Längre leveranstider

 

Uppdatering 2023 01 12

Uppdatering gällande tonersituationen
 
Under de senaste månaderna har vi arbetat med att förbättra våra leveransprocesser och vi kan nu konstatera att leveranssituationen har stabiliserats och att vi levererar maskiner och toner regelbundet till våra kunder. 

Tack för ert tålamod!


Uppdatering 2022 09 16

Uppdatering gällande tonersituationen
 
Leveranssituationen för toner förbättras dag för dag. Under de senaste månaderna har vi fokuserat på att förbättra våra produktions- och leveransprocesser, vilket har resulterat i en avsevärd minskning av våra orderstockar. Från mars till augusti har vi kunnat minska vår orderstock med 70 % och den positiva trenden fortsätter.
 
Även den globala leveranskedjan förbättras i takt med att hamnarna i Kina återigen öppnas för containertransporter. Även om vi inte är tillbaka till det normala ännu, tror vi att den övergripande leveranssituationen kommer att stabiliseras helt i slutet av året.
 
Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig.
 
Tack för ditt tålamod!


Uppdatering 2022 06 23

Vi upplever förbättringar i den globala logistiksituationen och får nu igenom flera av våra transporter. Dessvärre är det fortfarande ett antal faktorer i leveranskedjan som påverkar den totala leveranssäkerheten avseende toner.

Vår tonerproduktion körs i full kapacitet med maximal produktion och för närvarande producerar vi minst 20% mer än normalt på månadsbasis.

Den totala ledtiden från produktion till leverans kan dock vara upp till 10 veckor. Detta relaterat till COVID-19-låsningarna i Kina i kombination med det pågående kriget i Ukraina, som förlänger leveranstiderna avsevärt.    

Eftersom transportcontainrarna är låsta strävar vi efter att flyga alla leveranser för att förbättra leveransflödet. Genom att transportera försändelserna med flyg kan vi dock inte leverera samma volymer som vid containerleverans.

Med tanke på den nuvarande eftersläpningen avseende toner räknar vi med att vi kommer att kunna uppfylla efterbeställningarna senast i oktober 2022.

När det gäller leveranser av maskiner och hårdvara räknar vi med att stabilisera leveranssituationen i slutet av året och räknar med längre leveranstider under en period framöver.   

Vi beklagar verkligen denna olyckliga situation och försäkrar er om att vi övervakar processen noga dagligen. Vi använder alla tillgängliga resurser för att lösa denna situation. 

Tack för din förståelse.


Uppdatering 2022 05 18

Globala händelsers påverkan på våra leveransmöjligheter

Under de senaste månaderna har vi delat med oss av flera uppdateringar om vår leveranssituation via försäljnings- och servicekanaler samt via vår hemsida. Vi har nu har samlat den senaste informationen samt prognoserna nedan:

Internationella logistikprocesser  har även fortsatt stor inverkan på vår, - liksom andra företags, leveransförmåga av produkter. Den strikta hanteringen av COVID-19 i Kina och effekterna av kriget mellan Ukraina och Ryssland ökar ledtider och kostnader för nästan alla branscher.

Nivån för att hantera efterfrågan på toner är uppnådd. En restorder för svartvita toner kvarstår. Åtehämtning förväntas i oktober.

Både våra fabriker,  i Tatsuno och Kofu i Japan, har återupptagit full tonerproduktion. Vi arbetar dag och natt för att arbeta bort eftersläpningen och har påbörjat återuppbyggande av förråden ända sedan vi sjösatte den nya produktionsprocessen. Bulktonerleveranserna till vår tappningsfabrik i Europa har återupptagits i oktober 2021 (Kofu-anläggningen) och i november (för Tatsuno-anläggningen).

Sammantaget har vi, för majoriteten av alla A3- och A4-kontorsmaskiner, nått en nivå där vi kan täcka vårt behov av toner. Dock kvarstår en restorder av bulktoner av svart relaterat till Tatsuno. Detta påverkar vissa modeller av vår bizhub i-serie (C3350i/C4050i/C3320i och C250i/C300i/C360i,C750i).

Vi räknar med att gradvis återhämta oss från denna backlog i början av andra halvåret (oktober). Samtidigt pågår kontinuerligt en analys av efterfrågan och utbud för att anpassa produktionen vid behov.

När det gäller toner avseende Production Printing, så siktar vi på att nå vår månatliga behovstäckning genom ytterligare lokala inköp av toner från tredjepart och kontinuerlig leverans av Konica Minoltas originaltoner.

Våra nuvarande setimeringar tyder på att vi kommer att ha nått den månatliga behovsnivån i slutet av andra kvartalet (september). Som ett resultat av olika åtgärder på lokal och central nivå har vi kunnat halvera vår centrala backlog sedan omstarten i oktober 2021.

Optimering av processer för fyllning av toner inför framtiden

Vår anläggning för fyllning av toner i Frankrike (BSF) arbetar fortfarande med full kraft. En ny produktionslinje har tagits i bruk i slutet av april. Dessutom har man kommit överens med arbetstagarförbund i Frankrike om att arbeta  ett extra skift på helger. Alla dessa åtgärder gör att BSF kan arbeta hela 21,5 timmar per dag under en vecka. 

Vi arbetar med att utveckla en kompletterande fyllningsprocess som syftar till att optimera utbudet av toner ur ett globalt perspektiv. Detta skulle innebära att, när det lokalt, behövs mindre volym av toner i en viss region skulle denna region kunna hantera flaskor till andra regioner där efterfrågan är större.

En annan åtgärd som vi kommer att vidta för att förbättra våra processer, på grundval av de smärtsamma lärdomarna från det senaste året, är att vi kommer att renovera produktionslinjerna i Kofu och Tatsuno. Detta kommer att leda till en ökning av tonerproduktionen med 40 ton toner per månad (YMC-toner) och 130 ton per månad (K-toner), vilket motsvarar en ökning med 15-20%. Vi kommer noggrant att anpassa tidpunkten för detta genomförande relaterat till tillgången och kapaciteten för säkerhetslager vid den tidpunkten.

Global påverkan skapar fortfarande effekt på tillgängligheten av hårdvara under de kommande veckorna. Förbättringar avseende vissa Office-produkter i svartvitt och samtliga produkter inom Production Printing.

När det gäller hårdvara från våra produktionsanläggningar i Kina och Malaysia påverkar låsningarna i södra och östra Kina vår leveranssituation såväl som globala förseningarna i leveranskedjan.

I april har alla sjö- och flygfraktleveranser från östra Kina avbrutits, vilket kommer att ge viss effekt under de kommande månaderna. Produktionen i Shanghai kan komma att återupptas i slutet av maj, medan produktionen i Malaysia och Donguang redan är i full eller delvis drift. Detta med viss risk för ytterligare nedläggning på grund av låsningen i Shanghai och problem med komponentförsörjningen. 

Observera att detta endast är antaganden, eftersom återupptagandet relateras till de kinesiska myndigheterna och deras hantering av COVID-19.

Den goda nyheten är tillgången på vissa svart/vita Office-produkter. Detta är utöver de nuvarande kraven, vilket innebär att de är tillgängliga för beställning. Även när det gäller produkter för Production Printing, färg och svart/vit, ökar tillgängligheten för olika serier.

När det gäller A3- och A4 Office har vi dessvärre fortfarande en stor eftersläpning. Som motåtgärder planerar vi att påskynda produktionen i de berörda produktionsanläggningarna (så snart de får öppna igen) och försöker bekräfta flygfrakt för leveranser så snart som möjligt. I nuläget kan vi dock inte förutse utvecklingen av tillgängligheten och vi kommer att uppdatera situationen så snart som möjligt.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter denna globala situation har skapat.

Vi kan försäkra er om att vi arbetar med full kraft för att lösa dessa återstående problem så snabbt som möjligt för att kunna återgå till en normal leveranssituation så snart som möjligt.

Vi ser fram emot en normalisering av situationen där vi kan återgå till att vara den pålitliga leventör vi önskar vara. 


Uppdatering 2022 03 21

Under de senaste månaderna har vi kontinuerligt återkommit med flera uppdateringar om vår leveranssituation via direktkommunikation via våra försäljnings- och servicekanaler och direktutskick. Nedan följer en sammanfattning av den nuvarande situationen i stort:

Toner 
Båda våra fabriker i Tatsuno samt Kofu i Japan har återupptagit full produktion av toner sedan december och vi har arbetat dag och natt för att ta bort eftersläpningen och bygga upp våra lager ända sedan vi byggde upp den nya tonerproduktionsprocessen i fabrikerna. 

Bland de lärdomar vi dragit av vår ständiga strävan att förbättra våra tjänster har Konica Minolta ändrat sättet att se på tonerproduktionen och även sättet att hantera lager. I detta syfte kommer de konsoliderade trösklarna för tonervaror att höjas avsevärt. För det andra kommer inköpet av toner att delas upp och fördelas på olika oberoende källor - inklusive licensiering av tredjepartstillverkare.

Dessa och andra åtgärder garanterar en stabil leverans till våra värdefulla  kunder och partners. Vi producerar nu för närvarande mer toner än vad som dagligen behövs - i januari 2022 har till exempel över 1 200 ton toner (motsvarande 345 000 flaskor toner) producerats medan endast 1 000 ton var "normalt" planerad volym.

Den ofördelaktiga situationen med kunder som väntar på tonerleveranser går tillbaka till den övergripande globala krisen i försörjningskedjan som visar sig i försenade transporttider: För närvarande tar det betydligt längre tid än vanligt för bulktoner att skickas till vår tappningsfabrik i Frankrike och slutligen till kunderna, medan vi ständigt ser över och optimerar dessa ledtider. 

Även om det produceras tillräckligt med toner för många maskiner har vi fortfarande längre leveranstider för vissa. Dessutom måste vi dessvärre meddela att toner för MFP-maskinerna bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C4000i och 4050i, 4750i samt 4700i (Sparrow) för närvarande inte är tillgänglig. Tonern för ovanstående serier tillverkas i vår malaysiska fabrik där oförutsedda händelser, exempelvis den nyliga översvämningen samt den malaysiska regeringens restriktiva hantering av ett Omicron-utbrott i fabriken, ledde till ett tillfälligt avbrott i tonerproduktionen på denna plats. Dessutom bromsar den globala hartskrisen produktionen av dessa tonerflaskor.

På grund av den övergripande globala krisen i leveranskedjan, inklusive avsevärt begränsad kapacitet för containerleveranser, har vi därför för närvarande en "bak log" av toner från vår fabrik i Malaysia.

Konica Minolta arbetar outtröttligt för att lösa denna situation genom att använda mer arbetskraft och öka antalet skift i den malaysiska produktionen. Situationen för Sparrow kommer att förbättras avsevärt i slutet av mars då produktionen kommer ikapp.  

Hårdvara 
Överlag upplever företag inom tillverknings- och produktionsindustrin en rad olika utmaningar, vilket resulterar i den så kallade bullwhip-effekten som orsakats av COVID-19-pandemin. Konica Minolta, som ett av dessa företag, arbetar outtröttligt för att minimera eventuella effekter från dessa olika utmaningar på din dagliga operativa verksamhet och vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa för att uppfylla vårt självpåtagna krav på att vara din leverantör av er intelligenta och uppkopplade arbetsplats och vi strävar ständigt efter att utveckla dina kommersiella utskriftsmöjligheter. 

Den globala halvledarsituationen har tyvärr inte förändrats nämnvärt sedan vår senaste uppdatering. Utöver den pågående effekten av halvledarbristen står vi nu - liksom andra tillverkare på denna globaliserade marknad - inför ytterligare utmaningar: Även här ledde översvämningen i Malaysia och en restriktiv hantering av Omicron-vågen i Kina och Malaysia till att produktionen försenades eftersom det inte finns tillräckligt med fabriksarbetare i våra produktionsanläggningar. Detta resulterar i fortsatta förseningar för i-serien som vi försöker hålla så minimala som möjligt. 

Vi ber om ursäkt för dess olägenheter och bieffekterna av den globala situationen. Vi arbetar i högsta möjliga takt för att lösa dessa återstående problem så snart det är möjligt. Uppdatering 2021 12 08

Gällande kapaciteten avseende toner för Office:

Konica Minoltas tonerproduktion har återupptagits enligt tidtabell
vid fabrikerna i Kofu och Tatsuno. Leveranskedjorna har återupprättats. Tonern från fabrikerna i Japan levereras kontinuerligt till Europa och vidare ut till slutkunderna. 

Samtidigt har Konica Minolta inlett ett antal extraordinära åtgärder, som t.ex. inköp av toner och bättre återvinning av använda toners, för att minska effekterna av det tillfälliga produktionsstoppet. 

Den kombinerade effekten av dessa åtgärder innebär att situationen kommer att förbättras avsevärt i slutet av november/början av december.  
Under de senaste veckorna har mycket toner redan levererats till kunderna och eftersläpningen har minskat. Konica Minolta förväntar sig att leveranserna av toner kommer att förbli stabila i framtiden och att den återstående orderstocken kommer att avvecklas inom en överskådlig framtid.  
Om du är i akut behov av toner, kan du kontakta din säljare som kommer att undersöka alla möjligheter att lösa behoven.

Vi kommer att uppdatera situationen regelbundet när det finns nyheter att rapportera.  


Uppdatering 2021 11 08

Som tidigare informerats har Konica Minoltas tonerfabrik i Tatsuno drabbats av en explosion som berör en liten del av produktionen. Explosionen var av sådan karaktär att det av säkerhetsskäl var nödvändigt att stoppa tillverkningen av toner även vid en annan fabrik i Kofu, Japan.
 
Toner för multifunktionsskrivare (kontorsmaskiner)
Orsaken till explosionen har identifierats och tillverkningen av toner till våra kontorsskrivare inleddes den 18 oktober och leveranser av toner till Europa har börjat att anlända med flyg. Samtidigt har flera satsningar, som inköp av toner och bättre återvinning av använda toner, gjort att vi har fått in ytterligare toner till våra kunder, vilket kan bidra till att minska betydelsen av det tillfälliga produktionsstoppet.

För att tillgängliga toners ska kunna räcka till så länge som möjligt under denna period, har vi valt att bara fylla tonerflaskorna till hälften. På så sätt kan fler kunder få toner levererade till sig. Den samlade effekten av åtgärderna är positiv. Både vecka 43 och vecka 44 har toner levererats till kunder och antalet restorder har minskat.
 
Toner för produktionsskrivare

Konica Minoltas produktion av toner har återupptagits som planerat vid fabrikerna i Kofu och Tatsuno, och leveranskedjan till Europa har börjat återställas.

Samtidigt har vi, som vi har beskrivit tidigare, vidtagit ett antal extraordinära aktiviteter för att minska olägenheten hos våra PP/IP-kunder, bland annat har vi köpt upp lager av orginaltoner från externa leverantörer samt tredjepartstoner.

Vi räknar med att dessa åtgärder ska ge en viss förbättring av den besvärliga leveranssituationen. Under de senaste veckorna har vi levererat såväl egna som OEM-toners till kunder.

Om du är i akut behov av toner, tveka inte att kontakta din lokala kontaktperson, som kommer att göra allt för att försöka uppfylla din begäran.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen om situationen
 
När är vi tillbaka till det normala?
Varaktigheten i förseningar i tonerleveransen beror på hur de initierade initiativen ser ut, och vi kommer att göra allt vi kan för att komma i ordning med normala tonerleveranser till dig. Men ett exakt datum då vi är tillbaka till det normala igen kan vi dessvärre inte förse er med i nuläget. Vi kommer löpande att uppdatera er kring situationen så snart det finns nyheter att rapportera.


Om du är i en nödsituation och behöver toner, kontakta din representant hos oss, som sedan kommer att undersöka alla alternativ för att lösa din situation.


-------------


Påverkan av explosion vid Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory
avseende leverans av toner

 

Langenhagen, Tyskland, 5 oktober 2021

Konica Minolta har drabbats av en explosion vid en av våra tonerfabriker i Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) den 12 augusti 2021. Ingen skadades och skadorna var endast av materiell natur. Produktionen har stoppats medan Konica Minolta, Inc. har utvärderat orsaken till explosionen i nära samarbete med lokala brand- och polisavdelningar, samt en extern, oberoende tredjepartsorganisation. Det fastställdes att statisk elektricitet som genererades under torkningsprocessen orsakade en dammexplosion. Baserat på detta kommer en ny produktionsmetod att införas för att eliminera risken för att en upprepning av problemet skall uppstå när produktionen återupptas.

Kofu-fabriken, Konica Minoltas andra tonerfabrik som också har stängts av försiktighetsskäl, kommer att återuppta tonerproduktionen med denna nya produktionsprocess den 18 oktober, Tatsuno-fabriken återupptar tonerproduktionen med den nya produktionsprocessen den 8 november.

De följder som detta får för våra kunder är brist på toner, som vi räknar med kommer att förbättras från slutet av november.

Konica Minolta ber uppritigt om ursäkt för den påverkan detta skapar för kunder och partners och arbetar i högsta tempo och på många nivåer för att fortsätta att förbättra situationen. Vi är i direkt kommunikation med våra kunder och partners och har prioriterat deras krav innan vi publicerat detta uttalande.

Under denna tillfälliga period med möjliga tonerförseningar kan du som kund göra följande:

• Se till att tonern inte byts förrän patronerna är helt tomma
• Se över din arbetsplats för att identifiera toner som eventuellt förlagts
• Ställ in drivrutinsinställningarna för att skriva ut i "spar-läge" och låt tonern räcka till upp till 50% längre
• Spara in på antalet utskrifter
• Bunkra inte upp toner i onödan
• Sänd fler utskrifter till andra enheter

 

Den globala bristen på mikrochip kan medföra längre leveranstid

 

Kära kunder och Partners,
 
Den globala bristen på mikrochip är omfattande och komplex. Ett stort antal industrier är drabbade. Så även vår, i vår egenskap av att vara en större tillverkare med påverkade fabriker.

Uppdatering juli 2021:
Dessvärre påverkas Konica Minolta, liksom andra leverantörer, av den globala bristen på mikrochip och förbrukningsvaror.

Vi har genomfört djuplodande undersökningar av hur vi kommer att påverkas av den nuvarande situationen. Nedan hittar du en sammanfattning av våra resultat.

Maskiner:
Våra fabriker och leverantörer förbättrar produktiviteten. COVID-19 och vaccinsituationen i Asien är dock fortfarande en enorm riskfaktor, eftersom vi är beroende av leverantörer och partners utanför Konica Minoltas kontroll.
Därför kan vi för närvarande inte fastställa ett fast leveransdatum. Vi kan bara uppskatta att det finns en risk att leveransen kan vara mer än 2 månader försenad. Men var säker på att vi, om vi på något vis kan fastställa ett fast leveransdatum, kommer vi att informera dig.

Toner:
Vi har mött vissa svårigheter. Men på grund av en stor insats från anställda inom Konica Minolta förväntar vi oss inga leveransproblem just nu.

----
 
Konica Minoltas produktion av multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och andra produkter som innehåller mikrochip påverkas förstås av den globala bristen. Det innebär att vi inte kan producera det antal enheter som normalt behövs för att möta efterfrågan. Den påtagbara effekten för oss blir därmed att det kan uppstå situationer med längre leveranstider.
 
Bakgrunden till den globala bristen på mikrochip är, som redan nämnts, komplex och beror på en rad sammanträffanden som inte hade kunnat förutses och som ligger utanför vår och våra underleverantörers kontroll.

Bifogat finns en kort beskrivning om de huvudsakliga orsakerna till denna globala brist. Världsomspännande faktorer som Covid-19, handelskriget mellan Kina och USA, extrema väderförhållanden samt brandhärjade produktionsanläggningar är några av dessa orsaker.
 
Globalt sett gör vi allt som står i vår makt för att mildra effekten av den lägre produktionen. Dock ser vi oss nödgade att informera om att det kan komma att uppstå längre leveranstider under en period på grund av denna force majeure-situation.
 
Vi förväntar oss att situationen ska vara avhjälpt inom några månader, men eftersom orsaken till den globala bristen ligger helt utanför vårt inflytande, kan vi inte säga exakt när situationen kommer att vara normaliserad igen eller hur stor omfattningen kommer att bli.

Vi rekommenderar därför att du håller dig informerad här på vår hemsida, www.konicaminolta.se, som löpande kommer att uppdateras i ämnet.