AccurioPro Flux Premium


Viktigt verktyg för att optimera automatiseringen av arbetsflödet.


AccurioPro Flux Premium använder ett jobbkvittobaserat utskriftsarbetsflöde och ger kunderna ett verktyg för enkel och bekväm beställning av utskriftsprodukter. Användare kan skicka utskriftsjobb direkt från källprogrammet till interntryckeriet via företagets intranät. Operatörerna kan välja bland en mängd olika intelligenta utskriftsfunktioner för att administrera alla inkommande jobb.


AccurioPro Flux Premium-arbetsflöde

Allmänt

Allmänt
 • Central jobblista
 • Arbeta samtidigt
 • Skapa rapport

Mallar

Mallar
 • Regelbaserad jobbtilldelning
 • Automatisk utskrift

Jobbkvitto

Jobbkvitto
 • Sändning av utskriftsjobb via klienter

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium

Alternativ

 • Flux Accounting Connector
  Integrerar externa redovisningslösningar i utskriftsarbetsflödet.
 • Ansluter AccurioPro Flux Premium till redovisningsfunktionerna Pcounter, SafeQ (YSoft) eller PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  En Flux Multi Seat-licens per extra operatör krävs för att kunna arbeta samtidigt på den centrala jobblistan (max.
 • 10).
 • Flux Preflight Connector
  Integrerar externa preflight-lösningar för att åtgärda PDF-problem och undvika produktionsfel.
 • Ansluter till pdfToolbox (Callas) och PitStop (Enfocus).

Hur kan AccurioPro Flux hjälpa dig?

AccurioPro Flux Premium är ett verktyg för att enkelt beställa trycksaker genom ett arbetsflödesbaserat utskriftsflöde. Via företagets intranät kan användare skicka jobb direkt till tryckeriet.

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr AccurioPro Flux Premium
AccurioPro_Flux_Premium_Print_Autom-thumbnail