BENS Server


Optimerade utskriftsarbetsflöden och anpassade arbetsflöden


BENS Server fungerar som en nätverksskrivarserver och erbjuder flexibel, smart och skalbar utskriftsprocesshantering. BENS Server hanterar och optimerar utskriftsdataströmmar och ser till att Konica Minolta-utskriftsenheter anpassar sig till praktiskt taget alla utskriftsmiljöer, bland annat SAP och andra ERP-system. BENS Server är helt programoberoende och tillhandahåller både konverteringsmöjligheter och förbättrade funktioner samt förfinar utskriftsdata för att uppnå de resultat som kunden kräver. Streckkoder, företagsteckensnitt eller makron kan läggas till och genomslagskopior skapas för att ersätta matrisskrivare eller översätta egenutvecklade utskriftsdataströmmar som Prescribe till standardskrivarspråk. Dessutom garanteras fullständig flexibilitet vad gäller filter och licenser.


BENS Server-arbetsflöde

BENS Server

BENS Server

Konvertering

 • Prescribe-konvertering
 • Unicode-utskrift

Värdanslutning

 • SAP-utskrift
 • IPDS- och AFPDS-utskrift

Utskrift

 • Protokoll:
  LPR, SMB, Socket, IPP,
  SNMP, DHCP, IPDS/AFPDS,
  AirPrint (tillval)

Förbättringar

 • Streckkodsutskrift
 • OCR A/B-teckensnitt
 • Teckensnittsbearbetning
 • Genomslagskopia
 • Makron
 • Datakomprimering
 • Smart dokumenthantering

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr BENS Server