Längre leveranstider

 

Uppdatering 2021 12 08

Gällande kapaciteten avseende toner för Office:

Konica Minoltas tonerproduktion har återupptagits enligt tidtabell
vid fabrikerna i Kofu och Tatsuno. Leveranskedjorna har återupprättats. Tonern från fabrikerna i Japan levereras kontinuerligt till Europa och vidare ut till slutkunderna. 

Samtidigt har Konica Minolta inlett ett antal extraordinära åtgärder, som t.ex. inköp av toner och bättre återvinning av använda toners, för att minska effekterna av det tillfälliga produktionsstoppet. 

Den kombinerade effekten av dessa åtgärder innebär att situationen kommer att förbättras avsevärt i slutet av november/början av december.  
Under de senaste veckorna har mycket toner redan levererats till kunderna och eftersläpningen har minskat. Konica Minolta förväntar sig att leveranserna av toner kommer att förbli stabila i framtiden och att den återstående orderstocken kommer att avvecklas inom en överskådlig framtid.  
Om du är i akut behov av toner, kan du kontakta din säljare som kommer att undersöka alla möjligheter att lösa behoven.

Vi kommer att uppdatera situationen regelbundet när det finns nyheter att rapportera.  


Uppdatering 2021 11 08

Som tidigare informerats har Konica Minoltas tonerfabrik i Tatsuno drabbats av en explosion som berör en liten del av produktionen. Explosionen var av sådan karaktär att det av säkerhetsskäl var nödvändigt att stoppa tillverkningen av toner även vid en annan fabrik i Kofu, Japan.
 
Toner för multifunktionsskrivare (kontorsmaskiner)
Orsaken till explosionen har identifierats och tillverkningen av toner till våra kontorsskrivare inleddes den 18 oktober och leveranser av toner till Europa har börjat att anlända med flyg. Samtidigt har flera satsningar, som inköp av toner och bättre återvinning av använda toner, gjort att vi har fått in ytterligare toner till våra kunder, vilket kan bidra till att minska betydelsen av det tillfälliga produktionsstoppet.

För att tillgängliga toners ska kunna räcka till så länge som möjligt under denna period, har vi valt att bara fylla tonerflaskorna till hälften. På så sätt kan fler kunder få toner levererade till sig. Den samlade effekten av åtgärderna är positiv. Både vecka 43 och vecka 44 har toner levererats till kunder och antalet restorder har minskat.
 
Toner för produktionsskrivare

Konica Minoltas produktion av toner har återupptagits som planerat vid fabrikerna i Kofu och Tatsuno, och leveranskedjan till Europa har börjat återställas.

Samtidigt har vi, som vi har beskrivit tidigare, vidtagit ett antal extraordinära aktiviteter för att minska olägenheten hos våra PP/IP-kunder, bland annat har vi köpt upp lager av orginaltoner från externa leverantörer samt tredjepartstoner.

Vi räknar med att dessa åtgärder ska ge en viss förbättring av den besvärliga leveranssituationen. Under de senaste veckorna har vi levererat såväl egna som OEM-toners till kunder.

Om du är i akut behov av toner, tveka inte att kontakta din lokala kontaktperson, som kommer att göra allt för att försöka uppfylla din begäran.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen om situationen
 
När är vi tillbaka till det normala?
Varaktigheten i förseningar i tonerleveransen beror på hur de initierade initiativen ser ut, och vi kommer att göra allt vi kan för att komma i ordning med normala tonerleveranser till dig. Men ett exakt datum då vi är tillbaka till det normala igen kan vi dessvärre inte förse er med i nuläget. Vi kommer löpande att uppdatera er kring situationen så snart det finns nyheter att rapportera.


Om du är i en nödsituation och behöver toner, kontakta din representant hos oss, som sedan kommer att undersöka alla alternativ för att lösa din situation.


-------------


Påverkan av explosion vid Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory
avseende leverans av toner

 

Langenhagen, Tyskland, 5 oktober 2021

Konica Minolta har drabbats av en explosion vid en av våra tonerfabriker i Japan (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) den 12 augusti 2021. Ingen skadades och skadorna var endast av materiell natur. Produktionen har stoppats medan Konica Minolta, Inc. har utvärderat orsaken till explosionen i nära samarbete med lokala brand- och polisavdelningar, samt en extern, oberoende tredjepartsorganisation. Det fastställdes att statisk elektricitet som genererades under torkningsprocessen orsakade en dammexplosion. Baserat på detta kommer en ny produktionsmetod att införas för att eliminera risken för att en upprepning av problemet skall uppstå när produktionen återupptas.

Kofu-fabriken, Konica Minoltas andra tonerfabrik som också har stängts av försiktighetsskäl, kommer att återuppta tonerproduktionen med denna nya produktionsprocess den 18 oktober, Tatsuno-fabriken återupptar tonerproduktionen med den nya produktionsprocessen den 8 november.

De följder som detta får för våra kunder är brist på toner, som vi räknar med kommer att förbättras från slutet av november.

Konica Minolta ber uppritigt om ursäkt för den påverkan detta skapar för kunder och partners och arbetar i högsta tempo och på många nivåer för att fortsätta att förbättra situationen. Vi är i direkt kommunikation med våra kunder och partners och har prioriterat deras krav innan vi publicerat detta uttalande.

Under denna tillfälliga period med möjliga tonerförseningar kan du som kund göra följande:

• Se till att tonern inte byts förrän patronerna är helt tomma
• Se över din arbetsplats för att identifiera toner som eventuellt förlagts
• Ställ in drivrutinsinställningarna för att skriva ut i "spar-läge" och låt tonern räcka till upp till 50% längre
• Spara in på antalet utskrifter
• Bunkra inte upp toner i onödan
• Sänd fler utskrifter till andra enheter

 

Den globala bristen på mikrochip kan medföra längre leveranstid

 

Kära kunder och Partners,
 
Den globala bristen på mikrochip är omfattande och komplex. Ett stort antal industrier är drabbade. Så även vår, i vår egenskap av att vara en större tillverkare med påverkade fabriker.

Uppdatering juli 2021:
Dessvärre påverkas Konica Minolta, liksom andra leverantörer, av den globala bristen på mikrochip och förbrukningsvaror.

Vi har genomfört djuplodande undersökningar av hur vi kommer att påverkas av den nuvarande situationen. Nedan hittar du en sammanfattning av våra resultat.

Maskiner:
Våra fabriker och leverantörer förbättrar produktiviteten. COVID-19 och vaccinsituationen i Asien är dock fortfarande en enorm riskfaktor, eftersom vi är beroende av leverantörer och partners utanför Konica Minoltas kontroll.
Därför kan vi för närvarande inte fastställa ett fast leveransdatum. Vi kan bara uppskatta att det finns en risk att leveransen kan vara mer än 2 månader försenad. Men var säker på att vi, om vi på något vis kan fastställa ett fast leveransdatum, kommer vi att informera dig.

Toner:
Vi har mött vissa svårigheter. Men på grund av en stor insats från anställda inom Konica Minolta förväntar vi oss inga leveransproblem just nu.

----
 
Konica Minoltas produktion av multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och andra produkter som innehåller mikrochip påverkas förstås av den globala bristen. Det innebär att vi inte kan producera det antal enheter som normalt behövs för att möta efterfrågan. Den påtagbara effekten för oss blir därmed att det kan uppstå situationer med längre leveranstider.
 
Bakgrunden till den globala bristen på mikrochip är, som redan nämnts, komplex och beror på en rad sammanträffanden som inte hade kunnat förutses och som ligger utanför vår och våra underleverantörers kontroll.

Bifogat finns en kort beskrivning om de huvudsakliga orsakerna till denna globala brist. Världsomspännande faktorer som Covid-19, handelskriget mellan Kina och USA, extrema väderförhållanden samt brandhärjade produktionsanläggningar är några av dessa orsaker.
 
Globalt sett gör vi allt som står i vår makt för att mildra effekten av den lägre produktionen. Dock ser vi oss nödgade att informera om att det kan komma att uppstå längre leveranstider under en period på grund av denna force majeure-situation.
 
Vi förväntar oss att situationen ska vara avhjälpt inom några månader, men eftersom orsaken till den globala bristen ligger helt utanför vårt inflytande, kan vi inte säga exakt när situationen kommer att vara normaliserad igen eller hur stor omfattningen kommer att bli.

Vi rekommenderar därför att du håller dig informerad här på vår hemsida, www.konicaminolta.se, som löpande kommer att uppdateras i ämnet.