AccurioPro Flux Essential

DEN ENDA PROGRAMVARAN FÖR FÖRBEREDELSE DU BEHÖVER


Intelligenta utskriftsfunktioner, bland annat mallar och uppdelning färg/svartvitt, sparar användaren tid och pengar och erbjuder alla funktioner du behöver för effektiva förtrycksprocesser. Automatiseringen av återkommande uppgifter och centraliserad styrning av alla produktionsmaskiner ökar produktiviteten i utskriftsrummet.


AccurioPro Flux Essential levereras med en fördefinierad uppsättning utskjutningsscheman (till exempel broschyr, flera utskrifter på ett ark osv.) som automatiserar den tidigare felbenägna uppgiften att arrangera flera sidor på ett enda ark. Funktionen gör det även enklare att skapa individuella pappersformat och signaturer för att producera skräddarsydda utskriftsprodukter som anpassade broschyrer. Användarna drar nytta av enkel användning och sparar mycket tid.


Operatörerna behöver bara skapa mallar en gång och sparar därigenom mycket tid på repetitivt pre-pressarbete för alltid. De kan välja bland en mängd olika intelligenta utskriftsfunktioner för att administrera alla inkommande jobb. Kraftfulla förberedelsefunktioner ingår för professionell jobbredigering. Sen jobbredigering ökar flexibiliteten i tryckeriet, samtidigt som det blir enklare och snabbare att ordna flera sidor på ett enda ark.


Ditt pre-pressarbete har aldrig varit så smidigt eller enkelt att hantera.


Den mest professionella redigering du kan hitta


Driver du en egen tryckverksamhet eller kanske ett interntryckeri? Som tryckeri är du väl medveten om att du behöver världens bästa utskriftsprodukter för att kunna producera och leverera oklanderliga utskriftsprodukter på kortast möjliga tid.


Du vill inte förlora tid på de repetitiva uppgifter som förberedelser av liknande utskriftsjobb vanligtvis kräver. Att göra det arbetet manuellt är tidskrävande, opraktiskt och genererar onödiga kostnader eftersom det kräver mer arbetskraft. Du vill organisera din utskriftsproduktion på det effektivaste och billigaste sättet, och alltid använda den bästa utskriftsenheten för varje jobb.


Att dela upp jobb och skriva ut färg och svartvitt separat är ofta det mest kostnadseffektiva sättet, men för att göra det behöver du professionella programvaror som även kan hantera förfrågningar om sena ändringar från kunderna. På så sätt reagerar du alltid så professionellt och flexibelt som möjligt och kan klara även de snävaste leveranstiderna.


Professionell programvara för jobbpreparering ger dig möjlighet att ändra inställningar för ett utskriftsjobb i sista minuten innan jobbet skickas till produktion. Med rätt jobbprepareringsprogram är det inget problem att infoga flikar, ta bort sidor eller lägga till komplexa jobbearbetningsdetaljer som broschyrefterbehandling, utskjutning, färguppdelning eller beskärningsmärkning precis före utskrift. Tack vare förhandsgranskningen i realtid ser du genast eventuella ändringar som gjorts i jobbet. Det sparar dig värdefull tid eftersom du inte längre behöver producera provutskrifter.


Utskjutningsmallarna i den professionella make ready-programvaran ökar din övergripande effektivitet, funktionen för uppdelning färg/svartvitt förbättrar lönsamheten och funktionerna för sen jobbredigering minskar reaktionstiderna och maximerar flexibiliteten.


AccurioPro Flux - automatiserat arbetsflöde från Konica Minolta

Skalbar flexibilitet – AccurioPro Flux är en mycket skalbar mjukvarusupport, som ger tillgång till en rad verktyg för att organisera, automatisera och optimera ett företags hela printflöde.

AccurioPro Flux Essential-arbetsflöde

Öka din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft

Öka din övergripande flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft

AccurioPro Flux Essential är Konica Minoltas programvarulösning för jobbförberedelse och professionell automatisering av utskriftsarbetsflöden. Systemet är optimerat för användning på interntryckerier på offentliga organisationer, universitet och företag, och har de funktioner som krävs för att minimera kostnaderna och maximera avkastningen på din investering.


AccurioPro Flux Essential ger tryckerier och interntryckerier en effektiv mallfunktion för utskjutning och jobbhantering. Operatörerna behöver bara skapa mallar en gång och sparar därigenom mycket tid på repetitivt förtrycksarbete för alltid. De kan välja bland en mängd olika intelligenta utskriftsfunktioner för att administrera alla inkommande jobb.


Kraftfulla förberedelsefunktioner ingår för professionell jobbredigering. Sen jobbredigering ökar flexibiliteten i tryckeriet, samtidigt som det blir enklare och snabbare att ordna flera sidor på ett enda ark.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential-alternativ


 • Flux Raster Editor
  Med den här avancerade redigeraren kan du redigera dokument utifrån bilder/raster.
 • Den möjliggör vanliga bildredigeringsåtgärder (till exempel ta bort fläckar, räta upp, borsta, radera, linjera, fylla) för en eller flera sidor.


Vilka fördelar kan ditt företag förvänta sig av att använda Konica Minoltas integrerade förberedelselösningar?


 • MINSKA TIDSFÖRLUSTER: Ödsla inte tid på repetitiva uppgifter som förberedelser av liknande utskriftsjobb vanligtvis kräver. Att göra det arbetet manuellt är tidskrävande, opraktiskt och genererar onödiga kostnader eftersom det kräver mer arbetskraft.
 • BLI ORGANISERAD: Ordna utskriftsproduktionen på det effektivaste och billigaste sättet genom att använda den lämpligaste utskriftsenheten för varje jobb.
 • Att dela upp jobb och skriva ut färg och svartvitt separat är ofta det mest kostnadseffektiva sättet.
 • BRANSCHENS BÄSTA PROGRAMVARA: Professionella programvaror hanterar förfrågningar om sena ändringar från kunderna, så att du kan reagera så flexibelt som möjligt och klara även de snävaste leveranstiderna.
 • VÄNTA TILL SISTA MINUTEN: Professionell programvara för jobbförberedelse ger dig möjlighet att ändra inställningar för ett utskriftsjobb i sista minuten innan jobbet skickas till produktion.
 • Med rätt jobbprepareringsprogram kan du infoga flikar, ta bort sidor och lägga till komplexa jobbearbetningsdetaljer som broschyrefterbehandling, utskjutning, färguppdelning eller beskärningsmärkning precis före utskrift.
 • VISA VARJE ÄNDRING: Med förhandsgranskning i realtid kan du genast se eventuella ändringar som gjorts i jobbet, vilket sparar dig värdefull tid eftersom du inte längre behöver producera provutskrifter.
 • INFÖR MALLAR I PRODUKTIONSPROCESSEN: Utskjutningsmallarna som används i professionell programvara för jobbpreparering ökar din övergripande effektivitet.
 • FUNKTION FÖR FÄRGUPPDELNING: Uppdelning av jobbet i färg respektive svartvitt förbättrar lönsamheten och funktionerna för sen jobbredigering ger kortare reaktionstider och maximerad flexibilitet.

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr AccurioPro Flux Essential
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail