INFORMATION OM KRITISKA SÄKERHETSBRISTER

Spring4Shell

 

Kritisk sårbarhet Spring4Shell

Langenhagen, Tyskland, 4 april 2022

Uppdatering 2022 04 29 - security patch

Konica Minolta har fått kännedom om en kritisk sårbarhet med högsta riskklass som påverkar vissa program och tjänster. 

Hotet är en sårbarhet vid remotekörning av kod (CVE-2022-22965) Spring4Shell i Spring Core Framework som observerades och bekräftades i slutet av mars 2022.

Här kan du ladda ned patch-filen (uppdaterad 2022 04 11).

Läs hela informationen i detta ärende genom att klicka på knappen nedan.