AccurioPro Flux Essential


Ett viktigt verktyg för att optimera utskriftshanteringen.


AccurioPro Flux Essential ger all information som behövs för professionell jobbhantering på ett ögonblick. Alla utskriftsjobb listas i inkorgen. Tryckerier kan välja bland en mängd olika intelligenta utskriftsfunktioner för att administrera alla inkommande jobb. AccurioPro Flux Essential erbjuder enhetlig jobbhantering i tryckeriet och dess klientdel integrerar alla utskriftsenheter med kostnadseffektiva och tidsbesparande funktioner för t.ex klusterutskrift.


AccurioPro Flux - automatiserat arbetsflöde från Konica Minolta

Skalbar flexibilitet – AccurioPro Flux är en mycket skalbar mjukvarusupport, som ger tillgång till en rad verktyg för att organisera, automatisera och optimera ett företags hela printflöde.

AccurioPro Flux Essential-arbetsflöde

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Produktbaserad jobbearbetning

  • Automatiserar tillämpningen av utskriftsinställningar


Hantering av utskriftsköer

  • Jobbimport
  • Hot Folders
  • Anpassade jobbfilter
  • Klusterutskrift


Ytterligare alternativ för AccurioPro Flux Essential

  • Flux Raster Editor
    Med den här avancerade redigeraren kan du redigera dokument utifrån bilder/raster.
  • Den möjliggör vanliga bildredigeringsåtgärder (till exempel ta bort fläckar, räta upp, borsta, radera, linjera, fylla) för en eller flera sidor.

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr AccurioPro Flux Essential
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail