Konica Minolta har erhållit ISO 27017-certifiering

| 10 januari 2022

Certifieringen visar på rigorös informationssäkerhet i molnet för hela den europeiska verksamheten.

Konica Minolta Business Solutions Europe har uppnått ISO 27017-certifiering, vilket visar att hela bredden av företagets molntjänster uppfyller de strängaste och mest robusta standarderna för informationssäkerhet. ISO 27017, som publiceras av International Organization for Standardization, är den globalt erkända standarden för informationssäkerhet för molninfrastruktur.


Molnet får allt större betydelse i många organisationers IT-strategier, eftersom det ger fördelar som större flexibilitet, möjliggör fjärråtkomst till data för en alltmer utspridd arbetsstyrka och kan skalas upp i takt med att behoven förändras. Det är inte konstigt att 80 % av de organisationer som Quocirca har undersökt förväntar sig att deras IT kommer att vara åtminstone till hälften molnbaserad inom den närmaste framtiden.[1]. När viktiga data lagras i molnet måste säkerheten samtidigt ha högsta prioritet. Men 33 % av IT-beslutsfattarna anser att moln- eller hybridplattformar utgör den största säkerhetsrisken.[2]
 
ISO 27017-certifiering understryker Konica Minoltas rigorösa engagemang för molnsäkerhet
För att säkerställa att molnet inte blir en säkerhetsrisk tillämpar Konica Minolta höga standarder för att skydda sina molnlösningar. Att få den globalt erkända ISO 27017-certifieringen bekräftar och bygger vidare på företagets befintliga starka säkerhetsgrunder: År 2020 erhöll Konica Minolta ISO 27001-certifiering för Information Security Management System (ISMS), som omfattar företagets holistiska informationssäkerhetsstrategi både inom organisationen och i tjänsterna till kunderna. Nu utökar ISO 27017 denna certifiering till den molnmiljö som tillhandahålls av Konica Minolta Business Solutions Europe, vilket bekräftar att Konica Minolta har skapat en säker molnbaserad miljö och minimerat risken för säkerhetsproblem. Certifieringen omfattar en rad riktlinjer, t.ex. strikt skydd av molnmiljön mot obehörig åtkomst eller definierat ansvar mellan leverantör och kund.

Höga säkerhetsstandarder för Konica Minoltas datacenter
Konica Minoltas säkerhetskoncept för molnet omfattar i huvudsak följande aspekter när det gäller dess datacenter: Datacentren i Tyskland och Sverige är indelade i fem eller fyra säkerhetszoner: Tillträdet styrs av ett omfattande koncept för åtkomsthantering och kräver olika nivåer av autentisering för att gå igenom zonerna. Alla kunduppgifter skyddas på ett tillförlitligt sätt tack vare ett särskilt system för kontinuerlig säkerhetskopiering. Kunderna garanteras fullständig nätverksisolering på plattformen, inklusive eget nätverkssegment, routrar och brandväggar. För ännu bättre säkerhet finns valfri mikrosegmentering tillgänglig via distribuerade stateful firewall-tjänster. Alla serverrum har ett brandmotstånd på minst 90 minuter och är utrustade med ett system för tidig branddetektering i kombination med brandvarning och värmesensorer. I Tyskland är campusets kraftmiljö uppbyggd som ett avbrottsfritt autonomt system kombinerat med felsäkra nödkraftsgeneratorer. Datacentret i Sverige har två oberoende kraftkällor (2N power system) med multiredundant blockteknik. Tack vare dessa åtgärder ger generatorerna minst 72 (Tyskland) eller 24 (Sverige) timmars oberoende drift.
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kräver fullständigt skydd av data som överförs från en lokal miljö till molnet. Eftersom de två datacentren ligger i Europa erbjuder Konica Minolta inte bara GDPR-kompatibla lösningar, utan hjälper också sina kunder att uppnå en hög nivå av datasuveränitet, eftersom de alltid behåller kontrollen över sina data och applikationer.
 
Även när det gäller utskrifter i molnet erbjuder Konica Minolta omfattande säkerhetslösningar. Quocirca rankade nyligen Konica Minolta som "Leader" när det gäller utskriftssäkerhet. Enligt Quocirca innehåller Konica Minoltas Cloud Print Service-portfölj "flera alternativ för att stödja och öka kundernas säkerhet". [3] Data- och dokumentsäkerheten säkerställs genom kryptering och användning av certifierade datacenter, follow-me-autentisering, rollbaserade åtkomstkontroller samt kontrollerad gäståtkomst. För att ta itu med vanliga bekymmer kring dataskydd och integritet minimerar Konica Minolta datadelning."
 
[1] Quocirca, 2021: The Cloud Print Services Market Landscape, 2021, https://quocirca.com/content/quocirca-mps-2021/
[2] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Securing the remote and hybrid workforce,  https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/
[3] Quocirca, 2022: The Print Security Landscape, 2022. Securing the remote and hybrid workforce, https://quocirca.com/quocirca-print-security-landscape-2022/
 

Konica Minolta är ett globalt IT-företag som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta. Vi bygger broar mellan papper och digitalisering genom att tillhandahålla innovativa kvalitetslösningar inom print- och IT-infrastruktur och vi utvecklar ständigt våra affärsområden.

Innovation ligger i centrum för allt vi gör. Under de senaste 140 åren har vi kontinuerligt förflyttat gränserna för tekniken genom att skapa revolutionerande produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamheter.

Konica Minolta sysselsätter idag hela 43 300 medarbetare världen över med en omsättning på cirka 7,7 miljarder euro. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm samt platskontor i Göteborg, Malmö, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på cirka 80 platser i Sverige. Mer information om företaget finns på www.konicaminolta.se

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337