"State-of-the-Art" när det gäller återvinning av förbrukningsvaror som gagnar både dig och planeten

Återvinnings- och returprogram för förbrukningsvaror från Konica Minolta i Europa


Clean Planet Program är vår tjänst för insamling och högkvalitativ återvinning av förbrukningsmaterial för bizhub-, AccurioPrint- och AccurioPress-serierna.


 

Clean Planet-programmet återspeglar Konica Minoltas orubbliga engagemang för hållbarhet, FN:s mål för hållbar utveckling och medvetenheten om behovet av att bevara jordens naturresurser - samtidigt som det gör det möjligt för dig att sköta din ekonomi på ett bra sätt. Detta hållbara program är utformat för att säkerställa att Konica Minoltas förbrukningsmaterial som tonerkassetter och -flaskor, rtrummor och andra delar återvinns med hjälp av miljövänliga processer.

Detta högklassiga återvinningsprogram erbjuder ett enkelt och pålitligt sätt att skydda jordens naturresurser och minska avfallet på ett sätt som stöder både dig och dina kunder när ni strävar efter att uppnå era hållbarhetsmål. Det innebär att du kommer att veta - snarare än att hoppas eller undra - att efterlämnar en ren planet till kommande generationer, även när vi hjälper dig att uppnå maximal effektivitet.

Högklassig återvinning

Högklassig återvinning
Konica Minoltas Clean Plant-program innehåller den senaste tekniken för att se till att du och ditt företag får ta del av fördelarna med en modern återvinning. Detta återvinningsprogram är utformat för att säkerställa genuina bidrag till en renare planet för framtida generationer och för att kraftigt minska den globala uppvärmningen genom att återvinna största möjliga volym av sekundära råvaror från Konica Minolta-toners och andra förbrukningsvaror.

Under vårt återvinningsprogram återvinns 100% av dina använda förbrukningsvaror genom att använda väl utvecklade processer inom vad som redan är en vetenskap i snabb utveckling. Processen bygger inte på förbränning, som också bidrar till den globala uppvärmningen. I stället omvandlas föremål som t.ex. tonerflaskor från Konica Minolta till sekundära råvaror som kan återanvändas. Den mycket lilla andel material som inte kan återvinnas kommer att användas i energiåtervinningsprocesser.

Tillförlitlig process

Tillförlitlig process
Sustainability

 

I det här programmet skriver du ut precis som vanligt med Konica Minoltas toppmoderna toners och förbrukningsmaterial - låt oss sedan ta hand om den tillförlitliga återvinningen av alla artiklar. Så här har Clean Planet utformats för att fungera för både dig och planeten genom att bekämpa den globala uppvärmningen och fortsätta att uppfylla dina utskriftsbehov:
 

 1. Beställ insamlingslådor från Konica Minolta Service Desk med hjälp av formuläret längst ner på sidan. Minsta antal är tre lådor. I grunden behöver du ha ett serviceavtal med Konica Minolta.
 2. Samlingslådorna levereras till angiven adress.
 3. När lådorna är fulla, registrera dig på Clean Planet Programs webbportal: cleanplanetprogram.konicaminolta.eu.
 4. Beställning och planering av upphämtning av de fulla lådorna görs via webbportalen.
 5. Samlingslådorna hämtas upp för vidare återvinning på önskad dag.

Ett enkelt och smidigt återvinningsprogram

Ett enkelt och smidigt återvinningsprogram
Comfortable

 

En portal - hantera allt med några få klick!

 

Med vår portal för Clean Planet-programmet blir återvinningsprocessen enkel och tillförlitlig. Med hjälp av ditt företags användarprofil kan du med detta hållbara program spara dina adressuppgifter för framtida beställningar, följa upp beställningar med hjälp av en spårningsfunktion och visa rapporter om din beställningshistorik. Programmet har utformats särskilt för att bekämpa den globala uppvärmningen på ett sätt som är både ekonomiskt och hållbart!

Vår tjänst för återvinning av förbrukningsmaterial finns tillgänglig för alla förbrukningsmaterial som ingår i systemen för kontorsprint och prefessionellt tryck, inklusive bizhub-, AccurioPrint- och AccurioPress-sortimenten av skrivare och pressar.

Vi tar hand om högklassig återvinning av dina förbrukningsvaror

Vill du agera ansvarsfullt, uppfylla företagets miljömål och bidra effektivt till att skydda naturresurserna? I så fall kan du dra nytta av Konica Minoltas Clean Planet Program:

Ladda ner broschyren
Thumbnail of the clean planet program brochure

"State-of-the-Art" när det gäller återvinning av förbrukningsvaror som gagnar både dig och planeten

"State-of-the-Art" när det gäller återvinning av förbrukningsvaror som gagnar både dig och planeten

  • Ett mycket värdefullt bidrag till att skydda miljön
  • Minskning av avfall, skydd av naturresurser
  • Avancerad återvinning av högsta kvalitet garanterad
  • Uppfyller dina mål för compliance och CSR
  • Ansvarsfullt agerande - bortom lagstadgade bestämmelser
  • Förstärker ditt anseende som ett ansvarsfullt företag
  • Mycket enkelt och bekvämt - minsta möjliga ansträngning för dig

Beställ Clean Planet återvinningslådor här!

Minsta beställning är tre (3) lådor.