Webbinar - Behövs det fler IoT- och datasilos? Nej, tack!

 

Varför ska ditt företag arbeta med IoT-data över ämnessystem?

Många kommuner och större organisationer har idag IoT-lösningar där data kan analyseras i förhållande till en specifik lösning.

I webbinaret fokuserar vi på möjligheterna att arbeta med IoT-data över olika ämnessystem och processer utan att kompromissa med de olika sensorerna som samlar in data.

 
Skapa mervärde för dig och dina kunder - ett konkret exempel
  1. Du hyr maskiner och utrustning för byggarbetsplatser. Varje utrustning har en sensor som berättar var utrustningen finns samt en sensor som berättar om användningen av utrustningen. Med denna information kan du se på en karta över landet var utrustningen finns och hur mycket den används.
  2. Om data är integrerade i hyressystemet kommer du att kunna se vilka kunder som faktiskt använder utrustningen mest. Inte bara vem som hyr mest. Du kan använda den informationen för att ge dina kunder råd och erbjuda kunderna en produkt som ännu bättre matchar kundens behov. Kunden upplever det som bättre service från din sida och därmed är det mindre troligt att kunden byter hyresvärd.
  3. Om användningsdata är integrerade med data från utrustningssystemet kommer du med denna kunskap att kunna bedöma när utrustningen ska servas,planera service och därmed undvika onödig stillestånd. Detta skapar i sin tur värde för både kunden och dig.


Därför ska du delta på webbinaret
Vi har vid upprepade tillfällen sett värdet i att integrera data i hela organisationen, sätta data i ett affärssammanhang och att arbeta med data på ett strukturerat sätt. Allt sker i Azure och Power BI och i webbinaret visar vi hur och vad du kan uppnå med det.
                             
Målgrupp: Webbinaret är affärsfokuserat och för dig som är intresserad av att bli klokare om de tekniska möjligheterna. Du kan vara ansvarig för digitalisering, CIO / IT-chef, teknik- och miljöansvarig etc.
                             
Webbinariet hålls på engelska.

När? 
Torsdag den 27:e maj kl. 10-11.

OBS! Webbinaret är på engelska!

Du träffar Frederick Jensen

Frederick Jensen är IoT- och BI-huvudkonsult med ansvarar för affärsområdet IoT på Nextagenda.

Sedan år 2000 har han arbetat med Data och Business Intelligence. Han utmanas genom att ta itu med affärsfrågor och tänka "utanför boxen" för att hitta en lösning. Han arbetar både på teknisknivå samt affärsnivå.