De fem största trenderna som driver affärsframgångar för den digitala arbetsplatsen 2023

| 9 december 2022

Under 2022 har övergången till den digitala arbetsplatsen fortsatt att utvecklas och växa i ännu högre grad än den dramatiska ökning vi såg redan under de två föregående åren. Det moderna virtuella kontoret underlättade en stor andel av fjärrarbetet under pandemin och har inga geografiska begränsningar. Det ligger till grund för hybridarbetstrenden inom många olika sektorer. Mer övergripande faktorer som den globala klimatkrisen, de stigande levnadskostnaderna och det pågående kriget i Ukraina fortsätter att forma den digitala arbetsplatsen under 2023. Organisationer och företag strävar efter att hålla sig kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga, samtidigt som de försöker balansera de anställdas förändrade förväntningar och behov med en pågående kompetensbrist. Detta ger ett fortsatt behov att förlita sig på teknik för den digitala arbetsplatsen för att säkerställa medarbetarnas produktivitet och nöjdhet, samt för att kunna attrahera och behålla kompetens.


Konica Minolta har identifierat fem viktiga trender som särskilt kommer att påverka och definiera den digitala arbetsplatsen under 2023. Några av trenderna belystes redan förra året och kan fortsätta att stå i fokus länge till, eftersom många arbetsplatstrender är långsiktiga och kvarstår för de kommande åren.
 
Trend 1: Hårdare regleringar om klimatskydd: CSRD väntar
COP 27-mötet som hölls i Egypten i november 2022 visade hur svåra förhandlingarna är när det gäller att enas om strikta mål för klimatförändringar. Framför allt de europeiska länderna hade förväntningar på strängare regler i förväg. 2019 presenterades EU:s gröna giv för första gången, där EU:s medlemsstater satte som mål att uppnå klimatneutralitet till år 2050 för att uppfylla åtagandena från överenskommelsen i COP 21 i Paris 2015. För att driva detta vidare i ett företagsperspektiv har EU nyligen antagit det nya direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), där det krävs att företag årligen rapporterar om påverkan och risker kring ESG-kriterierna (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) för sin verksamhet. Företag måste förbereda sig inför CSRD-direktivet, eftersom det gradvis kommer att tillämpas för företag i olika kategorier från 2024 och framåt, och ersätter det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Istället för de 11 700 företag i Europa som nu omfattas måste cirka 50 000 rapportera enligt CSRD.[1]
 
Eftersom både specifik lagstiftning och allmänna förväntningar på företagens ESG-ansvar ökar kraven på att kunna uppvisa hållbarhet, kommer alla organisationers sätt att bedriva verksamhet på att utsättas för hårdare granskning. Konica Minoltas miljöpolicy främjar till exempel hållbar utveckling och lönsam tillväxt genom att vi integrerar miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga perspektiv i våra affärsstrategier för att säkerställa att verksamheten bedrivs i harmoni med människors liv och med miljön ur alla aspekter. Det här inbegriper efterlevnad av lagar och regleringar, miljöhänsyn för produkternas livscykel och återvinning, förebyggande av föroreningar och stöd för det bredare hållbara samhället.
 

Trend 2: Det blir allt viktigare med kommunikations- och samarbetsverktyg när hybridarbetet sprids
Övergången till hybridarbete har gjort många företag uppmärksamma på att äldre kommunikationsplattformar (t.ex. e-post) inte längre lämpar sig för de mer avancerade behoven med onlinesamarbete. Microsoft Teams har varit avgörande för distansarbete och samarbete under pandemin. Plattformen har visat sig vara mycket mer än bara en konkurrerent till Zoom. Teams fungerar som ett nav för samarbete och underlättar projekthantering, chattar, samtal och möten, innehållsdelning och redigering – allt på ett och samma ställe. Denna växande betydelse syns också i siffrorna: Sedan februari 2020 har den genomsnittliga Teams-användaren ökat sin veckovisa mötestid med 252 % och skickade 32 % fler chattmeddelanden varje vecka under februari 2022 än i mars 2020.[2]
 
Som en av Microsofts globala partners kan Konica Minoltas ackrediterade expertteam hjälpa organisationer av alla storlekar och typer att förverkliga de fullständiga kommunikations- och samarbetsfördelarna med Microsofts verktygssortiment, bland annat Microsoft 365 med Teams som hjälper företag att organisera och interagera bättre med anställda. Med hjälp av Microsoft Teams och det bredare Microsoft 365-paketet kan organisationer modernisera och digitalisera affärsprocesser så att de smidigt passar in i hybridarbetsmiljön och går att nå var som helst, från vilken enhet som helst, vilket säkerställer en agil verksamhet.
 

Trend 3: Anställda kräver flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsplats
Med tanke på den stora uppgivenhet som uppstod efter pandemin måste organisationer leverera bästa möjliga arbetsmiljö för att upprätthålla engagemanget och nöjdheten hos sina befintliga anställda, samtidigt som de attraherar ny kompetens. Det här påverkar särskilt anställda ur generation Z. Av dem är det 58 % (jämfört med 43 % i stort) som sannolikt överväger att byta arbetsgivare i år.[3] En tredjedel (31 %) av alla europeiska anställda har redan bytt jobb under de senaste två åren.[4] De främsta skälen till att inte tacka ja till ett jobberbjudande är bland annat att det inte erbjuds flexibel arbetstid (37 %) och flexibelt arbetsställe (28 %)[5], eftersom 53 % är mer benägna att prioritera hälsa och välbefinnande jämfört med före pandemin[6]. Företag som tar hänsyn till detta och erbjuder bättre balans mellan arbete och fritid genom flexibla modeller tillfredsställer sina anställda, lockar nya talanger, förbättrar produktiviteten och håller sig konkurrenskraftiga.  
 
Med sin portfölj för Intelligent Connected Workplace erbjuder Konica Minolta omfattande support och lösningar som gör det möjligt för företag att utnyttja ett fullt utbud verktyg för flexibelt arbete. Lösningar för distansarbete och hemmakontor innehåller MolntjänsterSamarbete och kommunikationMobil utskriftSäkerhetstjänster, och Informationshanteringstjänster – som alla utformats för att ge fullständig flexibilitet till företag och deras team.


Trend 4: IT som tjänst och datorer som tjänst ger större flexibilitet i svåra tider
IT som tjänst ger avsevärda fördelar för alla företag. Istället för att köpa in IT-maskinvara, programvara och tjänster direkt får företaget allt som behövs till en fast kostnad för varje teammedlem. På så sätt undviks de höga inledande investeringskostnaderna och behovet av en intern IT-avdelning som ska hantera allt, samtidigt som kostnaderna för underhåll och uppgraderingar blir förutsägbara och överkomliga. Verksamheten kan enkelt skala upp eller ner sina IT-funktioner för att tillgodose kommersiella och teambaserade behov. Datorer som en tjänst tar den här metoden ett steg längre genom att tillhandahålla virtuella datorer till enskilda personer eller en specifik grupp anställda baserat på kraven för deras jobb. När en anställd slutar och inte längre behöver åtkomst till företagsdata kan behörigheter snabbt och enkelt återkallas, vilket gör lösningen mycket säker och kostnadseffektiv.  
 
Som en del av sina hanterade IT-tjänster erbjuder Konica Minolta både programvara som tjänst (Cloud Print) och infrastruktur som tjänst. Här tar Konica Minolta över hanteringen och underhållet av programvara och servrar, lagringsutrymme och nätverk för kunden i molnet. Då behöver kunderna inte oroa sig över hur tekniken fungerar. Konica Minolta förlitar sig huvudsakligen på sina egna europeiska datacenter i Hannover (Tyskland) och Stockholm (Sverige) för att säkerställa att alla data är fullständigt skyddade och säkra samt höggradigt tillgängliga. Datorer som tjänst ingår också i Workplace One, ett kompakt digitalt arbetsplatspaket som består av en hanterad Microsoft 365-miljö, Managed Backup Services, Remote Monitoring and Management samt en SharePoint-baserad företagsportal som redan säljs framgångsrikt i Sverige.
 

Trend 5: Åstadkomma mer med mindre – AI och en mer uppslukande digital värld      
IoT (Internet of Things, sakernas internet) fortsätter att expandera till synes utan begränsningar, vilket gör att fler och fler system ingår i av företagsnätverk. Den här explosionen av tillgänglighet till arbetsplatsdata säkerställer att artificiell intelligens (AI), med inlärning av processer och mönster, kan ge stora möjligheter när det gäller att automatisera arbetsflöden och därmed hitta större ekonomier genom kostnadsbesparingar och bättre användning av anställdas tid och kompetens.
 
Kopplat till detta är RPA (Robotic Process Automation), där AI tar över vissa processer (ofta repetitiva arbetsintensiva funktioner). Videoanalys är en annan viktig aspekt av den här automatiseringen. Konica Minoltas videolösningstjänster omfattar till exempel inte bara säkerhetsapplikationerna, utan är även perfekta för att övervaka produktionslinjer för kvalitetskontroll och användning inom arbetsmiljö för en trygg och säker arbetsmiljö (t.ex. när människor går in i farliga områden) eller upptäckt av bränder. Med kraftfull AI- och kamerateknik är de potentiella användningsområdena nästan obegränsade.  
 

 

[1] Hållbar ekonomi: Parlamentet antar nya rapporteringsregler för multinationella företag, 2022, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

[2] Stora förväntningar: Få hybridarbetet att fungera, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[3] Stora förväntningar: Få hybridarbetet att fungera, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[4] Läget för hybridarbete 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[5] Läget för hybridarbete 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[6] Stora förväntningar: Få hybridarbetet att fungera, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 

Se våra lösningar för den digitala arbetsplatsen

Våra omfattande lösningar för den digitala arbetsplatsen gör data säkrare och mer kompatibla, informationen mer hanterbar och tillgänglig, arbetet mer produktivt och IT-infrastrukturerna mer hanterbara. 

Vi håller igång din IT, ni håller igång er verksamhet. 

Läs mer om digitala arbetsplatser

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Expert Content Strategy & Development, Corporate Communications

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

051174045337