Partnerskap mellan företag och återförsäljare utvecklar den digitala resan

| 5 november 2020

Samarbeten mellan företag, återförsäljare och partners är en win-win som både levererar värde till slutkunden och bidrar till bättre tjänster. It-leverantören Konica Minolta har byggt en strategi där starka säljpartners utgör en av grundpelarna i deras helhetserbjudande. Bland dem är dokumenthanterings- och it-tjänstebolaget Offitech en viktig aktör som Konica Minolta arbetar tätt tillsammans med för att kunna skapa lösningar som utvecklar affärer. 


Med drygt 45 000 anställda är Konica Minolta en ledande helhetsleverantör inom print- och it-lösningar. Genom nära, gränsöverskridande samarbete med sina säljpartners hjälper de kunder på sina digitala effektivitetsresor.

– Vi har under flera år arbetat efter tesen att starka säljpartners som äger kunden och som vi stöttar är ett framgångsrikt koncept. Vi fokuserar på att bygga en stark plattform som våra partners enkelt kan hitta säljpotential i. Samtidigt har våra partners direktkontakt med slutkunderna och kan se vilka behov de har. Det gör att de kan känna av marknaden och sedan samverka med oss så att erbjudandet kan bli starkare, säger John Palmqvist, presales- och IT-tjänsteansvarig på Konica Minolta.

Offitechs resa mot att bli en stark it-leverantör har krävt ett annat tänk, och inte minst starka partnersamarbeten, konstaterar Robert Bergqvist, vd på Offitech.

– Med 30 år i bagaget och transformationen mot att bli ett it-bolag så visste vi att vi behövde förändra vårt sätt att arbeta. Genom samarbetet med Konica Minolta och deras stöttning och utbildning av våra konsulter stärker vi vår position som en it-leverantör att lita på. 
 

Drar nytta av varandras kompetenser

Offitech grundades 1990 och har samarbetat med Konica Minolta sedan 1997. Från början var bolaget ett traditionellt printföretag som sedan transformerats till ett it-företag som idag har ett brett erbjudande inom olika it-tjänster. Offitech har egna it-konsulter med hög kompetens, vilket öppnar upp för kollaborativa lösningar, förklarar John Palmqvist.

– Vissa partners har mer teknisk kompetens än andra och Offitech är en av dem. Det kan vi verkligen dra nytta av. Ofta kommer de till oss med ett kundcase och så diskuterar vi fram vilken typ av lösning som skulle passa kunden. Ibland blir det en lokal lösning och ibland ett större koncept.

– Vi har ett väldigt bra strategiskt samarbete med Konica Minoltas it-avdelning. Med dem kan vi bolla idéer och sätta ihop lösningar som gör oss och kunderna starkare. De kan även gå in med kompetens om det behövs, direkt hos kunden, vilket är en trygghet för oss, fyller Daniel Geft, affärsområdesansvarig IT på Offitech i. 
 

Ett större erbjudande, snabbt

Dagens it-erbjudanden går mer och mer från teknik mot affärsutveckling. Genom samarbetet med Konica Minolta har den filosofin stärkts ytterligare, menar Daniel Geft.

– Vår produktportfölj har blivit väldigt bred tack vare samarbetet och varje plattform har enormt mycket potential som våra kunder kan nyttja. Att skaffa all den kompetens som Konica Minolta har där är tufft så genom att slå ihop våra gemensamma resurser har vi lyckats göra vårt erbjudande mycket större på väldigt kort tid.

Skotillverkaren Icebug lyfter Daniel som ett kundexempel som med hjälp av Offitech och Konica Minolta lyckats effektivisera sin verksamhet. De ville göra en förflyttning från sin lokala miljö samt arbeta med en smart plattform och mer automatiserade flöden.

– Vi kopplade in Konica Minoltas konsulter och vi diskuterade mer kundnytta och affärsflöden än storlek på servrar och teknik vilket Icebug upplevde att andra leverantörer fokuserade på. De berättade att vår kombinerade kompetens och syn på kundnytta gjorde att valet föll på oss, avslutar Daniel Geft.

Läs mer om Konica Minoltas tjänster

Läs artikeln på DI-digital!Konica Minolta är ett globalt IT-företag som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta. Vi bygger broar mellan papper och digitalisering genom att tillhandahålla innovativa kvalitetslösningar inom print- och IT-infrastruktur och vi utvecklar ständigt våra affärsområden.

Innovation ligger i centrum för allt vi gör. Under de senaste 140 åren har vi kontinuerligt förflyttat gränserna för tekniken genom att skapa revolutionerande produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamheter.

Konica Minolta sysselsätter idag hela 43 300 medarbetare världen över med en omsättning på cirka 7,7 miljarder euro. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm samt platskontor i Göteborg, Malmö, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på cirka 70 platser i Sverige. Mer information om företaget finns på www.konicaminolta.se