En säker och tillförlitlig lokal IT-infrastruktur med alla fördelar och flexibiliteten hos en molnlösning

BE-GE Group logo

En säker och tillförlitlig lokal IT-infrastruktur med alla fördelar och flexibiliteten hos en molnlösning

En säker och tillförlitlig lokal IT-infrastruktur med alla fördelar och flexibiliteten hos en molnlösning

Be-Ge-koncernen är världens äldsta tillverkare av fjädrande förarsäten och tillhör de ledande leverantörerna av säten till bussar, gaffeltruckar, industritruckar, skogsmaskiner, anläggningsfordon, lastbilar och järnvägstrafik. Den svenska, familjeägda företagsgruppen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien.


Tillförlitlig drift, tillgänglighet och datasäkerhet 

För ett tillverkningsföretag och en leverantör till i synnerhet fordonsindustrin innebär det vissa utmaningar att säkerställa kontinuerlig drift av många olika produktionsanläggningar i olika länder. Det viktigaste när det gäller IT är att skydda en absolut tillförlitlig drift och säkra tillgänglighet utan avbrott samtidigt som högsta möjliga datasäkerhet upprätthålls. 

Konica Minolta har varit partner till den här tillverkaren i ett årtionde och känner till dess behov rätt bra. I samband med implementeringen av en enhetlig, skräddarsydd IT-lösning, som kan driftsättas enskilt på alla produktionsanläggningar i Be-Ge-koncernen, levererar Konica Minolta inte bara maskinvaru- och programvarulicenser, utan fungerar även som en pålitlig, långsiktig servicepartner som hjälper personalen att fokusera tid och resurser på kärnverksamheten. 

Be-Ges lösning finns på produktionsanläggningarna, men företaget betalar bara för de resurser som faktiskt används varje månad, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. De åtnjuter fördelarna med att ha hanterad maskinvara på plats och slipper nackdelarna med fasta maskinvaru- och programvarukostnader. Hybridmolnlösningen omfattar alla funktioner som är avgörande för kunden, bl.a. säkerhetskopieringstjänster, protokoll för katastrofåterställning och programvaru- och maskinvaruuppdateringar och -uppgraderingar, vilka är viktiga fördelar för att Be-Ge att kunna ge ännu bättre service till sina mycket krävande kunder.


En enda kontaktpunkt så att du kan fokusera på verksamheten 

Som leverantör till fordonsindustrin måste Be-Ge-koncernen följa mycket strikta leveransregler. Eftersom tidsplanen för produktionen är mycket känslig i den här leveranskedjan medför missade leveranstider betydande straffavgifter. Precis som många andra produktionsföretag förlitar sig Be-Ges verksamhet i hög grad på den IT som finns på plats. Pålitliga system och IT-infrastruktur nära produktionen utgör därför grunden till en hållbar och framgångsrik verksamhet. ”Konica Minolta förstår vår verksamhet perfekt. Vi har inte råd med driftstopp i våra IT-system. För att slippa detta ordnade de en molnlösning som finns i våra lokaler, men som övervakas och underhålls centralt av Konica Minolta”, säger Reza Shahrbani, IT-chef på Be-Ge Sweden. 

Be-Ge vill att alla IT-behov ska uppfyllas via en kontaktpunkt av en pålitlig, långvarig partner som tar tydligt ansvar och verkligen kan skräddarsy en enhetlig lösning efter företagets exakta behov. 

Konica Minoltas så kallade Remote-Pod-koncept ger en redundant HA IaaS-lösning (infrastruktur som en tjänst med hög kapacitet) där servermaskinvara ställs på kundens produktionsplats för tillförlitlig offline-åtkomst på plats. Lösningen hanteras externt från Konica Minoltas datacenter, bl.a. med fullständig Service Desk-support. 

Med MaaS (övervakning som en tjänst) och BaaS (säkerhetskopiering som en tjänst) kan Konica Minoltas experter ständigt övervaka och säkerhetskopiera alla kundsystem på datacentret för att säkerställa säker drift. I händelse av en katastrof kan kundens verksamhet vara igång inom några timmar på en annan plats med åtkomst till alla data som behövs. Möjliga IT-hot kan upptäckas i tid och åtgärder vidtas omedelbart. I paketet ingår även licensiering som en tjänst (LaaS), vilket ger kunderna fullständig åtkomst till den nödvändiga programvaran i den omfattning de behöver. 


BE-GE Group Reza Shahrbani
quotation marks

Vi har inte råd med driftstopp i våra IT-system. För att slippa detta ordnade Konica Minolta en molnlösning som finns i våra lokaler, men som övervakas och underhålls centralt av Konica Minolta

Reza Shahrbani

IT-chef, Be-Ge Sweden

Enskild platsdriftsättning för flera internationella platser 

Remote-Pod-lösningen utvecklades av Konica Minolta i syfte att kunna driftsättas på olika kundplatser i olika delar av världen utan behov av en centraliserad IT- eller programvaruinfrastruktur, samtidigt som en homogen systemarkitektur upprätthålls. Därför kunde Be-Ge implementera Remote-Pods på sina nio största verksamheter i första steget, och inkludera ytterligare produktionsplatser i enskilda processer senare. För Be-Ge-koncernen är det mycket värdefullt att veta att de kan lita på Konica Minoltas internationella service och support via Service Desk.

BE-GE Group - Reliable IT Infrastructure for 24/7 production

Since the production of the Swedish automotive supplier BE-GE Group depends on IT, their infrastructure needs to be higly reliable and modern. We support them with our extensive IMS (Infrastructure Management Services) experience and enabled our customer to be independent from internet failure through a local cloud solution.

Fördelar

Fördelar
  • Inga maskinvaru- eller programvarukostnader för Be-Ge
  • Be-Ge betalar bara för de resurser de använder varje månad

Utmaning

Utmaning

Kostnadseffektiv decentraliserad molnlösning för en virtuell arbetsbelastning med alla fördelar som lokal maskinvara ger – som kan placeras var som helst i världen

Lösning

Lösning

Komplett paket med maskin- och programvara baserat på en Windows Server 2016 Clustered Hyper V-lösning med delad lagring och övervakning, säkerhetskopiering och Service Desk-support från Konica Minolta

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier