Etikettproduktion: gör dig redo för morgondagens marknader idag

Digital etikettproduktion förbereder dig för branschens framtid. Utan hårt arbete eller risker.

Digital teknik – en licens för etikettprint?


Digital etikettproduktion blomstrar. Dra nytta av den tillväxten genom att utnyttja de nya fördelarna med digital teknik och se till att din produktionsutrustning är lönsam under övergången med Konica Minoltas kompletterande metoder för print.

Professionella digitala etiketter är en stor verksamhet nu för tiden. Mycket stor. Branscher måste identifiera och skilja sina produkter och varumärken från mängden. Anpassade etiketter kan användas på nya spännande sätt och volymen för utskriven kvadratmeter i sektorn har nästan fördubblats de senaste åren. Även i den här online-eran spelar etikettdesignen en mycket viktig roll när det gäller att godta en produkt. Etiketten eller klistermärket på en flaska eller förpackning återspeglar varumärkets budskap och identitet. 


De senaste siffrorna från marknadsundersökningsinstitutet Smithers Pira visar att volymen för utskrivnan kvadratmeter i den här sektorn steg från 4 miljarder 2014 till 7 miljarder 2017. 


Vad är etikettprint? 

Idag skulle det vara omöjligt för återförsäljare, handel, industri eller distribution att bedriva verksamhet utan etiketter. De finns med flerfärgade illustrationer på nästan allt som vi köper i butiker, apotek, hobbybutiker och till och med i stormarknader utanför städer och på trädgårdscenter – produkter kan vara förpaketerade i flaskor, lådor, burkar, brickor eller andra typer av behållare, krympförpackade eller till och med direkt fastklistrade på föremål så olika som gräsklippare, tennisracketar, kläder eller utrustning. 


Etiketter är ett viktigt medium som kan användas för att identifiera och hjälpa till att marknadsföra alla typer av varor och tillhandahålla viktig konsumentinformation eller rättslig information som vikt eller volym, kontaktinformation för leverantörer eller tillverkare, listor över ingredienser och innehåll samt eventuellt information om förvaring, hantering, hälsosamma matvanor, användning och säkerhet. 


Dessutom har nästan alla etiketter idag en streckkod – mönstren av svarta och vita linjer som skannas i automatiska kassor – för att identifiera och prissätta artiklar på kundens kvitto. Streckkodsetiketter av olika slag används även i tillverknings-, hanterings-, transport- och distributionssektorerna för tillämpningar så varierande som monterings- och fabriksautomation, identifiering av delar och komponenter samt inom fältet spårning och spårbarhet i hela leveranskedjan. 


Nya innovationer för etiketter har de senaste åren också lett till en tillväxt av särskilda typer av etiketter som kan interagera med mobiltelefoner för att komma åt webbplatser, tillhandahålla mer konsumentinformation, delta i tävlingar, spela spel eller bli en del av sociala nätverk. Vissa etiketter är till och med unikt varierande och personligt anpassade. 


Kort sagt har etiketter blivit en viktig del av det moderna vardagslivet på ett eller annat sätt.  Det är ingen överraskning att etiketter av alla slag är en av de snabbast växande sektorerna inom tryckeribranschen, tillsammans med flexibla förpackningar, med en genomsnittlig tillväxt på cirka 4–6 % per år i hela världen under minst de senaste 30 åren (aktuell tillväxt uppskattas till 4,7 %) och uppnår nästan alltid en tillväxt över BNP. Globalt sett produceras etiketter av en mycket specialiserad och nischad tryckeribransch som för närvarande genererar en omsättning på över 60 miljarder dollar. 

Hämta vårt white paper utan kostnad:

Investera för tillväxt och lönsamhet - Innebörden av digital utskrift i etikettvärlden

Den snabba acceptansen och investeringarna i digital utskrift har haft stor inverkan på den snabba tillväxten av etikettutskrifter, vilket förändrar hur kundanpassadeanpassade etiketter utformas och tillverkas och hur de kan användas på spännande nya sätt, till exempel vinetiketter, matetiketter och flasketiketter.

Hämta nu

Därför skapar digitala etikettutskrifter nya intäkter

Därför skapar digitala etikettutskrifter nya intäkter

Nya möjligheter

Digital etikettutskrift gör också att omvandlarnas konventionella tryckpressar kan användas mer, samtidigt som nya möjligheter skapas på marknaden för kortare serier och nischad film för etiketter i ett stycke och flexibla etiketter som inte stöds. Omkring 14 % av alla etikettomvandlare som har investerat i digitala tryckpressar producerar nu även lönsamt flexibla förpackningar för kortare serier och medel till smala förpackningar – påsar, tuber, lock till brukar, omslag och flexibla förpackningar – för kunder som började använda enbart etiketter.

Fördelarna med etikettutskrift

Fördelarna med etikettutskrift

Digitala etikettryckpressar

Sektorn för etikettutskrift har vuxit så mycket att årliga installationer av digitala etikettryckpressar nu ligger nära 30 % av alla installationer av tryckpressar för smala etikettark världen över, med över 3 000 digitala etikettryckpressar installerade över hela världen inom etikettbranschen i slutet av 2015. 


Framöver beräknas digitala etikettryckpressar ligga nära 40 % eller mer av alla årliga installationer av tryckpressar för smala etikettark vid 2020. 


Med detta som bakgrund betraktas det totala värdet av digitalt utskrivna etikettjobb idag som mycket större än enbart den utskrivna kostnaden. Uppskattningar inom branschen visar att även om digitala etikettutskrifter för närvarande bara består av cirka 3 till 5 % av alla tryckkänsliga etikettjobb efter volym utgör de cirka 15 till 18 % eller mer av alla utskriftsjobb efter värde. 


De många fördelarna med den här växande sektorn är bland annat följande:


Smidigt arbetsflöde 

Ett smidigt arbetsflöde har blivit en av de viktigaste sakerna med framgångsrik digital etikettproduktion. Det lägger grunden för att minimera fel och pappersarbete, snabbar på svarstider och tillhandahåller kontinuerligt uppdaterad tillverknings- och kundinformation samt kortare ledtider. 


Kostnadseffektivitet 

Jämfört med traditionell etikettutskrift använder inte den digitala processen några tryckplattor och den har inga tryckplåtskomponenter, kemikalier, processer eller tidskrav, vilket sparar pengar. 


Produktionsfördelar 

För varumärkesägaren kan möjligheten att minska eller eliminera lagerhållning av etiketter, minska tiden till marknaden och förbättra effektiviteten i leveranskedjan vara en viktig anledning till att övergå till digital etikettproduktion. Möjligheten till just-in-time-produktion, snabbgranskning och testmarknadsföring av etiketter är också av stort intresse. 


Marknadsföringsmöjligheter 

Nytt mervärde och nya marknadsföringsmöjligheter för varumärkesägare, i stort sett alla storlekar, har blivit ett verkligt fokus för etikettanvändare i dagens konkurrensutsatta miljö. Det finns många exempel på var digitala utskriftslösningar har gett möjlighet att enkelt producera flera versioner eller varianter, bilder med variabel design, anpassade etiketter, massanpassning, nya marknadsföringsmöjligheter och till och med regionala och säsongsbaserade etiketter eller etiketter för speciella evenemang. För den digitala etikettillverkaren ger de här marknadsföringsmöjligheterna möjligheten att öka värdet och lönsamheten. 


Miljö och hållbarhet 

Det råder ingen tvekan om att miljön och hållbarheten har blivit viktiga frågor. Genom att producera exakta mängder i stället för en procentandel ”extra” minskar digital utskrift utskriftsavfallet. Till skillnad från andra utskriftsprocesser används inga kemikalier, vatten eller tryckplåtskomponenter vid digitala utskrifter. 


Varumärkessäkerhet 

Ett relativt nytt, men växande område för digital design och utskrift med de senaste programvarulösningarna är att lägga till säkerhetsdesignbakgrunder och specialfunktioner, variabla bilder, mikrotext, funktioner mot kopiering och mycket mer. 


Spår och spårning 

Det faktum att digitala etiketter kan skrivas ut individuellt innebär att skrivare kan producera sekventiellt numrerade eller kodade etiketter, skapa dolda koder som matchar synliga koder och tillhandahålla ändringsbara koder som kan användas med smarttelefonteknik – allt detta ger nya möjligheter till etikettlösningar för spårbarhet. 

Typiska tillämpningar

Blanka eller matta klistermärken, YUPO, PET, PP. En utökad lista över substrat som stöds från de stora leverantörerna av självhäftande media tillhandahålls vid köp av etikettpressen.

Beställ prover nu!

Etikettutskrift

Etikettutskrift

Framtidens teknik möter dagens fördelar

Konica Minolta erbjuder en lättanvänd svit av kvalitetsprogramvara och -maskinvara som gör att du kan dra nytta av alla fördelar med ny digital teknik utan de potentiellt negativa effekterna av övergången.


Den är utformad för att ge dig framtidens teknik utan att du behöver offra fördelarna med dagens.

Hardware
hardware icon
Ta enkelt steget från analog till digital utskrift

Nyligen genomförda undersökningar av branschen visar att de viktigaste ”smärtpunkterna” för etikettomvandlare är kortare ledtider och att hitta kvalificerade tryckpressoperatörer. Om du letar efter en heltäckande lösning för att lösa de här båda problemen på en gång, på ett smidigt sätt gå från konventionell till digital etikettproduktion, öppna upp för nya, stora digitala marknader och skapa små serier med etiketter och klistermärken av hög kvalitet med en hastighet och flexibilitet som dina kunder kommer att prata om, är AccurioLabel 190 den digitala tryckpressen för dig.

Software
software icon
Du sköter utskriften. Låt oss sköta utskjutningen.

AccurioPro Label Impose har ett PDF-baserat arbetsflöde och en generös funktionsuppsättning, vilket gör det till ett imponerande verktyg. Med den här programvaran kan operatörer hantera en mängd olika prepressuppgifter från en enda kontrollstation, den kan kombineras smidigt med vår AccurioLabel 190-maskinvara och är det perfekta komplementet till Konica Minoltas etikettryckpress. Den saknade biten i ditt pussel för digital etikettutskrift. Den enda programvaran för digital etikettutskrift du någonsin behöver.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

How we help Firus Druck to impress their customers

Firus Druck, a traditional label printer from a renown German wine region (Mosel), was looking for the right solution for their customers demand of self-adhesive wine labels. They invested in a Konica Minolta AccurioLabel 190 and a GM DC330Mini as well as a GM HOTFB330 Standalone Hot Foil. The video describes how the investment is part of a wider strategy for our customers’ growth and development. It is about embracing new technologies and change within the ever-changing printing market.

Etikettproduktion: gör dig redo för morgondagens marknader idag

Etikettproduktion: gör dig redo för morgondagens marknader idag

Alla funktioner du behöver (och en eller två till)

Konica Minoltas kraftfulla blandning av programvaru- och maskinvarulösningar har tagits fram med ett enda mål i åtanke: att ditt företag ska kunna gå från analog till digital bearbetning på ett smidigt sätt, sikta in din utskriftsverksamhet på de växande vinsterna från framtidens etikettdesign och få ut mesta möjliga av och skapa mervärde från digitala produkter. 


Med våra funktioner kan du erbjuda dina kunder anpassning, sänka dina driftskostnader, förenkla din verksamhet och sätta ihop din egen smidiga, anpassade version av övergången till digital verksamhet. Du kan erbjuda kortare serier, flexibla leveranstider och mycket mer. Samtidigt fortsätter de tillförlitliga analoga tryckpressarna att fungera med vår produktblandning. Kort sagt kan våra funktioner hjälpa dig att dra nytta av alla fördelar med den nya tekniken och samtidigt hålla din befintliga analoga anläggning lönsam under övergången. Så vilka är de här funktionerna? Fördelarna för ditt företag med vår produktblandning för digital etikettutskrift är bland annat följande:

   

   

Ikon för kvalitetsfunktion

Färgerna bearbetas med en upplösning på 1 200 dpi x 8 bitar med 256 graderingar uttryckta i 1 pixel

Ikon för utskrift

Styrteknik för bilddensitet

Ikon för mediehanteringsfunktion

Ingen pre-coating av medier krävs

Ikon för pekfunktion

Handhavandet är intuitivt genom att du följer instruktionerna på skärmen; någon omfattande användarutbildning behövs inte

Ikon för hastighetsfunktion

Hastigheter per minut på 18,9 m, 13,5 m och 9,45 m kan väljas för att passa de medier som används

Ikon för teknikfunktion

Simitri® HD E-tonerteknik

Ikon för hastighetsfunktion

Uppgifter som färgjusteringar som tar mycket tid på analog utrustning tar nu bara några sekunder

Ikon för anpassningsfunktion

Den tredimensionella hybridstrukturen som innehåller funktionella polymerer ger höga prestanda för alla medietyper

How GrafiPrint expanded their business

The Italian digital commercial printer GrafiPrint has expanded their business with a roll-to-roll label production machine from Konica Minolta.

Boka en demonstration med våra experter!

En av våra tekniska experter kommer att visa alla fördelar med etikettutskriftstekniken

Boka live demo nu

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom

 

Behöver jag byta till en digital produktionslösning? Ta reda på med Digital1234

För konventionella analoga etikettkonverterare som vill investera för första gången i digital etikettutskrift, finns det mer bakom beslutet än att helt enkelt köpa en ny tryckpress eller process. Det kräver en hel del utvärdering och tanke på förhand, inklusive beslut .
 

Identifiera, bedöm, motivera och implementera


Att investera i digital etikettutskrift innebär att du stannar upp för ett ögonblick och tar en kritisk titt över hur du gör affärer och hur ni samarbetar i iarbetslaget och upprätthåller kontakten med dina kunder. För upptagna etikettryckare och konverterare som vill investera i digital utskriftsteknik för första gången, är utmaningen ofta att veta vilka frågor man måste ställa till sig själv, vilka i företaget ska vara inblandade i beslutsprocessen och vilka konsekvenserna blir för andra avdelningar eller till och med kunder kan vara.
Konica Minolta har utformat Digital1234 bedömningsguide för att hjälpa företagen att lättare tänka till och besluta. Detta affärsutvecklingsprogram är ett företagsbaserat frågeformulär som täcker en rad viktiga affärsämnen. Med hjälp av ett enkelt och visuellt trafikljussystem hjälper bedömningen dig snabbt att identifiera de områden i ditt företag som kan dra nytta av att byta till digital genom att utforska varje enskild affärsmöjlighet. Det fokuserar på de specifika behoven hos etikettkonverterare och företag som är involverade inom det grafiska området.
Genom att undersöka ditt befintliga företag, hur du kan skapa nya affärer genom att investera i digital teknik, dina anställdas förståelse för digital produktion och hantering av den digitala produktionsmiljön, Digital1234 fyra stegs plan - Identifiera, bedöma, motivera och genomföra - kommer säkert att berätta om tiden är rätt för din organisation att byta till digital produktionsteknik.


De fya stegen är:

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings