Längre leveranstider

 

Påverkan av explosion vid Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory
avseende leverans av toner

Langenhagen, Tyskland, 5 oktober 2021

Konica Minolta har drabbats av en explosion vid en av våra tonerfabriker i Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) den 12 augusti 2021. Ingen skadades och skadorna var endast av materiell natur. Produktionen har stoppats medan Konica Minolta, Inc. har utvärderat orsaken till explosionen i nära samarbete med lokala brand- och polisavdelningar, samt en extern, oberoende tredjepartsorganisation. Det fastställdes att statisk elektricitet som genererades under torkningsprocessen orsakade en dammexplosion. Baserat på detta kommer en ny produktionsmetod att införas för att eliminera risken för att en upprepning av problemet skall uppstå när produktionen återupptas.

Kofu-fabriken, Konica Minoltas andra tonerfabrik som också har stängts av försiktighetsskäl, kommer att återuppta tonerproduktionen med denna nya produktionsprocess den 18 oktober, Tatsuno-fabriken återupptar tonerproduktionen med den nya produktionsprocessen den 8 november.

De följder som detta får för våra kunder är brist på toner, som vi räknar med kommer att förbättras från slutet av november.

Konica Minolta ber uppritigt om ursäkt för den påverkan detta skapar för kunder och partners och arbetar i högsta tempo och på många nivåer för att fortsätta att förbättra situationen. Vi är i direkt kommunikation med våra kunder och partners och har prioriterat deras krav innan vi publicerat detta uttalande.

Under denna tillfälliga period med möjliga tonerförseningar kan du som kund göra följande:

• Se till att tonern inte byts förrän patronerna är helt tomma
• Se över din arbetsplats för att identifiera toner som eventuellt förlagts
• Ställ in drivrutinsinställningarna för att skriva ut i "spar-läge" och låt tonern räcka till upp till 50% längre
• Spara in på antalet utskrifter
• Bunkra inte upp toner i onödan
• Sänd fler utskrifter till andra enheter

 

Den globala bristen på mikrochip kan medföra längre leveranstid

 

Kära kunder och Partners,
 
Den globala bristen på mikrochip är omfattande och komplex. Ett stort antal industrier är drabbade. Så även vår, i vår egenskap av att vara en större tillverkare med påverkade fabriker.

Uppdatering juli 2021:
Dessvärre påverkas Konica Minolta, liksom andra leverantörer, av den globala bristen på mikrochip och förbrukningsvaror.

Vi har genomfört djuplodande undersökningar av hur vi kommer att påverkas av den nuvarande situationen. Nedan hittar du en sammanfattning av våra resultat.

Maskiner:
Våra fabriker och leverantörer förbättrar produktiviteten. COVID-19 och vaccinsituationen i Asien är dock fortfarande en enorm riskfaktor, eftersom vi är beroende av leverantörer och partners utanför Konica Minoltas kontroll.
Därför kan vi för närvarande inte fastställa ett fast leveransdatum. Vi kan bara uppskatta att det finns en risk att leveransen kan vara mer än 2 månader försenad. Men var säker på att vi, om vi på något vis kan fastställa ett fast leveransdatum, kommer vi att informera dig.

Toner:
Vi har mött vissa svårigheter. Men på grund av en stor insats från anställda inom Konica Minolta förväntar vi oss inga leveransproblem just nu.

----
 
Konica Minoltas produktion av multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och andra produkter som innehåller mikrochip påverkas förstås av den globala bristen. Det innebär att vi inte kan producera det antal enheter som normalt behövs för att möta efterfrågan. Den påtagbara effekten för oss blir därmed att det kan uppstå situationer med längre leveranstider.
 
Bakgrunden till den globala bristen på mikrochip är, som redan nämnts, komplex och beror på en rad sammanträffanden som inte hade kunnat förutses och som ligger utanför vår och våra underleverantörers kontroll.

Bifogat finns en kort beskrivning om de huvudsakliga orsakerna till denna globala brist. Världsomspännande faktorer som Covid-19, handelskriget mellan Kina och USA, extrema väderförhållanden samt brandhärjade produktionsanläggningar är några av dessa orsaker.
 
Globalt sett gör vi allt som står i vår makt för att mildra effekten av den lägre produktionen. Dock ser vi oss nödgade att informera om att det kan komma att uppstå längre leveranstider under en period på grund av denna force majeure-situation.
 
Vi förväntar oss att situationen ska vara avhjälpt inom några månader, men eftersom orsaken till den globala bristen ligger helt utanför vårt inflytande, kan vi inte säga exakt när situationen kommer att vara normaliserad igen eller hur stor omfattningen kommer att bli.

Vi rekommenderar därför att du håller dig informerad här på vår hemsida, www.konicaminolta.se, som löpande kommer att uppdateras i ämnet.