Arbetsplatserna fortsätter att utvecklas i snabb takt, anpassat för den digitala eran. Här följer de viktigaste trenderna att hålla ögonen på under 2022

| 3 december 2021

Fem trender som kommer att forma digitala arbetsplatser och IT-beslut under det kommande året

Under 2022 förutspår Konica Minolta att den snabba digitala omvandlingen som pandemin medfört kommer att fortsätta med att digitala arbetsplatser blir standard. Att arbeta i hybridteam med en del av arbetsstyrkan på distans, medan andra är på plats, kommer att bli avgörande för att skapa en attraktiv arbetsplats. Organisationer kommer därför att behöva möjliggöra distansarbete och även bygga om kontor. Denna mer flexibla arbetsstyrka kommer att kräva effektiva kommunikations- och samarbetsverktyg, med moln- och as-a-service-lösningar som bidrar till att möjliggöra en arbetsplats för det dynamiska hybridteamet. Samtidigt kommer organisationerna pressas att skydda sig mot alltmer avancerade säkerhetshot. Betydande sociala krav kommer också att påverka arbetsplatsen: Tidigare utgjorde hållbarhet inom IT en positiv skiljelinje för företag som strävade efter hållbara agendor, men klimatneutrala arbetsplatser blir allt vanligare – och hållbara lösningar kommer nu att vara en förutsättning för verksamheten. Samtidigt hjälper en annan utvecklingstrend organisationer att lyckas i dessa mycket dynamiska miljöer: snabbare och mer datadrivet beslutsfattande.


Trend 1: Databaserat beslutsfattande är nyckeln till framgång i ombytliga arbets- och marknadsmiljöer
Under 2022 kommer datadrivna processer att bli ännu viktigare för att ligga steget före i beslutsfattandet. 58 procent av alla företag förlitar sig dock fortfarande på sin magkänsla och erfarenhet snarare än på data och fakta[1]. "Det dagliga affärslivet formas alltmer av komplext beslutsfattande. Och data blir nyckeln till bättre och mer välinformerat beslutsfattande – det är guldet som måste vaskas fram", förklarar Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. "Målet är att omvandla arbetsplatsupplevelsen genom att koppla samman människor, utrymmen och teknik för att tillvarata värdet i data och därigenom driva på en dynamisk verksamhetsförändring. Tack vare vår erfarenhet av att hantera pappersbaserade arbetsflöden har vi expertkunskaperna för att digitalisera dessa arbetsflöden – och i slutänden göra om ostrukturerade data till strukturerade data." För att frigöra affärsvärde är det nödvändigt att identifiera rätt information bland de enorma mängder data som företagen lagrar. Tack vare AI och maskininlärning (ML) kommer detta inte längre att vara en tidskrävande och mödosam manuell process som utförs av medarbetarna. AI och ML aggregerar och analyserar enorma mängder data för att hitta de avgörande affärsinsikterna. Den dagliga verksamheten kan till exempel underlättas och snabbas upp av Konica Minoltas robotstyrda processautomatisering (RPA), som tar över enkla och repetitiva uppgifter – vilket säkerställer att personalen kan fokusera på mer kreativa och värdeskapande uppgifter. På samma sätt kan ett SIEM-system (Security Information and Event Management) från Konica Minolta användas för att skanna data i realtid för att upptäcka hot och till och med förutsäga dem.

Trend 2: Det bästa av två världar – Hybridkontoret  blir standard
Enligt en[2]undersökning vill 52 procent av medarbetarna bli mer flexibla efter pandemin när det gäller var de befinner sig. Det innebär att digitalt distansarbete eller hybridlösningar även under 2022 kommer att vara standard i många organisationer, och att enbart arbeta på ett kontor blir ett undantag. Ana Esteban, Lead Customer Insights på Konica Minolta Business Solutions Europe, beskriver det förändrade arbetsmiljökonceptet: "Kontoret kommer att uppfattas som en social plats. Det blir ett ställe för presentationer, teambuildingövningar, introduktion av nya projekt och andra uppgifter där man behöver sammankalla medarbetarna för direkt kommunikation." Som ett resultat av detta kommer lösningar som möjliggör smidigt utbyte och samarbete bli allt viktigare. Med Microsoft 365 möjliggör Konica Minolta smarta och uppkopplade molnfunktioner, t.ex. genom att göra det möjligt för teamen att arbeta samtidigt med dokument oavsett tid eller plats. Som Microsoft Global Managed Partner arbetar Konica Minolta tillsammans med Microsoft för att påskynda våra kunders digitala arbetsplatsomvandlingar. Eftersom färre medarbetare är fysiskt närvarande på kontoret kommer behovet av kontorsyta att minska, vilket leder till mindre kontor[3]. IT-infrastrukturen måste anpassas till de krympande ytorna. Ett bra exempel på denna utveckling är Workplace Hub från Konica Minolta – en heltäckande lösning som kombinerar serverinfrastruktur med utskrifts- och dokumenthanteringsfunktioner i en och samma multifunktionsmaskin.
 
Trend 3: Molnet blir centrum för affärsarbetsflöden och as-a-service-lösningar blir affärskritiska
2022 kommer förmågan att optimera utnyttjandet av IT-resurserna att bli allt mer relevant i takt med att kompetensbristen fortsätter att öka. 65 procent av IT-cheferna höll med om att utmaningar med att rekrytera IT-personal påverkar branschen negativt.[4] Molnlösningar kan därför avhjälpa detta genom att frigöra IT-avdelningar från behovet av att hantera, säkra och uppdatera IT-infrastrukturen, samtidigt som de interna resurserna kan fokusera på mer strategiskt värdefulla projekt. Samtidigt gör molnlösningar det möjligt för organisationer att hålla koll på kostnader, flexibelt anpassa tjänster efter förändrade krav och spara budget för serverkapacitet. Detta gör att organisationer kan ligga i teknikens framkant, oavsett storlek och konkurrenskraft i kampen om talanger. ”I takt med att affärsmodellerna förändras och behovet av flexibilitet och effektivitet ökar, övergår organisationer från den traditionella IT-infrastrukturen till en första molnstrategi”, säger Philipp Schröder, chef för Portfolio Strategy & Management på Konica Minolta Business Solutions Europe. "Men ett av de områden som fortfarande körs på lokala servrar är infrastrukturen för skrivarhantering. Genom att flytta skrivarinfrastrukturen till molnet förbättrar man inte bara det mobila arbetet utan avlastar även IT-personalen från bördan att administrera olika skrivarservrar."
 
Trend 4: Hotet mot företag med ransomware kommer att öka
En av utmaningarna med hybrida och flexibla arbetsmodeller är att upprätthålla datasäkerheten och i slutändan skydda företagens immateriella rättigheter. Konica Minoltas forskning visade att 37 procent av alla företag ansåg att virus, skadlig kod eller allmänna säkerhetsrisker uppstod till följd av omständigheterna runt covid-19.[5] Mer än hälften av de tillfrågade företagen har redan upplevt en incident med ransomware under de senaste två åren, vilket gör det till ett verkligt hot. En ökning av mängden anonyma kryptovalutor gör det enklare för ett ökande antal yrkeskriminella att kräva lösensummor.[6] "Med allt fler digitala arbetsflöden blir de potentiella målen för cyberattacker i företagen fler. Både programvara och maskinvara måste bygga en stark mur mot dessa hot. Därför har cybersäkerheten blivit ännu viktigare för organisationer", förklarar Torben Mowka, produktchef på Konica Minolta Business Solutions Europe. Det som organisationer ofta inte har på sin agenda är att multifunktionsmaskiner även kan vara inkörsportar för hackerattacker. Konica Minolta har därför utsatt sina multifunktionsmaskiner för omfattande penetrationstester som tillhandahållits av NTT DATA och NTT Ltd:s säkerhetsavdelning. Under ett 80-timmarstest misslyckades teknikerna med försöken att hacka enheterna. Dessutom söker virusskanningslösningen Bitdefender efter infekterade data både in- och utgående i realtid. Om utskriftsjobb är infekterade tar Bitdefender bort dem.
 
Trend 5: Hållbarhet på arbetsplatsen – från utstickare till det nya normala
Under COP26-mötet i Storbritannien i november 2021 samlades världsledarna för att diskutera det viktigaste ämnet för vår tid – klimatförändringarna och de åtgärder som krävs för att stoppa de katastrofala konsekvenserna. Alla intressenter måste vidta effektiva åtgärder – inklusive företagen. På Konica Minolta har hållbarhet länge varit en integrerad del av företagets verksamhet och strategi. Detta inkluderar även hållbara tjänster för kunderna med syftet att minska koldioxidutsläppen. Exempelvis bizhub ECO-tjänsten erbjuder förkonfigurering av multifunktionsmaskiner vilket sparar toner och automatiskt tar bort tomma sidor. Det omfattar även programmet Enabling Carbon Neutrality för att kompensera för koldioxidutsläpp under enhetens livscykel. Sedan 2015 har 30 000 ton CO2 redan kompenserats. Tack vare ett samarbete med Treedom planteras dessutom ett träd i Kenya för varje såld bizhub ECO-tjänst. ”Med denna tjänst bidrar vi till både ekologiska och sociala lösningar”, förklarar Sharon Heymann, Senior Expert Sustainability Management på Konica Minolta Business Solutions Europe. "Hållbarhet handlar också om hela livscykeln för enheter och förbrukningsartiklar. Konica Minoltas produkter är konstruerade med hänsyn till material- och energibesparingar och lång livslängd så att de enkelt kan återanvändas efter första användningen eller återvinnas i slutet av livscykeln."
 
 

quotation marks

”Med alla utmaningar framför oss tror jag att 2022 kommer att bli ett år då vi alla kommer att kunna dra nytta av nya möjligheter för bättre affärsresultat, ökat välbefinnande på arbetsplatsen och en mer hållbar och säker arbetsmiljö.”

Olaf Lorenz Senior General Manager Digital Transformation kommenterar dessa fem trender för 2022


[1] Hur många affärsbeslut baseras på magkänsla snarare än data? BI-Survey, https://BI-survey.com/business-decisions-gut-feel
[2] Vad anställda säger om framtiden för distansarbete, McKinsey, 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
[3] Fortune 500-chefer berättar hur deras arbetsplatser efter covid kommer att se ut, Great Place to Work, 2021, https://greatplacetowork.com.vn/resource/fortune-500-executives-tell-us-what-their-post-COVID-workplaces-will-look-like/ 
[4]Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Allt har förändrats. Eller har det? #https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html
[5] Konica Minolta Research avslöjar påverkan av covid-19 på små och medelstora företag, Konica Minolta/Keypoint Intelligence, 2021, https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/konica-minolta-research-reveals-the-impact-of-covid-19-on-small-and-medium-size-businesses
[6]Ransomware och kryptovaluta: En matchning från helvetet, 2021, https://bravenewcoin.com/insights/ransomware-and-cryptocurrency  

Konica Minolta är ett globalt IT-företag som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta. Vi bygger broar mellan papper och digitalisering genom att tillhandahålla innovativa kvalitetslösningar inom print- och IT-infrastruktur och vi utvecklar ständigt våra affärsområden.

Innovation ligger i centrum för allt vi gör. Under de senaste 140 åren har vi kontinuerligt förflyttat gränserna för tekniken genom att skapa revolutionerande produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamheter.

Konica Minolta sysselsätter idag hela 43 300 medarbetare världen över med en omsättning på cirka 7,7 miljarder euro. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm samt platskontor i Göteborg, Malmö, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på cirka 80 platser i Sverige. Mer information om företaget finns på www.konicaminolta.se