Prognoser för etikett- och förpackningsbranschen 2022

| 13 januari 2022

Insikter från Konica Minolta.

Kommentarer av Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

Det kommande året erbjuder etikett- och förpackningsföretag/konverterare många nya möjligheter inom digitaltryck när världen tänker om och går mot en period av stabilitet efter att ha återhämtat sig från pandemins hårda tag.Det är slut med den tid då förpackningar och etiketter var utformade enbart för att vara användbara eller praktiska för att identifiera eller skydda varor och produkter. Särskilt i och med den digitala produktionens framväxt är etiketter och förpackningar numera en integrerad del av varumärket och hela köpupplevelsen. Genom att använda variabla data och anpassade, skräddarsydda lösningar kan leverantörerna öka sina vinstmarginaler.Driva ett värdefullt marknadsföringsinstrument med digital produktion

Fortsatta tekniska innovationer kommer att göra det möjligt för förpackningar att utvidga den traditionella funktionella rollen att transportera något i en behållare eller en etikett som identifierar "vad som finns inuti" till ett värdefullt marknadsföringsinstrument. Trenderna för 2022 kommer att omfatta förbättrad efterbehandling, t.ex. förädling, ökad automatisering, inköp av tryck på nätet och webbutiker, samt naturligtvis den ohejdbara övergången från analogt till digitalt.
 

Kraven kommer att fortsätta att öka på kompletta tillverkningsprocesser från början till slut med fler allt-i-ett-lösningar, liksom behovet av produktionsutrustning som kräver färre och mindre kvalificerade operatörer.


Viktiga verktyg för att förmedla information och stärka varumärket

Vi vet att etiketter och förpackningar kommer att fortsätta att utgöra försörjningskedjor för grundläggande förnödenheter och vara viktiga verktyg för att förmedla information och stärka varumärket. Hälso- och sjukvård, läkemedel samt mat och dryck är några av de sektorer som kommer att fortsätta att vara tillväxtområden för digital etikett- och förpackningsutskrift i framtiden.
 
Varumärkena kommer också att använda digital teknik för att öka engagemanget och intresset för sina produkter - allt i en mer hållbar miljö. Att reagera snabbt med högt automatiserade system som producerar små mängder är ett sätt att lyckas och hjälper varumärkena att tillgodose de snabbt föränderliga kraven från sina egna kunder.


Förenkling av produktionen för att uppfylla kraven på snabb respons

Det är viktigt att anpassa strategier och taktik till de krafter som påverkar konkurrensen och kundernas förväntningar, samtidigt som man förenklar produktionen för att möta kraven på snabb respons från en allt mer krävande kundbas. Mjukvara är också en avgörande komponent i strävan efter ökad lönsamhet


 

"Mjukvaruframgångar"

En av våra största "mjukvaruframgångar" har vi haft med en av våra kunder, L'Oréal, för en intern kampanj på nätet med hjälp av vår plattform för automatiserad marknadsföring Markomi. Tryckning är självklart avgörande för att skapa medvetenhet hos konsumenterna. Men med hjälp av programvarorna är det möjligt att definiera, segmentera, planera och spåra multimediakampanjer, som till exempel för den globala kosmetikagiganten, som också omfattar tryckta applikationer.

Läs mer!


Tänk om med hjälp av engagerande etikett- och förpackningslösningar


Vi ser på nära håll hur varumärkesägare letar efter innovativa och engagerande trycklösningar för kommersiella och industriella tillämpningar. Med dedikerad global support som levereras lokalt över hela världen arbetar vi nära våra kunder och varumärken i ett partnerskap och fortsätter att hjälpa dem att tänka om när det gäller tryckmöjligheter.

Den växande e-handeln är definitivt en avgörande trend för den fortsatta tillväxten av digital förpacknings- och etikettproduktion i framtiden, och detta kommer att få stor betydelse för konverterarna. De måste framför allt kunna reagera snabbt och utveckla e-handelsspecifika förpackningsdesigns som löser de inneboende utmaningarna med postdistribution, snarare än detaljhandelns utmaningar. Versionering och personalisering är också på frammarsch.

Som en global teknikleverantör med en lokal servicestruktur ser vi fortfarande stora möjligheter under de kommande åren för digitaltryck inom både etikett- och förpackningsproduktion.


Få produkterna att sticka ut på en alltmer överbefolkad marknad

Detta verkar också vara forskningsanalytikernas uppfattning. Smithers Future of Packaging Långsiktiga strategiska prognoser fram till 2030  [1] påpekar att de tekniska förbättringarna öppnar dörrar till allt fler förpackningstillämpningar. "Fler och fler varumärken vill att deras förpackningar ska berätta en historia för konsumenten i hopp om att deras produkt ska sticka ut på en alltmer överbefolkad marknad", står det i rapporten. "Personalisering gör det möjligt för varumärkena att utveckla en personlig kontakt med konsumenten i hopp om att en positiv interaktion kommer att innebära mer försäljning i framtiden."
 
Under 2019 uppskattade Smithers marknaden för digitalt tryck för förpackningar till 18,9 miljarder dollar med en total produktion på 2,54 miljoner ton. Tillväxten uppskattas till 10,9 % årlig sammansatt tillväxt fram till 2024, och därefter i samma takt.  [2]
 


Pandemin är en accelerator för digital produktion

Den "oundvikliga marschen" mot digital produktion av etiketter och förpackningar accelererar, enligt ett marknadsperspektiv från IDC om "Growth Opportunities in Digital Label and Packaging" (doc # EUR146199521, augusti 2021). "Pandemin har fungerat som en störare och en accelerator", står det i rapporten. "Automatisering är en annan digital välsignelse. Enkel drift och automatiserade arbetsflöden som möjliggörs av digital teknik driver affärstillväxt. Integrering av ytterligare processer som digital beläggning, digital prägling och stansning kommer att bidra till att processkedjan växer avsevärt."
 
Den slutgiltiga slutsatsen: "Det verkar som om vågen väger tungt till den digitala teknikens fördel."


Digital etikett- och förpackningsproduktion fortsätter att göra stora framsteg

Ett exempel på ett partnerskap som markerar ett betydande tekniskt steg framåt är AlphaJET, världens första digitala fabrik 4.0 B1+ tryckpress med en enda passage från MGI Digital Technology som tar utskrift till direkt inline-efterbehandling i ett enda steg med vattenbaserad UV-bläckteknik. Möjligheterna för förpackningar är oändliga.


 

Med de tillkommande fördelarna av att lansera vår nya digitala bläckstrålepress för wellpappförpackningar går vi in i ett nytt år med tillförsikt om fortsatta framgångar. PKG-675i gör det möjligt för tryckerier, konverterare och varumärkesägare att dra nytta av en lättanvänd lösning för sin on-demand-förpackningsproduktion - vilket matchar trenden mot mer skräddarsydda utskrifter för wellpapplådor.

Upptäck våra förpackningslösningar!
Vår marknadsledande AccurioLabel 230-produktionspress med tonerteknik fortsätter att bryta ny mark, och vi är förståeligt nog stolta över att vi nu har mer än 850 installationer runt om i världen. Enligt IDC:s marknadsprognos Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2021-2025 [3], har vår marknadsandel nu ökat till 19,9 % för digitala etikett- och förpackningsskrivare i leveranser och värde år 2020. Och denna tillväxt kommer att fortsätta. Etiketter är en marknad som vi kom in på för knappt fem år sedan, men redan nu har vi tagit en femtedel av skrivarleveranserna i värde på marknaden för digitala etiketter och förpackningar
 
År 2020 uppgick leveranserna av produktionsskrivare för digitala etiketter och förpackningar (L&P) i Västeuropa till 186 enheter till ett värde av 97,6 miljoner dollar, enligt IDC  [4]. Den västeuropeiska marknaden för digitala L&P-produktionsskrivare förväntas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 13,1 % mellan 2020 och 2025. Leveranser av tonerbaserade skrivare har fortfarande den största andelen av L&P-skrivare. Leveranserna av etikett- och förpackningsskrivare förväntas öka från 186 enheter 2020 till 344 enheter 2025.
  
Vi inser alla att den pågående Covid-19-situationen har skapat utmaningar utan motstycke, men personliga möten återupptas och en känsla av normalitet återkommer. Personliga möten kommer att bli ännu viktigare vid evenemang som det globala Labelexpo i Bryssel, Belgien, den 26-29 april 2022, där vi i hall 8 (monter C12/C19) återigen kommer att ha en betydande närvaro och ser fram emot att träffa kunder och potentiella kunder.

Förutom live-evenemang kommer vi att fortsätta att bygga upp vår närvaro på nätet eftersom vi hjälper till att forma idéer för våra kunder i en partnerskapsstrategi - oavsett "kommunikationskanal".

Vårt åtagande är fortfarande att leverera bästa möjliga service till alla våra kunder.

Läs mer här!

 
[1] Page 37, Smithers Future of Packaging Long-Term Strategic Forecasts to 2030, Georgy Cameron
[2] Page 38, Smithers Future of Packaging Long-Term Strategic Forecasts to 2030, Georgy Cameron
[3] IDC Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2021-2025, 2021, doc #EUR147967021, July 2021
[4] IDC Western Europe Digital Label and Packaging Printer Forecast, 2021-2025, Doc # EUR147967021, June 2021

Konica Minolta är ett globalt IT-företag som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta. Vi bygger broar mellan papper och digitalisering genom att tillhandahålla innovativa kvalitetslösningar inom print- och IT-infrastruktur och vi utvecklar ständigt våra affärsområden.

Innovation ligger i centrum för allt vi gör. Under de senaste 140 åren har vi kontinuerligt förflyttat gränserna för tekniken genom att skapa revolutionerande produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamheter.

Konica Minolta sysselsätter idag hela 43 300 medarbetare världen över med en omsättning på cirka 7,7 miljarder euro. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB har huvudkontor i Stockholm samt platskontor i Göteborg, Malmö, Kalmar och Falun. Inkluderat fristående återförsäljare finns Konica Minolta representerat på cirka 80 platser i Sverige. Mer information om företaget finns på www.konicaminolta.se

Kontakt

Kontakt

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 151 622-06-281