Produktions- & Industriell Print, Trender 2024

Langenhagen, Germany | 20 december 2023

Framstegen inom digitaltryck är ostoppbara

Vi är övertygade om att även om experter förutspår en relativt liten minskning av den totala försäljningen av tryckutrustning under de kommande fem åren, så kommer utvecklingen av digitaltryck att fortsätta obevekligt.


Enligt Smithers² visar den globala marknaden för tryckutrustning - värd 16,8 miljarder dollar förra året - en mycket liten nedgång till 16,4 miljarder dollar år 2028.

Egen graf baserad på Smithers: Framtiden för globala tryckmarknader till 2028

 


   
¹ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
² Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Introduction, Market overview – printing equipment markets, 2018–28, page 9 
³ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii 
⁴ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 10 
⁵ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 23
⁶ European Commission website, Environment section, Deforestation-free products. 
⁷ IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2024 Predictions
⁸ Infosource
⁹  Konica Minolta, See the Potential Blog: Hire young talent – and train them yourself!  

Kontakt

Kontakt

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604