Optimal utskriftskvalitet av medicinska bilder och rapporter på papper

De viktiga dokumenten som patienten har med sig på vårdresan

Skriv ut på papper i stället för på film


Vårdinrättningar som sjukhus, kliniker, vårdcentraler och röntgencenter kämpar alla ibland med att skriva ut medicinska bilder. Det gäller i synnerhet när de producerar patientresultat och bestämmer hur de ska skrivas ut eller delas med behandlande läkare och vårdgivare. Patientresultaten kan omfatta bilder från magnetisk resonanstomografi, röntgen och ultraljud.

Konica Minoltas PDB-lösning för medicinska utskrifter fungerar som en nätsluss mellan arbetsstationen och tryckeriet. Med DICOM skapar du patientbroschyrer automatiskt genom att integrera DICOM-bilder och medicinska undersökningsrapporter. De här broschyrerna kan sedan delas med behandlande läkare eller kollegor för ytterligare konsultation. Broschyren kan även innehålla ytterligare information, till exempel en åtkomstplan, scheman eller anteckningar från det medicinska bildbehandlingscentret.

Utskriven DICOM-broschyr

Utskriven DICOM-broschyr

Med lösningen för utskrivna DICOM-broschyrer och DICOM-nätsluss kan du skriva ut medicinska bilder och resultatrapporter med Konica Minolta bizhub Medical. Vårdgivare och läkare kan samla in och dela relevanta patientdata i kombination med HDO-information i en enda broschyr, komplett med en USB-enhet eller DVD-skiva. Patienter kan sedan ta med broschyren till sin allmänläkare för ytterligare undersökning.

Hardware
hardware icon
Kompatibilitet med laserskrivare för kontor

Rekommendationen för bizhub Medical görs efter en omfattande testprocedur med ett representativt urval av Konica Minolta-skrivare. Konica Minolta stöder PDB-lösningens kvalitet och kompatibilitet och har utvecklat detaljerade rekommendationer för skrivarinställningar för att säkerställa bästa möjliga resultat och höga standarder för tillförlitlighet i ett kliniskt sammanhang.

Software
software icon
Informationssystemkommunikation mellan vårdinformationssystem och radiologi

Ett effektivt verktyg för att kombinera alla digitala patientdata. Gör att du kan ansluta Konica Minolta bizhub Medical-system till olika sjukvårdsprogramvaror för att snabbt kunna skriva ut medicinsk information, tidsscheman och sjukhusuppgifter, till exempel en läkares specialisering eller HDO-acklamationer, i en omfattande broschyr.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Utskrift av medicinska undersökningar med återgivning av hög kvalitet

Modaliteten skapar filer i DICOM-format (en standard för medicinsk bildbehandling). En server utrustad med Konica Minoltas DICOM-nätsluss placerad mellan bildbehandlingsmodaliteten och Konica Minoltas multifunktionsenhet gör att du kan skriva ut medicinska bilder på papper. Beroende på dina individuella behov kan du ange utskriftsformatet som antingen en broschyr eller som enskilda A3- eller A4-ark.

   

   

Ikon för mediehanteringsfunktion

Utskrift i flera format (A3, A4 eller broschyrer)

Ikon för användarfunktionalitet

Avancerade korrigeringar (omvandlar kurvor för att justera korrigeringar i kombination med bildhistogram)

Ikon för teknikfunktion

Automatisk sammanslagning av medicinska undersökningar med flera undersökningsresultat för en patient i en enda broschyr

Ikon för mediehanteringsfunktion

Broschyrläge (omslag: 1 A3-ark, papper upp till 209 g/m²; sidor inuti: 19 A3-ark, papper upp till 90 g/m²)

Ikon för anpassningsfunktion

Broschyrläge med anpassning av fram- och baksidan

Ikon för efterbehandlingsfunktion

Omfattande urval av layouter och presentationer

Ikon för kopieringsfunktion

Flexibel justering av olika återgivningsparametrar, bland annat gamma, ljusstyrka, kontrast, histogramjustering, konturförstärkning och geometrisk omvandling

Ikon för skanningsfunktion

Fullständigt anpassningsbar utskrift av sidhuvuden och sidfötter, antal sidor, logotyp, marginaler osv.

Ikon för kopieringsfunktion

Alternativ för att definiera flera utskriftsprofiler

Ikon för utskrift

Utskriftsstatistik

Ikon för mediehanteringsfunktion

Utskrift av A4- eller A3-kartong (ark upp till 209 g/m²)

Ikon för kvalitetsfunktion

Utskrift i skala 1:1 (tandrelaterat material och proteser)

Ikon för produktivitetsfunktion

Webbgränssnitt för övervakning av förloppet med möjlighet att avbryta/starta om en uppgift

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'SolutionsContactForm' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

Improving Healthcare Workflows - download the brochure here:

Download now