Träffa årets ledare

Träffa årets ledare
 

Intervju med Markus Päivärinta: Vad är bra ledarskap?

Markus Päivärinta, Head of ITS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, utsågs till årets ledare i vår nordiska organisation. Här delar han med sig av sina insikter om ledarskap samt vad som krävs för att vara en ledare i en värld av flexibelt arbete och distansarbete.

1. Vad är bra ledarskap för dig?

- Många saker. Modet att ta ansvar, förmågan att fatta beslut, att ha en tydlig vision och färdigheterna att kommunicera den till teamet. Det handlar också om att ta hand om teammedlemmarnas välbefinnande och att visa medkänsla och empati. Ledarskap är inte en disciplin som passar alla. Vi är alla olika, och det måste du ta hänsyn till när du leder ett team. Samtidigt är det viktigt att du ser till att individerna i ditt team går i samma riktning och förstår vart vi är på väg, inte bara som team utan även som företag. Du måste skapa en gemensam identitet som knyter samman människor med företag för att ge sammanhang och mening åt det arbete vi utför. Jag tror att man gör det med tydliga mål, en stark vision, transparent och regelbunden kommunikation.

2. Ledarskap på distans - hur ser du på det?

- Mitt team är verkligen distansbaserat, och vi arbetar alla i en hybridmiljö. Vi har 900 kilometer mellan oss, så vi har inte så många möjligheter att träffas ansikte mot ansikte. För att se till att vi träffas ofta, vilket är viktigt för mig, ser jag till att vi har virtuella möten där vi diskuterar uppgifter och affärsuppdateringar. Sedan finns det möten som bara handlar om att träffas på ett personligt plan. Vi träffas också för enskilda samtal. Distansarbete kan vara en utmaning för vissa eftersom det inte finns någon direktkontakt med kollegorna. Andra uppskattar att de kan fördjupa sig i sina uppgifter utan störningar och föredrar att arbeta på det sättet. Vi är alla olika. Men teamet som vi arbetar i för oss alla samman - vi delar samma mål och visioner, vinster och förluster.

3. Vad kan du göra för att skapa en bra laganda?

- Det är inbyggt i oss alla att vi vill vara en del av något, ett team eller en grupp människor, som är meningsfullt för oss. Därför är det viktigt för mig att bygga en gemensam identitet i mitt team. När du arbetar på distans öppnar du din bärbara dator på morgonen, svarar på e-post, svarar i telefon och deltar i videosamtal helt ensam i ditt hem. Du är verkligen inte ensam utan en del av ett team eller en gemenskap – och det är min skyldighet att få varje teammedlem att känna så. Som ett team bryr vi oss alla om varandra och vad vi gör, och vi är stolta över varandra och våra prestationer. Vi har samma syfte och vi arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Mitt jobb är att möjliggöra detta samarbete och kommunicera mål och vår riktning tydligt.

4. Hur "sätter du riktningen" för teamet?

- Vi verkar i en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Nya möjligheter, innovationer och tekniker dyker upp varje år och varje månad. Samtidigt som allt detta är spännande och motiverande, utmanar det också riktningen för mig som ledare och för teammedlemmarna. Mitt sätt att hantera detta är att hjälpa mitt team att se helheten. Kundcentrering som ett av våra kärnvärden är ett utmärkt verktyg för att måla upp helheten och sätta riktningen. Vi finns till för våra kunder och deras framgång är vår framgång. Så om vi siktar på vad som är bäst för kunden är vi på väg åt rätt håll.

5. Varför valde du att bli ledare?

– Om jag ska vara ärlig så var det mer som en väg som öppnade sig för mig istället för att jag valde en ledarroll. Jag har alltid velat göra mitt bästa som medarbetare och jag fick en möjlighet att växa in i att vara en ledare. En av de bästa egenskaperna hos Konica Minolta är att vi erbjuder den här typen av möjligheter till våra anställda. Jag är mycket tacksam för den här chansen.

Jag har alltid tyckt om att arbeta med olika typer av människor. Att tänka på vad jag kan göra och hur jag kan göra det möjligt för mina teammedlemmar att växa, visa och använda sin personlighet och sina styrkor på jobbet gör mig stolt. Människorna är definitivt det bästa med att vara ledare. Det gör mig så glad att se deras utveckling, att de tar ansvar och att de vill åstadkomma stora saker ensamma och tillsammans.

6. Vad är din ledarstil?

– I grund och botten har jag två grundregler som jag följer. Det är inte raketforskning, men de håller mig uppdaterad om vad som är viktigt. Den första regeln är: Lita på, som standard. Vi hör ofta att man ska förtjäna förtroende. Det är inte så jag ser det. Jag tror att när du är en del av ett team eller en arbetsplats – när du har blivit anställd för ett jobb – som du ska vara betrodd från dag ett.

Den andra regeln är: Anta inte att du är den smartaste personen i ditt team, även om du är teamledare. Jag tror att detta går hand i hand med förtroendedelen. Jag måste kunna lita på de människor, den expertis och kunskap som teamet och dess medlemmar har, så att jag kan be dem om råd om det behövs. Jag anser att ett smart ledarskap tar tillvara på det breda spektrumet av expertis, kunskap och idéer som teamet har. Så var ödmjuk. Lyssna. Ställ frågor. Lära sig.

Jag är chefen som vill göra det lilla extra för mitt team och vårt företag, men samtidigt tar jag inte mig själv på för stort allvar. Jag hoppas att andra också uppfattar mig så.

7. Hur är det att vara ledare på Konica Minolta?

- Vi har så många duktiga människor på Konica Minolta. Jag tycker verkligen om att lära mig något nytt – nästan dagligen – av mitt team och av mina ledarkollegor. Kundcentrering och en "can do"-attityd spelar en stor roll för företagets framgång. Jag anser att framgång skapas genom att samarbeta med andra, så att man får alla kompetenser i spel. Jag gillar också Konica Minoltas fokus på personalutveckling. För mig är det vad jag skulle kalla en mänsklig rättighet för företag att få möjlighet att förbättra sina färdigheter. Att ha duktiga människor som utvecklar sig själva och håller sig uppdaterade med de senaste kunskaperna och tendenserna gör verkligen mitt jobb som ledare enkelt.
 

8. Markus 3 ledarskapsråd:

  1. Lita på som standard: Lita på dina medarbetare att de gör sitt bästa och att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra sitt jobb.
  2. Respektera andra: Respektera människorna omkring dig, deras personligheter och färdigheter. Le och var vänlig. Och kommunicera för att undvika missuppfattningar.
  3. Be om hjälp och lyssna: Du vet inte och kan inte göra allt själv. Ta kontakt med dina kollegor och var beredd att ta emot deras råd, även om det skiljer sig från vad du skulle göra.