Hälsa med säkerhet

Intelligenta IP-videosystem löser problem på vårdinrättningar

Intelligent video


Vårdinrättningar som sjukhus och läkarmottagningar har betydande utmaningar för säkerhetsansvariga. Där pågår ofta en mängd olika aktiviteter, bland annat livräddande behandlingar, som måste utföras snabbt samtidigt som patienter, personal och egendom hela tiden är skyddade. Intelligenta videosäkerhetslösningar innebär ökad säkerhet för medarbetare, lokaler och omgivande områden. Alternativ? Intelligent videoövervakning, trådlösa säkerhetskamerasystem, kamera med rörelsedetektor och mycket mer – med Konica Minolta och MOBOTIX är möjligheterna oändliga!

Samarbetet mellan Konica Minolta och MOBOTIX ger intelligenta videosäkerhetslösningar som automatiskt analyserar videobilder och spelar endast in dem när en fördefinierad varning inträffar. Övervakningsfunktionerna kan vara allt från enkla rörelse- och ljudanalyser till mer komplexa uppgifter som att upptäcka kameramanipulering, människoräkning och virtuell avgränsning. IT-videosystem kan till och med filtrera videomaterial och specifika data från dataströmmar och sedan integrera materialet för att säkerställa bättre patientvård, optimera säkerheten för viktiga anläggningar, analysera processer på akutmottagningar och mycket mer.

Konica Minolta och MOBOTIX

Konica Minolta och MOBOTIX

MOBOTIX intelligenta videosystem

MOBOTIX intelligenta videosystem har med sin decentraliserade arkitektur visat sig vara ett särskilt effektivt sätt att säkerställa att anläggningar och lokaler är säkra. Utöver traditionell videoövervakning använder MOBOTIX smarta sensorer som känner av en mängd olika typer av rörelser, till exempel om en person lämnar ett rum eller en säng under natten och hur ofta belysningen slås på, styrning av värme- och rumstemperatur och mycket mer. Information från biomedicinska sensorer och enheter kan också samlas in och visas i realtid för att säkerställa att vårdgivare hålls uppdaterade.

Hardware
hardware icon
Nya perspektiv inom vården

c26 Indoor 360° är det minsta och lättaste hemisfäriska, kompletta videosystemet för installation i tak inomhus som MOBOTIX någonsin har utvecklat. Enheten väger cirka 200 gram och är bara 12 centimeter i diameter. c26 kan installeras snabbt och enkelt och innehåller funktioner som en ljuskänslig dag- eller nattsensor med 6 MP och beteendeanalysverktyget MxAnalytics.

Software
software icon
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Viktiga funktioner

Konica Minolta och MOBOTIX erbjuder intelligenta videosäkerhetslösningar som ger kontinuerlig, toppmodern övervakning som skyddar medarbetare, patienter och materiella tillgångar. MOBOTIX är pionjär inom fristående intelligenta IP-videosystem och har skapat de första IP-kamerorna som inte kräver någon central dator eller programvara. Med den här inbyggda, decentraliserade intelligensen kan du bygga kostnadseffektiva säkerhetssystem som underlättar automatisk videoinspelning.


Åtkomstkontroll är också mycket viktigt. Du kan styra vem som kommer in i och lämnar din anläggning genom att installera kameror nära anläggningens ingång. Funktioner som ”varningsalternativet för begränsade områden” har visat sig vara mycket användbara. Intelligenta åtgärder har en mycket effektiv avskräckande verkan, bland annat tvåvägsljud, styrning av belysning, larm och meddelanden. Tillämpningar som är utrustade med sensoriska inslag möjliggör omedelbar identifiering av sådant som sker på avstånd, perfekt för att skydda egendom och analysera beteende genom att använda funktioner som människoräkning och rörelsespårning. MOBOTIX-termografi kan även upptäcka bränder eller överhettade enheter i ett tidigt skede och automatiskt utlösa ett larm.


Tack vare månljustekniken med 6 megapixlar kan MOBOTIX-kameror fånga föremål i snabb rörelse i dunkla förhållanden, till exempel månljus. Med 360° hemisfärisk kamerateknik kan du säkra ett helt rum utan döda vinklar och med virtuell zoom. För att förhindra falsklarm är MOBOTIX-videoövervakning utrustad med teknik som känner av rörelser även under de mest extrema förhållanden, medan MxActivity-sensorn minskar falsklarm med upp till 90 %.


MOBOTIX erbjuder många andra fördelar utöver detta, bland annat: 

  • Effektiv, optimerad MxPEG-säkerhetsvideokodek 
  • Inget underhåll behövs tack vare glasfiberförstärkt hölje och att det inte finns några rörliga delar 
  • Grön IP-video – MOBOTIX strömsnåla design sparar energi

   

   

Ikon för pekfunktion

Larmmeddelanden

Ikon för användarfunktionalitet

Automatisk händelsedetektering

Ikon för kopieringsfunktion

Lagring direktansluten till nätverk (Nas)

Ikon för teknikfunktion

Telefonanslutning

Ikon för anpassningsfunktion

Fjärrfunktion

Ikon för mobilitetsfunktion

Tvåvägsljud med VoIP-meddelanden

Ikon för teknikfunktion

Videoanalys

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'SolutionsContactForm' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Förbättra arbetsflödena i vården - ladda ner broschyren här!

Ladda ner nu