KONICA MINOLTA IDENTIFIERAR FEM VIKTIGA TRENDER SOM KOMMER ATT FORMA OCH PÅVERKA DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN 2024

| 4 december 2023

Den pågående utvecklingen och expansionen av den digitala arbetsplatsen har varit mycket tydlig under 2023. Det har fortsatt att spela en avgörande roll för att framgångsrikt möjliggöra distansarbete, förvandla det moderna kontoret till ett geografiskt utspritt men ändå enhetligt utrymme och därmed driva på hybridarbetstrenden som fortsätter att stödja många sektorer. Bredare faktorer, inklusive det globala klimatnödläget, den eskalerande levnadskostnadskrisen och inflationen, tillsammans med geopolitiska konflikter och krig, kommer att utöva sitt inflytande på den digitala arbetsplatsen även under 2024. I takt med att organisationer och företag strävar efter att förbli kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga samtidigt som de tar itu med de anställdas föränderliga förväntningar och behov, tillsammans med de ihållande utmaningarna med kompetensbrist, kommer betydelsen av teknik för den digitala arbetsplatsen att fortsätta att växa. Dessutom kommer dess roll för att säkerställa medarbetarnas tillfredsställelse, behålla och attrahera talanger att bli allt viktigare.


De fem trenderna som formar den digitala arbetsplatsen 2024:

Trend 1: Intelligent användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för automatisering av lämpliga uppgifter
Trend 2: Datasekretess och säkerhet
Trend 3: Medarbetarnas välbefinnande och engagemang
Trend 4: Ytterligare molnbaserat samarbete
Trend 5: Hållbarhet och att se till att teknik och arbetsplatspraxis bättre kan stödja det
 

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Corporate Communications & Content Manager

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337