maximera avkastningen på din investering. Kraftfulla förberedelsefunktioner ingår för professionell jobbredigering. Sen jobbredigering ökar flexibiliteten i tryckeriet, samtidigt som det blir enklare och snabbare att ordna flera sidor på ett enda ark.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Upptäck vad utskriftsförberedelse kan göra för dig

Med professionell programvara för utskriftsförberedelse ökar du din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft. Utskjutningsmallar frigör arbetskraft så att personalen inte behöver ange liknande eller samma inställningar upprepade gånger för varje nytt jobb, samtidigt som funktionen för uppdelning färg/svartvitt ökar produktionshastigheten och säkerställer kostnadseffektiv produktion av blandade jobb i färg och svartvitt.


Professionella funktioner för utskriftsförberedelse är viktiga för dig eftersom de gör att du kan reagera flexibelt på sista minuten-ändringar som kunder ofta efterfrågar. Sådana funktioner förbättrar effektiviteten och hjälper dig att optimera dina tjänster, medan alternativ för sen jobbredigering även gör att sista minuten-ändringar snabbt och enkelt kan föras in i utskriftsjobb, så att du alltid är mer flexibel när det gäller kundförfrågningar. Du kan vara säker på att hitta ett jobbförberedelseprogram som passar dina ändamål perfekt i Konica Minoltas omfattande programportfölj! 


De fördelar som ditt företag kan ta del av genom att använda denna programvara är bland annat följande …

   

   

Ikon för utskrift

Det är inget problem att infoga flikar, ta bort sidor eller lägga till komplexa jobbearbetningsdetaljer som broschyrefterbehandling, utskjutning, färguppdelning eller beskärningsmärkning precis före utskrift.

Ikon för produktivitetsfunktion

Programvaran gör att du kan organisera din utskriftsproduktion på det effektivaste, billigaste sättet och alltid använda den bästa utskriftsenheten för varje jobb. Att dela upp jobb och skriva ut färg och svartvitt separat är ofta det mest kostnadseffektiva sättet.

Ikon för produktivitetsfunktion

Öka din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft.

Ikon för mobilitetsfunktion

Med professionella programvaror kan du hantera förfrågningar om sena ändringar från kunderna. På så sätt reagerar du så flexibelt som möjligt och kan klara även de snävaste leveranstiderna.

Ikon för teknikfunktion

Tack vare förhandsgranskningen i realtid ser du genast eventuella ändringar som gjorts i jobbet. Det sparar dig värdefull tid eftersom du inte längre behöver producera provutskrifter.

Ikon för användarfunktionalitet

Utskjutningsmallar frigör personal från att ange samma eller liknande inställningar upprepade gånger för varje nytt jobb.

Ikon för hastighetsfunktion

Du behöver inte längre slösa tid på utskriftsförberedelser, de återkommande konfigurationsuppgifterna som utskriftsjobb av liknande slag ofta kräver. Att göra det arbetet manuellt är tidskrävande, opraktiskt och genererar onödiga kostnader eftersom det kräver mer personal.

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'ContactUs' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings