AccurioPro Connect

Anpassa och integrera med AccurioPro Connect


Framtidens arbetsflödesplattform


Andra arbetsflödesplattformar? Slösa inte bort din tid


Med AccurioPro Connect kan du utöka de beprövade fördelarna med Konica Minoltas AccurioPro-system ytterligare genom att integrera befintlig offsetutrustning med digitala utskriftssystem, vilket sparar dig och din personal värdefull tid och pengar.


Som svar på förändrade marknadsförhållanden har offsettryckerierna börjat införa ett brett utbud av flexibla produkter och tjänster, till exempel små upplagor, kundanpassning och brådskande beställningar. Den här stora förändringen i branschen har kunnat genomföras genom sömlös integrering av befintlig offsetutrustning med digitala utskriftssystem.


Den här integreringen har även stöd för ökad automatisering, effektivare arbetsflöden och minskat avfall – allt detta är viktigt för en hälsosam lönsamhet.


AccurioPro Connect-arbetsflödesplattform är en av lösningarna som ingår i AccurioPro-serien, Konica Minoltas professionella utbud av utskriftslösningar. AccurioPro Connect automatiserar en mängd prepressprocesser och genom att koppla ihop dem automatiseras ett helt arbetsflöde. Genom att öka effektiviteten i det som vanligtvis är tidskrävande kan tryckerier öka sin produktivitet avsevärt.AccurioPro Connect-logotyp


AccurioPro Connect

Framtidens plattform för arbetsflöden

Arbetsflödessystemet du behöver

Arbetsflödessystemet du behöver

För att stora och medelstora tryckerier ska kunna öka effektiviteten och säkerställa konkurrenskraften är det viktigt att de integrerar sin utskriftsinfrastruktur och automatiserar arbetsflöden så mycket som möjligt. Detsamma gäller för företag som använder digitaltryck för att skapa egna publikationer och marknadsföringsmaterial internt. Produktiviteten kan ökas med automatiserade prepressprocesser och anpassade arbetsflöden som drar nytta av användarvänliga verktyg.


 • Som svar på förändrade marknadsförhållanden har offsettryckerierna börjat införa ett brett utbud av flexibla produkter och tjänster, till exempel små upplagor, kundanpassning och brådskande beställningar. Digitalisering har gjort detta möjligt (genom att till exempel möjliggöra sömlös integrering av befintlig offsetutrustning med digitala utskriftssystem). Den här integreringen har även stöd för ökad automatisering, effektivare arbetsflöden och minskat avfall. Allt detta är viktigt för en hälsosam lönsamhet.
 • AccurioPro Connect är en arbetsflödesplattform som automatiserar en mängd förtrycksprocesser, och genom att koppla ihop dem automatiseras ett helt arbetsflöde.
 • Genom att öka effektiviteten i uppgifter som vanligtvis är tidskrävande kan tryckerier öka sin produktivitet avsevärt.

AccurioPro Connect

AccurioPro Connect

 • Enkel återkallning av arbetsflöden: automatiserade prepress-arbetsflöden kan sparas och återkallas när som helst, vilket minskar manuellt arbete och minimerar misstag och dataförlust
 • Praktisk filimport: arbetsflöden som definieras i kategorierna samla in, bearbeta och distribuera kan sparas som en *.wfxp-fil och importeras och ändras senare
 • Jobbkvitto – öppen anslutning: stöd för inmatning och utmatning av JDF-, JSON- och CSV-filer ger stora fördelar jämfört med konkurrerande produkter
 • Länk via jobbkvitto till MIS-system: extremt hög automatiseringsnivå kan uppnås genom att länka olika lösningar. Job Ticket Editor hämtar information om jobbkvitton från användaren och sparar den till metadata. Därefter skapar eller uppdaterar Job Ticket Generator JDF-filer med dessa metadata
 • AccurioPro Connect har automatisk konfiguration och inbyggd efterbehandling
 • Enkel jobbsändning: AccurioPro Conductor Connector-noden gör det enkelt att skicka utskriftsjobb (JDF+PDF)
 • Dokument skickas till en AccurioPro Conductor via ett automatiserat arbetsflöde.
 • All nödvändig information för att adressera efterbehandlingsenheterna ingår
 • Integrering av flera tryckpressar för produktion: KM-1 och annan effektiv utrustning för efterbehandling offline kan enkelt och automatiskt integreras.
 • Till och med efterbehandlingsenheter offline kan anslutas för att ge mycket effektiva hybridarbetsflöden för utskrift (analoga till digitala).

Hämta produktbroschyren för att få all information.

AccurioPro Connect broschyr
AccurioPro_Connect_print-auto_datasheet thumbnail