Quocirca utser Konica Minolta till "ledare" inom utskriftssäkerhet

| 11 januari 2022

Den senaste rapporten definierar ledande leverantörer och belyser vikten av utskriftssäkerhet för organisationer av alla storlekar.

I sin senaste rapport "The Print Security Landscape, 2022"[1] har industrianalytikern Quocirca klassificerat Konica Minolta som en "ledare" inom området för utskriftssäkerhet, tack vare sin omfattande produktportfölj och expertis: "Quocirca anser att Konica Minoltas djupa expertis inom IT-tjänster, utöver dess traditionella utskriftssäkerhetserbjudanden, skiljer Konica Minolta från några av sina viktigaste konkurrenter, särskilt på marknaden för små och medelstora företag." Samtidigt understryker rapporten vikten av utskriftssäkerhet för de flesta organisationer och konstaterar att två tredjedelar av de organisationer som undersöktes för rapporten kommer att öka sina budgetar på detta område.


Quocirca anser därför att Konica Minolta är den ledande leverantören av säkra utskrifter i den utvalda gruppen av leverantörer, samtidigt som företaget har en "stark strategisk vision och ett omfattande utbud av produkter och tjänster för säkra utskrifter".  
 
Standardiserad hårdvara från MPS-leverantör ökar säkerheten vid utskrifter
Enligt rapporten har 68 procent av organisationerna drabbats av dataförluster på grund av osäkra utskriftsrutiner under de senaste 12 månaderna. Dessa dataförluster kostar organisationer i genomsnitt över 632 000 pund (cirka 758 160 euro) [2] per intrång. Det är slående att 73 % av de företag som använder en utskriftsmiljö med flera leverantörer har rapporterat dataintrång, jämfört med endast 58 % av de företag som använder en standardiserad utskriftsmiljö med en enda leverantör. Enligt Quocirca kan det vara fördelaktigt att gå över till en hanterad hårdvarumiljö med en enda leverantör för att bättre kontrollera datasäkerheten. Denna uppfattning förstärks ytterligare när man betänker att 84 % av de företag som använder MPS har större förtroende för utskriftssäkerheten, jämfört med endast 49 % av dem som inte använder MPS, enligt Quocircas undersökning.
 
Enligt Quocirca visar detta "hur MPS kan hjälpa organisationer att minska riskerna och få större förtroende för sin egen säkerhet". Konica Minolta kan tillhandahålla centraliserade lösningar för säker utskrift. Leverantören av lösningar för digitala arbetsplatser erbjuder omfattande utskriftstjänster som sträcker sig från rådgivning, implementering och underhåll av Konica Minolta MFP:er till mjukvarulösningar som ökar säkerheten och effektiviteten vid utskrift.
 
Konica Minoltas multifunktionsskrivare bizhub i-Series (MFP:er) levereras till exempel med BitDefender-antivirussystemet som tillval. NTT DATA:s säkerhetstester har inte hittat några sårbarheter i enheterna och har visat att Konica Minoltas enheter är mycket säkra. Den molnbaserade Shield Guard-lösningen, som lanseras i februari 2022, kommer att ge fjärrövervakning och hantering av MFP-säkerheten, erbjuda automatiska varningar och åtgärder och göra det möjligt för organisationer att hantera säkerhetsläget för flera MFP:er var som helst. Shield Guard fungerar tillsammans med Konica Minoltas bizhub SECURE-sortiment, som erbjuder tre olika servicenivåer för att möta varje företags behov.
 
Utskriftssäkerhet: en nyckelfråga för IT-beslutsfattare 2022
Den senaste Quocirca-rapporten belyser hur viktigt det är för organisationer att ha utskriftssäkerhet. Upp till 70 % av de tillfrågade IT-beslutsfattarna förväntar sig att öka sina utgifter för utskriftssäkerhet under 2022. "Konica Minolta förblir en partner för organisationer när det gäller implementering och hantering av en säker utskriftsmiljö", säger Olaf Lorenz. "Och med våra optimerade utskriftstjänster befriar Konica Minolta organisationer från att hantera sin utskriftsmiljö och låter dem fokusera på sin kärnverksamhet."[1] Quocirca, The Print Security Landscape, 2022 Securing the remote and hybrid workforce, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/
[2] Per den 11 januari 2022

The Quocirca Print Security Landscape 2022

Download here

Konica Minolta är ett globalt IT-företag som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta. Vi bygger broar mellan papper och digitalisering genom att tillhandahålla innovativa kvalitetslösningar inom print- och IT-infrastruktur och vi utvecklar ständigt våra affärsområden.

Innovation ligger i centrum för allt vi gör. Under de senaste 140 åren har vi kontinuerligt förflyttat gränserna för tekniken genom att skapa revolutionerande produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamheter.

Konica Minolta sysselsätter idag hela 43 300 medarbetare världen över med en omsättning på cirka 7,7 miljarder euro. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm samt platskontor i Göteborg, Malmö, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på cirka 80 platser i Sverige. Mer information om företaget finns på www.konicaminolta.se

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337